Giáo án lớp 5 học kỳ I - Tuần 22 trường Tiểu học Bồng Sơn năm học 2013 - 2014

I– Mục tiêu : Giúp HS :

 -Củng cố công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

 -Luyện tập vận dụng công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần trong một số tình huống đơn giản.

II-Các hoạt động dạy học chủ yếu :

 

 

doc41 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1095 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 5 học kỳ I - Tuần 22 trường Tiểu học Bồng Sơn năm học 2013 - 2014, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
òng bài thơ .
-Thái độ : Giáo dục HS yêu Tổ quốc .
II- Đồ dùng dạy học :
	-Tranh ảnh minh hoạ bài học .
	-Bản đồ Việt Nam .	
III- Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
4’
1’
10’
12’
10’
2’
1-Ổn định lớp:
2-Kiểm tra bài cũ :
-Goi 2 HS đọc bài Lập làng, giữ biển và trả lời câu hỏi.
-Nhận xét + ghi điểm .
3- Bài mới :
a-Giới thiệu bài :Trực tiếp –ghi đề.
b-Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu bài :
* Luyện đọc :
 + Đọc toàn bài.
 +Đọc nối tiếp.
- Luyện đọc từ khó: suối khuất , rì rào …
- Gọi HS đọc chú giải và giải nghĩa từ.
 +Đọc theo cặp.
 +Đọc cả bài.
 +GV đọc mẫu toàn bài .
* Tìm hiểu bài :
*Khổ 1 :-Gọi 1 HS đọc.
+ Những từ ngữ và chi tiết nào ở khổ thơ 1 nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng ?
-Giải nghĩa từ :hiểm trở 
*Khổ 2 + 3 : -Gọi 1 HS đọc.
+ Tác giả sử dụng những từ ngữ, hình ảnh nào để nói lên lòng mến khách, sự đôn hậu của người Cao Bằng ?
-Giải nghĩa từ: đặc trưng, dịu dàng, lành như hạt gạo, hiền như muối trong .
*Khổ 5+ 6:Gọi 1HS đọc 2 khổ thơ, câu hỏi
+Tìm những hình ảnh thiên nhiên đuợc so sánh với lòng yêu nước của người dân Cao Bằng ?
-Giải nghĩa từ : đo, sâu sắc, trong suốt …
+ Qua khổ thơ cuối tác giả muốn nói lên điều gì ?
-GV giáo dục HS yêu Tổ quốc .
c- Đọc diễn cảm :
- Hướng dẫn HS đọc diễn cảm .
-Cho HS đọc diễn cảm 3 khổ thơ đầu .
- Cho HS thi đọc diễn cảm.
-Cho HS xung phong đọc thuộc lòng từng khổ thơ hoặc cả bài.
4- Củng cố , dặn dò :
-Bài thơ nói lên điều gì ?
-Nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà tiếp tục tìm hiểu thêm về Cao Bằng và học thuộc bài thơ .
-Chuẩn bị tiết sau :Phân xử tài tình .
-2 HS đọc bài Lập làng giữ biển , trả lời câu hỏi .
-Lớp nhận xét .
 -HS lắng nghe .
-1HS đọc toàn bài-Lớp đọc thầm .
+L1:6HS đọc
-Đọc từ khó theo HD của GV.
+L2:6HS đọc-Nhận xét.
-Đọc chú giải + Giải nghĩa từ :
+L3:6HS đọc –Nhận xét.
-2HS cùng bàn đọc –Nhận xét.
-2HS đọc.
-HS lắng nghe .
-1HS đọc + câu hỏi 
+ Muốn đến Cao Bằng phải vượt qua Đèo Gió, Đèo Giàng, đèo CaoBắc. Những từ : sau khi qua … ta lại vượt .. , lại vượt … .
-1HS đọc .
+Vừa đến được mời thứ hoa quả đặc trưng của Cao Bằng là mận. Hình ảnh nói lên lòng mến khách : mận ngọt đón môi ta dịu dàng. Sự đôn hậu : người trẻ thì rất thương, rất thảo; người già: lành như hạt gạo, hiền như muối trong .
-1HS đọc + câu hỏi
+Núi non Cao Bằng .........sâu sắc người Cao Bằng . Tình yêu đất nước sâu sắc của người Cao Bằng cao như núi, không đo hết được.
+Dâng đến tận cùng ..........Như suối khuất rì rào. Tình yêu đất nước của người Cao Bằng trong trẻo và sâu sắc như suối sâu.
-1HS đọc lướt và trả lời tự do.
-HS lắng nghe
-HS lắng nghe .
-HS đọc cho nhau nghe theo cặp .
-HS thi đọc diễn cảm trước lớp .
- Xung phong đọc thuộc lòng.
+ Ca ngợi Cao Bằng – mảnh đất có địa thế đặc biệt, có những người dân mến khách, đôn hậu đang giữ gìn biên cương của Tổ quốc..
-HS lắng nghe .
Tập Làm Văn
ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN 
I - Mục tiêu : 	
1- Củng cố kiến thức về văn kể chuyện .
 2-Làm đúng bài tập thực hành, thể hiện khả năng hiểu 1 truyện kể (về nhân vật, tính cách , ý nghĩa truyện …)
II- Đồ dùng dạy học : 
Bảng phụ viết sẵn nội dung tổng kết bài tập 1.
III – Hoạt động dạy và học :
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1’
4’
1’ 
15’ 
15’ 
2’
1-Oån định lớp:
2-Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi 3 HS nộp vở, GV chấm đoạn văn viết lại tả người . 
-Nhận xét.
3- Bài mới :
a-Giới thiệu bài :Trực tiếp –Ghi đề.
 b-Hướng dẫn làm bài tập :
*Bài tập1:Cho HSđọc yêu cầu của bài tập 1.
-Nhắc lại yêu cầu .
-Cho HS làm bài theo nhóm.
-Cho HS trình bày kết quả .
-Nhận xét và chốt lại kết quả đúng (đưa bảng phụ viết sẵn kết quả đúng )
*Bài tập 2:ChoHSđọc yêu cầu của bài tập 2.
-Cho HS cả lớp đọc thầm, nội dung bài tập, suy nghĩ , làm bài vào vở .
-ChoHS thi làm đúng, nhanh vào vở bài tập.
- Chấm bài cho những em nộp nhanh nhất.
-GV nhận xét , chốt lại lời giải.
4 - Củng cố dặn dò : 
-Nhận xét tiết học .
-Chuẩn bị cho tiết học TLV tới ( viết bài văn kể chuyện ) bằng cách đọc trước các đề văn để chọn 1 đề ưa thích 
-3 HS nộp vở để GV chấm .
-HS lắng nghe.
-1HS đọc yêu cầu cả lớp đọc thầm .
-HS làm bài theo nhóm .
-Đại diện nhóm trình bày kết quả .
-Lớp nhận xét .
-HS 1 :Đọc phần lệnh và truyện “Ai giải nhất “
-HS2 : Đọc các câu hỏi trắc nghiệm 
-Lớp đọc thầm nội dung bài tập và làm vào vở 
- HS thi làm đúng, nhanh .
-HS nộp bài.
-HS lắng nghe.
Toán :
LUYỆN TẬP CHUNG
I– Mục tiêu :
Giúp HS : 
 -Oân tập, củng cố quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
 -Củng cố mối quan hệ giữa số đo các kích thước với diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một hình.
II-Các hoạt động dạy học chủ yếu :
TG
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1’
5’
1’
28
3’
1- Oån định lớp : 
2- Kiểm tra bài cũ : 
 - Nhận xét.
3 – Bài mới : 
 a- Giới thiệu bài : Luyện tập chung
 b– Hoạt động : 
*Bài 1:- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- Gọi 2 HS nêu lại công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
+Trong bài tập này các số đo ở đề ra như thế nào ?
+ Trong trường hợp các số không cùng đơn vị đo ta phải làm gì ?
-Gọi 2 HS lên bảng làm lại bài tập; HS dưới lớp làm vào vở.
-Chữa bài.
- Gọi HS khác nhận xét bài của bạn; HS còn lại chữa bài vào vở.
-Nhận xét kết quả.
*Bài 2:- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- Y/ c HS thảo luận nhóm 4 và làm bài.
- Gọi các nhóm lên trình bày.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét .
*Bài 3:- Gọi 1 HS đọc đề bài.
-Y/c HS thảo luận nhóm đôi tìm cách giải.
- Gọi các nhóm nêu kq thảo luận.
- Phát huy HS tìm cách giải khác.
-Nhận xét , đánh giá. 
4- Củng cố-Dặn dò :
- Nhận xét tiết học .
 - Chuẩn bị bài sau : Thể tích một hình.
- 2HS nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
- HS nghe .
-HS đọc đề bài.
-2 HS nhắc lại.
a)Cùng đơn vị đo.
b)Khác đơn vị đo.
+Đổi về cùng đơn vị đo.
- 2HS lên bảng làm lại bài tập; HS dưới lớp làm vào vở.
a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:
 (2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6(m2 )
 Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật:
 3,6 + (1,1 x 2,5) x 2 = 9,1(m2 )
b) Đổi 3m = 30dm.
 Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:
 (30 + 15) x 2 x 9 = 810(dm2 )
Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật:
 810 + (30 x 15) x 2 = 1710(dm2)
 Đáp số: a) 3,6m2 và 9,1m2 
 b) 810dm2 và 1710dm2
+ Viết số đo thích hợp vào ô trống.
- HS thảo luận làm bài.
- HS trình bày kết quả bằng cách đính kết quả lên bảng.
- HS theo dõi.
-HS đọc.
-HS thảo luận làm bài.
+ Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần sẽ gấp lên 9 lần. Vì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần đều có cạnh nhân cạnh, (tức là 3 x 3).
-HS trình bày cách khác.
& RÚT KINH NGHIỆM:
Luyện từ và câu 
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ 
I- Mục tiêu :
	-Kiến thức : HS hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tương phản .
 -Kĩ năng: Biết tạo ra các câu ghép thể hiện quan hệ tương phản bằng cách nối các vế câu bằng quan hệ từ , thêm vế câu thích hợp vào chỗ trống, thay đổi vị trí của các vế câu.
-Thái độ: Giáo dục Hs yêu quý tiếng Việt .
II- Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
5’
1’
10’
15’
2’
1-Oån định lớp:
2-Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 2HS nhắc lại cách nối các vế câu ghép điều kiện ( giả thiết ) –kết quả bằng quan hệ từ .
-Nhận xét + ghi điểm .
2-Bài mới :
a- Giới thiệu bài :Trực tiếp –Ghi đề.
b- Hình thành khái niệm :
* Phần nhận xét :
Bài 1 :- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- Hướng dẫn HSlàm BT1
- Cho HS làm bài tập theo nhóm.
-Gọi đại diện các nhóm trình bày.
- Chốt lại ý đúng.
Bài 2 :
-Gợi ý, hướng dẫn HS tự đặt những câu ghép thể hiện quan hệ tương phản bằng cách nối các vế câu bắng quan hệ từ, thêm vế câu thích hợp vào chỗ trống, thay đổi vị trí của các vế câu .
-Cho HS trình bày.
-Nhận xét và sửa chữa.
* Phần ghi nhớ :
-Gọi HS đọc.
- Gọi 2 HS nhắc lại không nhìn sách.
c- Hướng dẫn HS làm bài tập :
*Bài 1 :- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-Hướng dẫn HS làm BT1 .
- Cho HS trình bày.
-Nhận xét , chốt ý đúng :
*Bài 2 :- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Hướng dẫn HS làm BT 2.
- Cho HS thảo luận cặp.
-Gọi HS trình bày kết quả.
- Nhận xét và bổ sung.
*Bài 3 :- Gọi 2 HS đọc bài tập 3.
- Hướng dẫn HS làm Bt3 .
-Gọi1 HS lên bảng phân tích câu ghép; tìm chủ ngữ - vị ngữ trong từng vế câu ghép. 
-Chốt lại kết quả .
 + Tính khôi hài của mẩu chuyện vui Chủ ngữ ở đâu ? là gì ?
4- Củng cố , dặn dò :
-Gọi HS nêu nội dung bài .
-Nhận xét tiết học.
Chuẩn bị:Mở rộng vốn từ:Trật tự–An ninh.
-2HS nhắc lại cách nối các vế câu ghép điều kiện (giả thiết ) – kết quả bằ

File đính kèm:

  • docTUAN 22.doc
Giáo án liên quan