Giáo án lớp 5 - Tuần 11, thứ sáu

I/ Mục tiêu:

N3: - Viết đúng chữ hoa G(1 dòng chữ Gh),R,Đ (1 dòng) viết đúng tên riêng Ghềnh Ráng (1dòng) và câu ứng dụng: Ai về . Loa Thành Thục Vương (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

N5: - Biết nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

 - Biết giải bài toán có phép nhân một số phép nhân với một số tự nhiên.

 - Làm được các bài tập 1,3.

 * HSKT làm được bài tập 1

II/ Chuẩn bị:

N3: Vở tập viết tập 1, bảng phụ viết sẵn tên riêng và câu ứng dụng.

N5: SGK, vở bài tập

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc5 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1299 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 - Tuần 11, thứ sáu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009
TẬP VIẾT: ÔN CHỮ HOA : G (tt)
TOÁN: NHẬN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
I/ Mục tiêu:
N3: - Viết đúng chữ hoa G(1 dòng chữ Gh),R,Đ (1 dòng) viết đúng tên riêng Ghềnh Ráng (1dòng) và câu ứng dụng: Ai về .... Loa Thành Thục Vương (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. 
N5: - Biết nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
 - Biết giải bài toán có phép nhân một số phép nhân với một số tự nhiên.
 - Làm được các bài tập 1,3.
 * HSKT làm được bài tập 1
II/ Chuẩn bị:
N3: Vở tập viết tập 1, bảng phụ viết sẵn tên riêng và câu ứng dụng.
N5: SGK, vở bài tập
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
Nhóm 5
1/ KTBC:
2/ Bài mới:
HS:- chuẩn bị bài mới
GV:- Giới thiệu bài mới ghi đề.
 - HD viết mẫu cho các em quan sát chữ G và nêu các nét viết chữ G hoa. Gọi HS lên bảng tập viết chữ hoa G.
HS:- Lên bảng viết theo yêu cầu.
GV:- Nhận xét và HD các em viết bài vào vở tập viết.
HS:- Viết bài tập viết.
GV: - Thu vở chấm chữa bài và HD thêm giúp các em về nhà tập viết đúng theo yêu cầu bài viết.
3/ Củng cố, dặn dò: Về nhà tập viết bài và chuẩn bị bài mới:Ôn chữ hoa H
GV:- Giới thiệu bài mới, ghi đề.
 - HD giúp các em biết nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
 - Biết giải bài toán có phép nhân một số phép nhân với một số tự nhiên.
 - HD bài toán 1và gọi các em lên bảng làm bài tập, lớp nhận xét.
HS: - Làm bài theo yêu cầu.
GV:- HD bài tập 3 và cho các em làm bài vào vở tập.
HS:- Làm bài theo yêu cầu.
GV: - Thu vở chấm bài và HD lại bài tập sai.
HS: - Sửa lại bài tập sai vào vở tập 
 - Về nhà làm lại bài tập sai và chuẩn bị bài mới: Nhân số thập phân với 10, 100, 1000...
MĨ THUẬT: VẼ THEO MẪU: VẼ LÁ CÂY
MĨ THUẬT: VẼ TRANH ĐỀ TÀI: NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
I/ Mục tiêu:
N3:- Nhận biết được cấu tạo, hình dáng, đặc điểm của lá cây.
 - Biết cách vẽ lá cây.
 - Vẽ được cành lá đơn giản.
N5:- Hiểu cách chọn nội dung và cách vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam.
 - Vẽ được tranh về đề tài: Ngày Nhà giáo Việt Nam.
II/ Chuẩn bị:
N3: - Cành lá cây.
N5: - Tranh vẽ của HS những năm trước.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
Nhóm 5
1/ Ổn đinh: Hát
2/ KTBC:
3/ Bài mới:
HS:- chuẩn bị bài mới.
GV:- Giới thiệu bài mới, ghi đề.
 - Cho các em quan sát cành lá cây.
 - HD giúp các em hiểu quy trình vẽ cành lá cây.
 - Nhận biết đặc điểm, hình dáng, tỉ lệ của một cành lá cây.
HS:- Quan sát cành lá cây và trả lời các câu hỏi gợi ý để giúp các em hiểu cách vẽ theo quy trình.
GV: - Nêu câu hỏi cho các em trả lời. Giảng giải thêm giúp các em hiểu được cách vẽ
HS:- Thực hiện vẽ theo mẫu: cành lá cây.
GV:- Nhận xét quá trình vẽ của các em, tuyên dương những em thực hiện đúng đẹp.
4/ Củng cố dặn dò:
 Về nhà chuẩn bị bài: Vẽ tranh đề tài: Ngày Nhà giáo Việt Nam.
 Hát
GV: - Giới thiệu bài mới ghi đề.
 - HD các em cách chọn nội dung và cách vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam.
 - Cho các em quan sát tranh đề tài về ngày nhà giáo Việt Nam và trả lời câu hỏi
HS:- Quan sát và trả lời câu hỏi gợi ý để tìm hiểu quy trình tranh đề tài: Ngày Nhà giáo Việt Nam
GV: - Gọi HS trả lời , nhận xét và giảng giải giúp các em nắm được cách vẽ tranh đề tài: Ngày Nhà giáo Việt Nam.
HS:- Các em thực hành vẽ theo yêu cầu.
GV: Thu và nhận xét bài vẽ của các em, tuyên dương các em.
 Về nhà chuẩn bị bài mới:Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai vật mẫu.
TOÁN: NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
LT&C: QUAN HỆ TỪ	
I/ mục tiêu:
N3: - Biết đặt tính và tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.
 - Vận dụng trong giảng bài toán có phép nhân. 
 - Làm được các bài tập 1,2 (cột a),3,4.
 * HSY: làm được bài tập 1
N5:- Bước đầu năm được khái niệm về quan hệ từ (ND ghi nhớ); nhận biết được quan hệ từ trong các câu văn (BT1, mục III); xác định được cặp quan hệ từ và tác dụng của nó trong câu (BT2); biết đặt câu với quan hệ từ (BT3).
 * HSKT: Nắm được khái niệm quan hệ từ (ND Ghi nhớ). 
II/ Chuẩn bị:
N3: - SGK, vở bài tập.
N5: - Viết sẵn bài tập 2 lên bảng lớp.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
Nhóm 5
1/ KTBC:
-Gọi 2 HS lên bảng đọc bảng nhân 8 và làm bài tập sau:
 8 x 9 = 8 x 6 =
- Nhân xét ghi điểm.
2/ Bài mới: 
HS:- Chuẩn bài mới.
GV:- Giới thiệu bài –ghi đề
 - HD các em biết cách nhân số có ba chữ số cho số có một chữ số (SGK trang 55) HD các em làm bài tập 1,2,3,4. Gọi HS lên bảng làm bài tập 1.
HS:- Lên bảng làm bài tập 1, lớp làm bài vào vở tập.
 - Lớp nhân xét bài làm của bạn.
GV:- HD bài tập 2,3,4 và cho các em làm bài vào vở tập.
HS: - Luyện đọc và làm bài tập theo yêu cầu.
GV:- Thu vở chấm bài và nhận xét bài làm của học sinh.
HS: - Sửa lại bài tập sai.
3/ Củng cố, dặn dò: Về nhà làm bài và chuẩn bị bài mới: Luyện tập
Hát
HS:- chuẩn bị bài mới.
GV:- Giới thiệu bài ghi đề 
 - HD HS bước đầu năm được khái niệm về quan hệ từ (ND ghi nhớ).
HS:- Nhắc lại nôi dung Ghi nhớ: (SGK trang 110).
GV:- HD các em nhận biết được quan hệ từ trong các câu văn (BT1, mục III).xác định được cặp quan hệ từ và tác dụng của nó trong câu (BT2).
HS:- Làm bài tập 1,2
GV:- HD bài tập 3: biết đặt câu với quan hệ từ. 
HS:- Làm bài tập 3. 2HS lên bảng làm bài tập 3
GV:- Nhận xét bài làm trên bảng, sữa sai.
 - Thu vở chấm và chữa bài tập, nhắc lại nội dung ghi nhớ của bài.
 - Về nhà làm lại bài tập sai và chuẩn bị bài mới MRVT: bảo vệ môi trường.
TẬP LÀM VĂN: NGHE KỂ: TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU! NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG
ĐẠO ĐỨC: THỰC HÀNH KIỂM TRA HỌC KÌ I
I/ Mục tiêu:
N3:- Nghe – kể lại được câu chuyện Tôi có đọc đâu (BT1).
 - Bước đầu biết nói về quê hương hoặc nơi mình đang ở theo gợi ý (BT2).
N5:- Biết trình bày bài kiểm tra theo yêu cầu chung.
 - Biết chuẩn bị giấy kiểm tra.
II/ Chuẩn bị:
N3:- Vở bài tập.
N5:- Vở bài tập, SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
Nhóm 5
1/ KTBC:
2/ Bài mới:
GV:- Giới thiệu bài ghi đề.
 - Kể chuyện lần 1.
 - HD các em biết kể lại được câu chuyện Tôi có đọc đâu (BT1).
HS:- Tập kể lại ý của câu chuyện qua hướng dẫn gợi ý của giáo viên.
GV:- Gọi các em kể theo gợi ý. 
HS: - Kể lại câu chuyện.
GV: - HD HS biết nói về quê hương hoặc nơi mình đang ở theo gợi ý (BT2).
HS:- Tập nói về quê hương theo gợi ý.
GV:- Nhận xét và gọi HS nói theo yêu cầu.
3/ Củng cố:
HS:- Nhắc lại ý cần ghi nhớ trong bài.
4/ Dặn dò: Về nhà chuẩn bị bài mới: Nói viết về cảnh đẹp đất nước.
HS: Chuẩn bị bài mới.
GV:- Giới thiệu bài mới ghi đề.
 - HD và giúp các em biết chuẩn bị cho kiểm tra.
HS: - Thực hành theo yêu cầu
Họ và tên: ..................................
Lớp: ........ trường: ......................
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Tiếng việt
GV:- Quan sát và hướng dẫn thêm giúp các em thực hành đúng theo yêu cầu.
HS:- Tiếp tục thực hành theo yêu cầu.
GV:- Gọi HS nhắc lại cách viết.
HS:- Nhắc lại theo yêu cầu.
GV: Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới: Kính già, yêu trẻ (T1)
SINH HOẠT LỚP
I/ MỤC TIÊU:
-Đánh giá tình hình học tập tuần qua.
- Triển khai công viếc tuần đến.
- Tạo không khí vui vẻ, thoải mái.
II/ Nội dung sinh hoạt:
1/ Đánh giá tình hình học tập tuần qua.
- Về chuẩn bị dụng cụ đề vệ sinh lớp tốt, vệ sinh sạch sẻ.
- Đi học các em đi học đều.
- Thái độ học tập của HS tiến bộ hơn tuần trước.
- Ăn mặc gọn gàng, sạch sẻ.
- Các em có chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp.
- Cho HS nêu ý kiến.
2/ GV triển khai công tác tuần tới.
- Đến lớp phải lượm lá quanh hề cho sạch sẽ.
- Đi học đều , đúng giờ.
- Ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng.
- Về nhà học bài, làm bài đầy đủ.
3/ Sinh hoạt tập thể:
- Tiếp tục cho HS múa hát bài TCDG: Thằng bờm.
- Tập cho HS chơi trò chơi: ô ăn quan.

File đính kèm:

  • docTHƯ SÁU.doc
Giáo án liên quan