Giáo án lớp 4 - Tuần 1

 I. MỤC TIÊU

- HS biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu, thêu.

- Yêu thích môn học và có ý thức học bài.

II. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

 *HĐ1. Khởi động

 + GV giới thiệu một số sản phẩm may, khâu, thêu và nêu: đây là những sản phẩm được hoàn thành từ cách khâu, thêu trên vải. Để làm được những sản phẩm này, cần phải có những vật liệu, dụng cụ nào và phải làm gì?

*HĐ2. Hoạt động cả lớp

 + Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét về vật liệu khâu, thêu

 a, Vải

 - GV hướng dẫn HS đọc và thảo luận nội dung a (SGK) để nêu được đặc điểm của vải, chất liệu, màu sắc, độ dày, mỏng, hoa văn

 - GV hướng dẫn HS chọn vải để học cách khâu, thêu

 b, Chỉ

 - GV hướng dẫn HS đọc và thảo luận nội dung b (SGK) để nêu được đặc điểm của chỉ khâu, chỉ thêu

 

doc9 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1314 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 HS quan sát hình 2 và thảo luận về đặc điểm cấu tạo của kéo cắt vải, so sánh sự giống và khác nhau giữa kéo cắt vải và kéo cắt chỉ.
 - GV giới thiệu thêm một số loại kéo hướng dẫn cách cầm kéo
 - GV hướng dẫn cách cầm kéo
 - HS thực hành cầm kéo
 + Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét một số vật liệu và dụng cụ khác
 - GV hướng dẫn HS quan sát hình 6 kết hợp với quan sát mẫu một số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu để nêu tên và tác dụng của : thước may, thước dây, khung thêu cầm tay, khuy cài, khuy bấm, phấn may dùng để vạch dấu trên vải
 II. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG 
 - HS tìm hiểu về thước may, thước dây, khung thêu cầm tay, khuy cài, khuy bấm, phấn may dùng để vạch dấu trên vải và chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiết sau. 
 __________________________
 Tiết 3 Lịch sử
 BÀI 1: MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
 __________________________
 Tiết 4 Hoạt động ngoài giờ
 VỆ SINH LỚP HỌC
 I. MỤC TIÊU
 - Giúp HS có ý thức trong việc giữ vệ sinh chung và biết dọn dẹp vệ sinh lớp học sạch sẽ.
 II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
GV nêu yêu cầu tiết học
Kiểm tra dụng cụ
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, từng thành viên
HS tham gia dọn dẹp vệ sinh lớp theo khu vực quy định- GV giám sát, nhắc nhở các em
Kiểm tra kết quả, nhận xét, tuyên dương những tổ hoàn thành tốt, nhắc nhở những em chưa thật ý thức trong tiết học
Dặn dò
 _____________________________
 Thø ba, ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2014
 Sáng Tiết 1 Toán
 BÀI 2: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100000
 ____________________________
 Tiết 2 Thể dục
 GIÁO VIÊN BỘ MÔN DẠY
 ________________________________
 Tiết 3 Tiếng Việt
 BÀI 1A: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN (T2) 
 ________________________________
 Tiết 4 Tiếng Việt
 BÀI 1A: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN (T3) 
 Chiều Tiết 1 Địa lí
 BÀI 1: MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
 ______________________________ 
 Tiết 2 Đạo đức
 TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP(T1)
 I. MỤC TIÊU
 HS biết:- Chúng ta cần phải trung thực trong học tập
- Trung thực trong học tập giúp chúng ta học tập đạt kết quả cao hơn, được mọi người tin tưởng, yêu quý. Không trung thực trong học tập khiến cho kết quả học tập giả dối không trung thực, gây mất niềm tin.
- Trung thực trong học tập là thành thật không giả dối, gian lận bài làm, bài thi, kiểm tra.
 II. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
*HĐ1: Khởi động
 - Cả lớp hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết
*HĐ2: Thảo luận nhóm
 - Chia lớp thành 6 nhóm 
 - Giao nhiệm vụ: HS quan sát tranh và thảo luận: Nếu em là bạn Long em sẽ làm gì? Vì sao em làm như thế?
 - Đại diện từng nhóm lên báo cáo. Cả lớp trao đổi
+ Theo em hành động nào là hành động thể hiện sự trung thực?
+ Trong học tập, chúng ta có cần phải trung thực không?
 - GV tổng kết các ý.
 *HĐ2. Hoạt động cả lớp
- Trong học tập, vì sao cần phải trung thực?
- Khi đi học, bản thân chúng ta tiến bộ hay người khác tiến bộ?
- Nếu chúng ta gian trá, chúng ta có tiến bộ được không?
 + GV kết luận - HS đọc phần ghi nhớ
 II. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 *HĐ1. Hoạt động cả lớp
- Trong học tập, vì sao cần phải trung thực?
- Khi đi học, bản thân chúng ta tiến bộ hay người khác tiến bộ?
- Nếu chúng ta gian trá, chúng ta có tiến bộ được không?
 + GV kết luận - HS đọc phần ghi nhớ
 *HĐ2. Trò chơi” Đúng- sai”
 - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm
 - GV nêu cách chơi, luật chơi
 - Các nhóm tổ chức chơi
 - Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình.
 - Kết luận: + Chúng ta cần làm gì để trung thực trong học tập?
 + Trung thực trong học tập nghĩa là chúng ta không được làm gì?
 + Hãy nêu những hàng vi của bản thân em mà em cho là trung thực.
 + Nêu những hành vi không trung thực mà em đã từng biết?
 + Tại sao cần phải trung thực trong học tập?
 + Việc không trung thực trong học tập sẽ dấn đến chuyện gì?
HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ
 III. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- HS về nhà tìm 3 hành vi thể hiện sự trung thực và 3 hành vi thể hiện sự không trung thực trong học tập.
 _____________________________
 Tiết 3 Luyện viết
 NHỚ VIỆT BẮC
I. MỤC TIÊU
 - HS nghe, viết bài thơ: Nhớ Việt Bắc
 - Viết đúng chính tả, đúng mẫu, đúng thể thơ lục bát, chữ đúng cỡ quy định, viết đều nét, đúng tốc độ.
II. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 * HĐ1: Giới thiệu bài
 * HĐ2: Đọc và tìm hiểu cách viết
 - GV treo bảng phụ đã viết sẵn bài thơ
 - Hai HS đọc bài thơ trên bảng phụ
 - Bµi th¬ Nhớ Việt Bắc muèn nãi víi em ®iÒu g×?
 - Bµi th¬ ®­îc viÕt theo thÓ th¬ g×?
 - HS nªu c¸ch tr×nh bµy bµi th¬
 - Nh÷ng ch÷ nµo trong bµi ph¶i viÕt hoa, v× sao?
 - HS tËp viÕt mét sè tiÕng tõ dÔ nhÇm lÉn
 - HS chÐp bµi vµo vë - GV theo dâi gióp ®ì mét sè HS yÕu
 * HĐ3: HS viết bài
	- HS nhìn bảng viết bài vào vở
	- GV nhắc nhở HS:
 + Cần đọc cả dòng thơ rồi viết vào vở.
 + Ngồi viết đúng tư thế, cầm bút , để vở đúng...
 * HĐ4: Chấm bài
 - Chấm một số bài , nhận xét chữ viết của HS
 - Nhận xét chung tiết học
 Tiết 4 Luyện Tiếng Việt
 ÔN LUYỆN VỀ DẤU PHẨY
I. MỤC TIÊU
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s/x, từ ngữ chứa tiếng có vần uôt hoặc uôc, chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm.
- Ôn tập về dấu phẩy
II. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 *HĐ1. Hoạt động nhóm đôi 
 Bài 1: Điền chữ s/x; vần uôt/uôc
 - HS biết điền vào chỗ trống tiếng thích hợp để hoàn thành 2 khổ thơ.
- HS đọc lại 2 khổ thơ sau khi đã hoàn chỉnh
- HS nhận xét, GV nhận xét chốt đáp án đúng nhằm củng cố quy tắc viết chính tả; kĩ năng sử dụng tiếng, từ trong khi nói hoặc viết cho đúng .
 Bài 2: Đặt dấu phẩy vào 2 câu in nghiêng
HS thảo luận theo nhóm đôi và hoàn thành bài tập 2
Trưởng ban học tập lên điều hành các bạn theo hình thức: Trưởng ban nêu câu hỏi – các bạn nêu đáp án 
- GV cùng HS nhận xét
Bài 3: Điền vào chỗ trống từ ngữ thích hợp
HS thảo luận nhóm đôi và hoàn thành yêu cầu
HS làm và nêu đáp án
GV cùng HS nhận xét chốt đáp án đúng
HS đọc lại bài sau khi đã hoàn thành
 III. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Đặt 3 câu có bộ phận trả lời câu hỏi: Khi nào?
Đặt 3 câu có bộ phận trả lời câu hỏi: Ở đâu?
Đặt 3 câu có bộ phận trả lời câu hỏi: Vì sao?
Đặt 3 câu có bộ phận trả lời câu hỏi: Bằng gì?
 ____________________________
 Thø tư, ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2014
 Sáng Tiết 1 Tiếng Việt
 BÀI 1B: THƯƠNG NGƯỜI, NGƯỜI THƯƠNG (T1) 
 __________________________
 Tiết 2 Tiếng Việt
 BÀI 1B: THƯƠNG NGƯỜI, NGƯỜI THƯƠNG (T2) 
 _______________________________
 Tiết 3 Toán
 BÀI 3: BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ (T1) 
 _______________________________
 Tiết 4 Khoa học
 BÀI 2: CƠ THỂ NGƯỜI TRAO ĐỔI CHẤT NHƯ THẾ NÀO? (T1)
Chiều Tiết 1 Thể dục
 GIÁO VIÊN BỘ MÔN DẠY
 ____________________________
 Tiết 2 Tiếng Anh
 GIÁO VIÊN BỘ MÔN DẠY
 _____________________________ 
 Tiết 3 Tin học
 GIÁO VIÊN BỘ MÔN DẠY
 ____________________________
 Tiết 4 Âm nhạc
 GIÁO VIÊN BỘ MÔN DẠY
 __________________________
 Thø năm, ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2014
 Sáng Tiết 1 Toán
 BÀI 3: BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ (T2) 
 ___________________________
 Tiết 2 Tiếng Việt
 BÀI 1B: THƯƠNG NGƯỜI, NGƯỜI THƯƠNG (T3) 
 _________________________________
 Tiết 3 Tin học
 GIÁO VIÊN BỘ MÔN DẠY
 ____________________________ 
 Tiết 4 Tiếng Anh
 GIÁO VIÊN BỘ MÔN DẠY
 _____________________________ 
 Chiều Tiết 1 Tiếng Việt
 BÀI 1C: LÀM NGƯỜI NHÂN ÁI (T1) 
 _____________________________
 Tiết 2 Luyện Toán
 LUYỆN TẬP CÁC PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100000
I. Môc tiªu:
 - Gióp HS «n luyÖn c¸c phÐp tÝnh trong ph¹m vi 100 000.
 - RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n nhanh, ý thøc tù gi¸c khi häc tËp.
II. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 
*HĐ1: Cñng cè lÝ thuyÕt:
 ? §Ó thùc hiÖn ®ưîc c¸c phÐp tÝnh, c¸c sè trong ph¹m vi 100 000 trưíc tiªn ta ph¶i lµm g×? (§Æt tÝnh sao cho c¸c hµng th¼ng cét nhau→ tÝnh nh¸p).
- HS nªu c¸ch tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc.
- C¸ch t×m sè bÞ chia , sè chia, thõa sè chưa biÕt ,sè trõ ; sè bÞ trõ .
* HĐ2: Hoạt động cá nhân
1. Đặt tính rồi tính
 a, 45631 + 16542 b,89500 – 55599 c, 2608 * 3 d, 5896 : 3
 63871 + 25497 70011 – 46321 3098 * 2 2455 : 5
 2. Tìm x 
 a, x + 598 = 1000 b, x - 3371 = 5348 c, 2 * x = 4716 d, x : 3 = 2057
 3. Tính giá trị của biểu thức
 a , 58700 + 2560 : 5 3275 + 4659 – 1300 c, 70850 + 564 * 2
 4. Một hình chữ nhật có chu vi 200 cm, biết chiều dài gấp 3 chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật.
- GV theo dâi, gióp ®ì HS lóng tóng.
- Chän bµi ®iÓn h×nh HS hay sai ®Ó HS ch÷a bµi. Líp nhËn xÐt.
iiI. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
 Häc thuéc c¸c b¶ng nh©n, chia
 _________________________________
 Tiết3 Tiếng Anh
 GIÁO VIÊN BỘ MÔN DẠY
 ____________________________
 Tiết 4 Hoạt động ngoài giờ
 THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN
 I. MỤC TIÊU
 - Thành lập được bộ máy Hội đồng tự quản.Hội đồng tự quản HS được thành lập vì HS và bởi HS để đảm bảo cho các em tham gia một cách dân chủ và tích cực vào đời sống học đường.
 - Hội đồng tự quản giúp các em phát triển kĩ năng ra quyết định, kĩ năng hợp tác và kĩ năng năng lãnh đạo, đồng thời cũng chuẩn bị cho các em ý thức trách nhiệm khi thực hiện những quyền và bổn phận của mình.
 II. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 *HĐ1: Bầu Chủ tịch Hội đồng tự quản
- Ứng cử
+ Xác định danh sách ứng cử
+ Các ứng cử viên lên trình bày phát biểu tranh cử 
- Đề cử
- Bầu ban kiểm phiếu
+ Bầu ban kiểm phiếu tổ chức bầu cử
+ Bầu ban kiểm phiếu giới thiệu thể lệ và cách tiến hành
+ Mỗi phiếu bầu tối thiểu là một người
+ Người đạt số phiếu cao nhất sẽ giữ chức vụ CTHĐTQ
+ Ban chủ tịch mới phân công công việc và bầu các ban.
- Bầu ban viên ( Ban học tập; thư viện; quyền lợi HS; đối ngoại; sức khỏe và vệ sinh; VN- TDTT.)
+ Phát phiếu
+ HS ghi tên mình vào từng ban phù hợp với bản thân
+ HS lên đính vào cột ban mình lựa chọn
+ Chọn ban trưởng
+ Các ban xây dựng kế hoạch cho mình
+ GV giao nhiệm vụ 
 _______________________________
 Thø sáu, ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2014
 Sáng Tiết 1 Tiếng Việt
 BÀI 1C: LÀM NGƯỜI NHÂN ÁI (T1) 
 _______________________________ 
 Tiết 2 Mĩ thuật
 GIÁO VIÊN BỘ MÔN DẠY
 ______________________________
 Tiết 3 Toán
 BÀI 4: CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ (T1) 
 ______________________________
 TiÕt 4 Ho¹t ®éng tËp thÓ
 SINH HOẠT LỚP 
 I.MỤC TIÊU
 - S¬ kÕt t×nh h×nh tuÇn 1 vµ phæ biÕn kÕ ho¹ch tuÇn 2
 II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
 1. GV n

File đính kèm:

  • docGA lop 4 tuan 1.doc
Giáo án liên quan