Giáo án Mẫu giáo Lớp Chồi - Tuần 29

 I)Mục đích yêu cầu:

- Trẻ tập được các động tác thuần thục theo cô các động tác

- Trẻ biết kết hợp chân tay nhịp nhàng

- Trẻ chăm tập thể dục để cơ thể khoẻ mạnh

 II) Chuẩn bị :

- Sân tập bằng phẳng sạch sẽ

- Trang phục quaàn áo gọn gàng

 III) Tiến hành:

 1/ Hoạt động 1 : Khởi động.

- Cô cho trẻ đi vòng tròn vừa đi vừa hát bài "Ta đi vào rừng xanh” và đi các kiểu chõn đi theo hiêụ lệnh của cô.

- Đội hình hai hàng dọc.

 2/ Hoạt động 2 : Trọng động.

- Bài tập phát triển chung : Đội hình 2 hàng ngang, tập theo cô

+ Động tác hô hấp : Gaứ Gaựy ( 5laàn 4 nhịp)

+ Động tác tay: Hai tay đưa ngang lên cao ( 4 laàn 4 nhịp)

+ Động tác chân:Đứng đưa một chân ra phía trước ( 4 laàn 4 nhịp)

+ Động tác bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên( 4 laàn 4 nhịp)

+ Động tác bật: Bật nhảy tại chỗ ( 4 laàn 4 nhịp)

- Trò chơi: “ Cây cao cỏ thấp ”

+Cho trẻ chơi 3 – 4 lần

+khi chơi cô khuyến khích động viên trẻ chơi

 

doc17 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 14/02/2022 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mẫu giáo Lớp Chồi - Tuần 29, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 -LAU TAY
A/ YấU CẦU :
-Giỳp chỏu biết được ý nghĩa của việc rửa tay ,lau tay giỳp cơ thể sạch sẽ và phũng ngừa bệnh tật.( như bệnh tay chõn miệng, bệnh về đường hụ hấp)
-Chỏu thực hiện đỳng thao tỏc rửa tay.
-Giỏo dục chỏu thường xuyờn rửa tay và lau tay cho sạch nhất là sau khi đi VS,và trước khi ăn
B/ Chuẩn bị:
Vũi nước chảy -khăn lau của từng tổ.
C/Tiến hành :
-ổn định hỏt bài :Năm ngún tay ngoan .
-Tọa đàm về bài hỏt.
-Cụ tạo tỡnh huống cho trẻ đi rửa tay.
-Cụ hường dẫn trẻ cỏch rửa tay và lau tay.
"Trẻ xắn tay ỏo lờn (nếu tay ỏo dài) cho tay dưới vũi nước chảy cho tay ướt rồi kỳ cổ tay, mu bàn tay ,kẻ và đầu ngún tay rồi lũng bàn tay (lấy tay này kỡ rửa cho tay kia )sau đú rửa sạch dưới vũi nước chảy.Rửa xong lau tay bằng khăn khụ."
-Gọi 1 trẻ lờn thực hành.
-Cụ QS và tỡm ra lỗi để sửa sai cho trẻ.
-Cụ cho cả lớp thực hành 
-GD trẻ thường xuyờn rửa tay và lau tay cho sạch nhất là sau khi đi VS,và trước khi ăn
**Kết thỳc:Hỏt bài:Khỏm Tay 
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
Goực ủoựng vai: Cửa hàng bỏn thức ăn, Cửa hàng giải khỏt.
Goực xaõy dửùng: Vườn bỏch thỳ . 
Goực taùo hỡnh: Tụ, vẽ, nặn cỏc con vật trong rừng. Hỏt mỳa theo chủ điểm 
Goực thieõn nhieõn: Cho treỷ chaờm soực caõy xanh.
Goực saựch: Xem tranh ảnh về cỏc con vật sống trong rừng.
I/. MỤC ĐÍCH – YấU CẦU.
-Trẻ hiểu nội dung gúc chơi biết phõn vai chơi
Khi chơi trẻ biết vai của mỡnh đúng biết cỏch ứng xử chuẩn mực trong khi chơi, giao tiếp đỳng vai mà mỡnh đúng Trẻ biết tờn gọi của 1 số loại thức ăn cho động vật sống trong rừng.
Reứn luyeọn thao taực nhanh nheùn vaứ giaựo duùc tớnh caồn thaọn.
-Vận dụng kỹ năng đó học tạo ra những sản phẫm đẹp theo gúc mỡnh chơi.
-Vận động giỳp đụi bàn tay của trẻ khộo lộo hơn ,và phỏt triển cỏc thao tỏc tư duy hơn.
-Trẻ cảm nhận được vẽ đẹp mỡnh làm ra,biết giữ gỡn sản phẩm Giỏo dục chỏu ý thức bảo vệ mụi trường (khụng xả rỏc làm ụ nhiễm nguồn nước, thường xuyờn trồng cõy tạo cảnh quan mụi trường).
II/. CHUẨN BỊ:
Đồ chơi cỏc gúc đẹp và phong phỳ
III/. TIẾN HÀNH.
-Ổn định trẻ,hỏt bài: Ta đi vào rừng xanh.
-Tọa đàm về nội dung bài hỏt.
-Cho trẻ kể về những con vật thuộc nhúm gia sỳc mà sống ở trong rừng.
-Trẻ phỏt hiện gúc chơi mới.
-Cho trẻ núi cảm xỳc của mỡnh về cỏc gúc chơi .
-Trẻ thỏa thuận vai chơi và về goc chơi theo ý thớch.
-Cụ quan sỏt và theo dừi động viờn trẻ chơi tốt.
-Cụ bỏo sắp hết giờ nhận xột gúc chơi mới trướcvà cho trẻ thu dọn đồ dung.
THNTH:MễT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG 
- Gúc khảm : khảm lụng cho con sư tử và con bỏo.
- Tụ màu : Vẽ và tụ màu con vật sống trong rừng.
- Nặn : Nặn con thỏ
-Gúc cắt dỏn: Làm anbum theo chủ đề.
- TN : Làm thức ăn cho cỏc con vật
Yờu cầu : 
- Hỡnh thành cho trẻ kỷ năng gấp, tụ màu , nặn , cắt dỏn thành sản phẩm từ cỏc nguyờn vật liệu khỏc nhau .
- Rốn kỷ năng tạo hỡnh, tớnh sỏng tạo , 
- Giỏo dục trẻ quý sản phẩm .
Chuẩn bị :
- Hồ dỏn , tranh , đất nặn , chỡ màu ., lỏ cõy , kộo , 
Tiến hành : 
- Hỏt bài “ Ta đi vào rừng xanh”
- Cỏc con cú biết những con vật nào sống trong rừng khụng?
-Cú bao giờ ba mẹ cho c/c đi sở thỳ chưa?
-Cho trẻ núi lờn tờn gọi và đặc điểm của cỏc con vật sống trong rừng mà trẻ biết
- Giỏo dục : Trẻ yờu quớ và biết bảo vệ cỏc con vật khi vào sở thỳ khụng chọc phỏ
- Hụm nay , với chủ điểm "Một số con vật sống trong rừng"
- Cụ sẻ dẫn cỏc con đến thăm vườn sở thỳ của "Khu du lịch Đại Nam ' xem ở đú cú nuụi những con vật nào nhộ?
- Dẩn trẻ đến quanh mụ hỡnh , c/c xem trong mụ hỡnh cú những gỡ nào ? ( Trẻ kể ).
- Các con xem những mẩu này của cụ được làm từ nguyờn vật liệu gỡ ? Làm như thờ́ nào ?( cho trẻ phỏt hiện và núi , cụ cho trẻ quan sỏt mẩu của cụ )
- Cụ gợi ý cỏch làm – Nguyờn vọ̃t liợ̀u làm ra sản phõ̉m 
 - Cụ giới thiệu gúc chơi .
- Cho trẻ chọn gúc chơi – Vờ̀ góc chơi mà mình thích .
- Cho trẻ chơi , cụ bao quỏt giỳp đở chỏu – Gợi mở cho trẻ làm có sáng tạo 
- Cụ mở nhạc theo chủ điểm nhẹ nhàng .
- Cụ bỏo sắp hết giờ cho trẻ trưng bày sản phẩm .
- Cụ và trẻ cựng đi xem sản phẩm – Mời trẻ nhọ̃n xét 
- Cụ nhận xột lại kờ́t hợp - giỏo dục tư tưởng
- Thu dọn đụ̀ dùng , đụ̀ chơi
HOẠT ĐỘNG NấU GƯƠNG – TRẢ TRẺ
Neõu gửụng cuoỏi ngày:
 I/. YấU CẦU.
Trẻ bieỏt tửù nhaọn xột mỡnh vaứ nhaọn xeựt baùn.
Rốn trẻ cú thúi quen học tập ngoan ngoón võng lời cụ.
Trẻ nờu được 3 tiờu chuaồn của bộ ngoan (bộ chăm ,bộ sạch, bộ ngoan)
 II/. CHUẨN BỊ.
Bảng bộ ngoan. 
Cụứ
 III/. TỔ CHỨC HOẠT ĐễNG. 
Cụ cho trẻ vệ sinh sạch sẽ vào chỗ ngồi. 
Trẻ đọc thơ nờu gương, nờu 3 tiờu chuẩn bộ ngoan.
Cho laàn lửụùc treỷ toồ 1,2,3 ủửựng leõn tửù nhaọn xeựt mỡnh, baùn nhaọn xeựt,coõ nhaọn xeựt,cho treỷ ngoan leõn caỏm cụứ: Toồ 1,Toồ 2 ,toồ 3
Coõ nhaọn xeựt laùi tỡnh hỡnh caỷ lụựp hoõm nay.
Gd treỷ veà nhaứ chaứo oõng baứ,cha meù
Traỷ trẻ.
Neõu gửụng cuoỏi tuaàn:
 Coõ chuan bũ cho treỷ laứm veọ sinh maởt muừi, ủaàu toực goùn gaứng.
 Cho caỷ lụựp haựt 1- 2 baứi, ủoùc thụ “Neõu gửụng”
 Caỷ lụựp nhaộc laùi tieõu chuan beự ngoan.
 Cho caực chaựu tửù nhaọn xeựt mỡnh
 Cho toồ nhaọn xeựt baùn .
 Coõ quyeỏt ủũnh trao cụứ, chaựu leõn xeỏp haứng ngang coõ phaựt cụứ cho tửứng baùn.Chaựu ủửa cao ,caỷ lụựp voó tay khen baùn, coõ ghi vaứo soồ chaựu caộm vaứo oõ cụứ.
 Cho caực chaựu nhaọn xeựt toồ naứo ủửụùc caộm cụứ toồ, coõ trao cụứ cho toồ trửụỷng.
 Cho caực chaựu bieồu dieồn ,ca haựt vaờn ngheọ theo nhoựm, caự nhaõn.
 Sau khi caộm cụứ xong coõ tuyeõn boỏ soỏ cụứ nhửừng baùn ủaùt 5 cụứ, 4 cụứ trao phieỏu beự ngoan daựn vaứo soồ. Coõ traỷ soồ beự ngoan cho nhửừng chaựu khoõng ủaùt beự ngoan trong tuaàn.
 Nhaộc nhụừ ủoọng vieõn laàn sau coỏ gaộng nhieàu hụn.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Thứ 2 ngày 9 thỏng 4 năm 2012
Chủ đề nhỏnh: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG
Lĩnh vực phỏt triển nhận thức
BÀI: Bẫ BIẾT Gè VỀ ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
1/ Mục đớch:
- Trẻ biết được tờn gọi đặc điểm đặc trưng nổi bật khỏc và giống nhau của động vật sống trong rừng.
- Biết nhúm động vật hiền thức ăn của chỳng: Trỏi cõy, lỏ cõy, cỏ...Nhúm động vật hung dữ: ăn thịt sống.
- Chỳng giống nhau đều là động vật hoang dó, sống trong rừng, tự tỡm kiếm mồi sinh sống.
- Trẻ biết ớch lợi của chỳng, làm xiếc, làm thuốc, trang trớ.
- Phải bảo vệ cỏc động vật quớ hiếm, chống nạn phỏ rừng, khụng được săn bắt thỳ.
2/ Chuẩn bị: Đồ dựng Tranh, hỡnh ảnh về cỏc động vật sống trong rừng.
- Một số đồ chơi như con: Hổ, Sư tử, Bỏo, Voi, Nai, Hươu cao cổ, khỉ, chim... cho mỗi trẻ, làm 2 khu rừng.
4/ Tổ chức hoạt động:
 Hoạt động cụ 
 * Mở đầu hoạt động : 
- Cụ cựng trẻ đọc thơ: Dỏng đẹp dỏng xinh.
 * Hoạt động trọng tõm :
- Hụm nay trong khu rừng sõu cỏc loại động vật sẽ thi xem ai là dỏng đẹp nhất, mời cụ cựng cỏc bạn đến xem..
- Cụ hỏt đối cựng trẻ bài: Đố bạn? cụ hỏt tới con vật gỡ trẻ nào cú con vật đú sẽ đưa ra và cụ cho trẻ tự núi tờn, đặc điểm, hỡnh dỏng nổi bật, cỏch sinh sống, của con vật mà trẻ cú. Cỏch kiếm mồi đặc trưng của mỗi con vật...
- Cụ cho trẻ biết nhúm động vật hiền lành hay ăn thức ăn rau, quả, lỏ cõy, ngọn cỏ, nhúm động vật hung dữ ăn thịt sống của cỏc con vật khỏc.
- Chỳng đều là động vật hoang dó sống trong rừng tự tỡm kiếm thức ăn
- Chơi: Gọi tờn, khi cụ núi đặc điểm con vật nào trẻ sẽ cầm con vật chạy lờn và bỏ vào 2 rỗ.
 * Trũ chơi: 
- Hóy xếp cho đỳng.
- Dỏn tranh triển lảm.
- Cho trẻ xem hỡnh động vật sống trong rừng trờn mỏy tớnh.
 * Kết thỳc hoạt động: 
- Cho trẻ thu dọn đồ dựng.
***HOẠT ĐỘNG CHUYỂN TIẾP :ĂN BÁNH ,UỐNG SỮA***
TIẾT 2
ĐỀ TÀI: NẫM ĐÍCH NGANG - NHẢY Lề Cề - CHẠY 12M
I. Mục đớch - yờu cầu 
- Dạy trẻ kỹ năng nhảy lũ cũ- nộm đớch ngang- chạy 12m. Khi nhảy lũ cũ trẻ biết co một chõn, khi nộm đớch nằm ngang trẻ biết tay cầm vật nộm cựng phớa với chõn sau, khi chạy chõn tay đỏnh nhịp nhàng.
- Phỏt triển cơ chõn, cơ tay. Rốn luyện sức bền, sự nhanh nhẹn, tự tin cho trẻ.
- Giỏo dục trẻ biết giữ kỷ luật.
II. Chuẩn bị -Tỳi cỏt, cờ, đớch nộm .
- Sõn tập rộng rói thoỏng mỏt .
III. Hướng dẫn 
Cụ
Trẻ
A. Khởi động
- Cho trẻ đi vũng trũn kết hợp đi kiễng chõn -> đi thường -> đi gút chõn -> đi thường -> đi khom lưng -> đi dậm chõn -> chạy chậm -> chạy nhanh -> nhanh hơn -> về đội hỡnh hàng dọc -> hàng ngang tập BTPTC 
B. Trọng động
1. Bài tập phỏt triển chung 
BTTDS :tăng động tỏc tay ,chõn 6l
2. Vận động cơ bản
- Hụm nay cụ sẽ dạy cho cỏc con vận động kết hợp đú là nhảy lũ cũ nộm đớch nằm ngang, chạy 12m.
- Để làm đỳng nhịp nhàng giữa 3 vận động, cỏc con nhỡn cụ làm mẫu nha  .
- Cụ làm mẫu: 
+ Lần 1: khụng giải thớch 
+ Lần 2: vừa làm vừa giải thớch 
- Nhảy lũ cũ : TTCB: hai tay chống hụng một chõn co mắt nhỡn thẳng. Khi cú hiệu lệnh của cụ cũ một chõn đến vạch mức. Cụ thực hiện nộm đớch ngang: TTCB tay cầm một tỳi cỏt cựng phớa với chõn sau mắt nhỡn thẳng. Khi cú hiệu lệnh nộm cụ gập khuỷu tay ngang tầm mắt và nộm vào đớch. Xong cụ chạy 12 m: TTCB cụ đứng chõn trước chõn sau, trọng tõm dồn vào chõn trước khi cú hiệu lệnh cụ chạy phối hợp chõn tay nhịp nhàng về tới đớch quay lại nhặt tỳi cỏt rồi đi về cuối hàng. 
- Mời một trẻ khỏ lờn thực hiện .
- Cho cả lớp thực hiện 3-4 lần 
- Cụ chỳ ý quan sỏt sửa sai cho trẻ .
C. Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi lại hớt thở nhẹ nhàng
*Kết thỳc
- Nhận xột và tuyờn dương
- Trẻ thực hiện 5l x 4n
- Trẻ thực hiện 5l x 4n
- Trẻ thực hiện 4l x 4n
- Trẻ thực hiện 4l x 4n
 - Khi rơi gối hơi khuỵu để lấy đà bật tiếp 
- Trẻ thực hiện
*ĐÁNH GIÁ :
.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Thứ 3 ngày 10 thỏng 4 năm 2012
Chủ đề nhỏnh: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG
Lĩnh vực phỏt triển ngụn ngữ
BÀI: : HƯƠU CON BIẾT NHẬN LỖI ( L1)
1/Mục đớch:
- Trẻ hiểu nội dung cõu chuyện.
- Biết cỏc nhõn vật trong cõu chuyện, trẻ thớch đúng kịch.
- Qua cõu chuyện trẻ biết khi mỡnh sai phải nhận lỗi.
2/ Chuẩn bị: 
+ Tranh minh hoạ nội dung cõu chuyện.
+ Mũ cỏc con vật.
3/ Tổ chức hoạt động:
Hoạt động cụ
 * Mở đầu hoạt động : 
- Cho trẻ hỏt: Đi chơi rừng.
 * Hoạt động trọng tõm:
- Cụ cựng lớp mỡnh vừa đi chơi rừng nào là hỏi sim chớn, cú bướm vàng,cú chỳ chim đang hút lớp mỡnh cú thớch khụng? Ở trong rừng cũn 

File đính kèm:

  • docgiao_an_mau_giao_lop_choi_tuan_29.doc