Giáo án lớp 5 - Tuần 32, thứ sáu

I/ Mục tiêu:

N3: - Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa X (1 dòng chữ Đ,T), viết đúng tên riêng Đồng Xuân (1 dòng) và câu ứng dụng: Tốt gỗ . hơn đẹp người (1lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

N5: - Biết tính chu vi, diện tích các hình đã học.

 - Biết giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ.

 - Làm được các bài tập 1,2,4.

 * HSKT làm được bài tập 1

II/ Chuẩn bị:

N3: Vở tập viết tập 2, bảng phụ viết sẵn tên riêng và câu ứng dụng.

N5: SGK, vở bài tập

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc5 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1238 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 - Tuần 32, thứ sáu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ sáu ngày 30 tháng 4 năm 2010
TẬP VIẾT: ÔN TẬP CHỮ HOA X
TOÁN: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
N3: - Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa X (1 dòng chữ Đ,T), viết đúng tên riêng Đồng Xuân (1 dòng) và câu ứng dụng: Tốt gỗ ... hơn đẹp người (1lần) bằng chữ cỡ nhỏ. 
N5: - Biết tính chu vi, diện tích các hình đã học.
 - Biết giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ.
 - Làm được các bài tập 1,2,4.
 * HSKT làm được bài tập 1 
II/ Chuẩn bị:
N3: Vở tập viết tập 2, bảng phụ viết sẵn tên riêng và câu ứng dụng.
N5: SGK, vở bài tập
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
Nhóm 5
1/ KTBC:
2/ Bài mới:
HS:- chuẩn bị bài mới
GV:- Giới thiệu bài mới ghi đề.
 - HD viết mẫu cho các em quan sát chữ X và nêu các nét viết chữ X hoa. Gọi HS lên bảng tập viết chữ hoa X.
HS:- Lên bảng viết theo yêu cầu.
GV:- Nhận xét và HD các em viết bài vào vở tập viết.
HS:- Viết bài tập viết.
GV: - Thu vở chấm chữa bài và HD thêm giúp các em về nhà tập viết đúng theo yêu cầu bài viết.
3/ Củng cố, dặn dò: Về nhà tập viết bài và chuẩn bị bài mới: Ôn chữ hoa .Y
GV:- Giới thiệu bài mới, ghi đề.
 - HD giúp các em biết tính chu vi, diện tích các hình đã học.
 - Biết giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ.
 - HD bài tập 1,2
HS: - làm bài tập1,2.
GV:- Nhận xét. HD bài tập 4 và cho các em làm bài vào vở.
HS:- Làm bài vào vở theo yêu cầu.
GV: - Thu vở chấm bài và HD lại bài tập sai.
HS: - Sửa lại bài tập sai vào vở tập 
- Về nhà làm lại bài tập sai và chuẩn bị bài mới: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình.
MĨ THUẬT: TẬP NẶN TẠO DÁNG: DÁNG NGƯỜI
MĨ THUẬT: VẼ THEO MẪU VẼ TĨNH VẬT
I/ Mục tiêu:
N3:- Nhận biết hình dáng của người đang hoạt động.
 - Biết cách nặn và xé dán hình người.
 - Nặn được hình dạng người đang hoạt động. 
N5:- Biết cách quan sát so sánh và nhận ra đặc điểm của mẫu.
 - Vẽ được hình và vẽ màu theo mẫu.
II/ Chuẩn bị:
N3: - Dáng người
N5: - vật mẫu.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
Nhóm 5
1/ Ổn đinh: Hát
2/ KTBC:
3/ Bài mới:
HS:- chuẩn bị bài mới.
GV:- Giới thiệu bài mới, ghi đề.
 - Biết hình dáng của người đang hoạt động.
 - Biết cách nặn và xé dán hình người.
 - Nặn được hình dạng người đang hoạt động. 
HS:- Biết được cách nặn hình dáng người.
GV: - Quan sát và hướng dẫn thêm giúp các em thực hành nặn.
HS:- Thực hànặnnnj.
GV:- Nhận xét tuyên dương.
4/ Củng cố dặn dò:
 Về nhà chuẩn bị bài mới
 Hát
GV: - Giới thiệu bài mới ghi đề.
 - HD các em biết cách quan sát so sánh và nhận ra đặc điểm của mẫu.
 - Vẽ được hình và vẽ màu theo mẫu.
HS:- Quan sát và trả lời câu hỏi gợi ý để tìm hiểu cách vẽ.
GV: - HD các em cách vẽ theo mẫu vẽ tĩnh vật
HS:- Thực hành vẽ.
GV: Hướng dẫn thêm giúp các em hiểu cách vẽ.
Về nhà chuẩn bị bài mới: 
TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG
LT&C: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (DẤU HAI CHẤM)
I/ mục tiêu:
N3: - Biết tính giá trị của biểu thức số.
 - Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
 - Làm được các bài tập: 1,3,4.
N5:- Hiểu tác dụng của dấu hai chấm (BT1)
 - Biết sử dụng đúng dấu hai chấm (BT2,3).
II/ Chuẩn bị:
N3: - SGK, vở bài tập.
N5: - Giấy kiểm tra.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
Nhóm 5
1/ KTBC:
2/ Bài mới: 
HS:- Chuẩn bài mới.
GV:- Giới thiệu bài –ghi đề
 - HD các em biết tính giá trị của biểu thức số.
 - Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
 - HD bài tập 1 và gọi HS lên bảng làm lớp làm bài vào vở tập.
HS:- Làm bài theo yêu cầu của GV.
GV:- Quan sát và HD bài tập 3,4 và cho các em làm bài vào vở tập.
HS: - Làm bài vào vở
GV:- Thu vở chấm bài và nhận xét bài làm của học sinh.
HS: - Sửa lại bài tập sai.
3/ Củng cố, dặn dò: Về nhà làm bài và chuẩn bị bài mới: Kiểm tra
Hát
GV: - Giới thiệu bài mới, ghi đề.
 - HD HS Hiểu tác dụng của dấu hai chấm (BT1)
 HS:- Làm bài tập 1 theo yêu cầu và gợi ý của GV.
GV: - HD HS biết sử dụng đúng dấu hai chấm (BT2,3).
HS:- Làm bài tập 2,3
GV: - HD thêm giúp các em làm được bài tập 2,3.
HS: Làm bài tập 2,3.
GV:- Thu vở chấm và chưa bài tập cho các em.
 - Về nhà làm lại bài tập sai và chuẩn bị bài mới : Ôn tập dấu câu (dấu phẩy) 
TẬP LÀM VĂN: NÓI VIẾT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
ĐẠO ĐỨC: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG
I/ Mục tiêu:
N3:- Biết kể lại một việc tốt đã làm để bảo vệ môi trường dựa theo gợi ý (SGK)
 - Viết được đoạn văn ngắn (khoảng 7 câu) kể lại việc làm trên.
 - Rèn kĩ năng dùng từ đặt câu đúng.
N5:- Kể được một số việc làm của các em, mà các em cho là tốt
 - Biết giúp đỡ mọi người , thương yêu anh em, bạn bè.
 - Biết giữ gìn đạo đức trong sáng.
II/ Chuẩn bị:
N3:- Vở bài tập.
N5:- Vở bài tập, SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
Nhóm 5
1/ KTBC:
2/ Bài mới:
GV:- Giới thiệu bài ghi đề.
 - HD các em biết kể lại một việc tốt đã làm để bảo vệ môi trường dựa theo gợi ý (SGK)
 - Viết được đoạn văn ngắn (khoảng 7 câu) kể lại việc làm trên.
HS: - Tập kể theo gợi ý.
GV:- Quan sát nhận xét và HD thêm giúp các em biết cách dùng từ đặc câu đúng để viết đoạn văn ngắn.
HS: Tập viết một đoạn văn ngắn khoảng 7 câu theo gợi ý.
GV: - Quan sát và nhắc nhỡ các em.
HS:- Tiếp tục viết
GV:- Thu và chấm nhận xét tuyên dương các em viết đúng ý.
3/ Củng cố, dặn dò: Ghi chép sổ tay
HS: Chuẩn bị bài mới.
GV:- Giới thiệu bài mới ghi đề.
 - HD các em kể được một số việc làm của các em, mà các em cho là tốt
 - Biết giúp đỡ mọi người , thương yêu anh em, bạn bè.
HS: - Nêu nhận xét . 
GV:- Nhận xét và kết luận.
 - HD các em biết giúp đỡ mọi người , thương yêu anh em, bạn bè.
HS:- Tìm hiểu và bày tỏ thái độ của mình theo gợi ý của bài tập 1.
GV:- Nhận xét và giảng giải thêm giúp các em biết giúp đỡ mọi người , thương yêu anh em, bạn bè.
HS:- Nhắc lại phần kết luận.
GV: Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới: Ôn tập
SINH HOẠT LỚP
I/ MỤC TIÊU
- Tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả học tập tuần qua, phổ biến công việc tuần đến.
- Nhắc lại những này lễ trong tháng: 22/4 và 30/4 cho các em nhớ.
- Sinh hoạt tạo không khí vui vẻ thoải mái.
II/ Nội dung sinh hoạt:
 1. (10)Tổng kết , đánh giá kết quả học tập tuần qua.
- Yêu cầu các tổ, lớp trưởng báo cáo kết quả học tập của lớp.
- GV nhận xét đánh giá chung.
- Tuyên dương tổ, cá nhân đạt kết quả tốt.
- GV phổ biến công việc tuần đến.
- Tiếp tục vệ sinh trường lớp sạch sẽ, thực hiện tốt việc học tốt đã đạt nhiều HĐ tốt.
- Đi học đề và đúng giờ, ăn mặc sạch sẽ.
- Thực hiện tốt các TC, bài hát dân gian
2/ Sinh hoạt(15)
- Tổ chức cho HS đọc câu chuyện nói về ngày Giải Phóng Miền nam 30/4.
- Nhận xét tuyên dương.
- Liên hệ giáo dục học sinh.
3/ nhận xét tiết học.(5)
- Về thực hiện việc tuần đến. 
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng nhận xét, đánh giá chung.
- Phát biểu ý kiến.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe
- Đọc, lớp theo dõi nhận xét tuyên dương.
- Lắng nghe.

File đính kèm:

  • docTHƯ SÁU.doc
Giáo án liên quan