Giáo án lớp 4 môn Toán - Tuần 21

I. MỤC TIÊU:

- Bước đầu nhận biết về rút gọn phân số và nhận biết được phân số tối giản (trường hợp đơn giản )

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

 

 

doc6 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1675 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 môn Toán - Tuần 21, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày tháng 1 năm 2013
 TOÁN
RÚT GỌN PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:
- Bước đầu nhận biết về rút gọn phân số và nhận biết được phân số tối giản (trường hợp đơn giản )
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
HTĐB
 1.Ổn định
2.KTBC
3.Bài mới
HĐ : Thực hành
Bài 1
- Yêu cầu hs tự làm bài
-Nhận xét.ghi điểm
= ; = = ; = =; == ; ==; ==;==
==
Bài 2 
- Gọi hs đọc yêu cầu bài
Đáp án đúng là: ; ; 
-Nhận xét, tuyên dương
Bài 3
-Đáp án đúng là: B
4.Củng cố-Dặn dò
-Chuẩn bị bài mới 
-Nhận xét chung tiết học 
-Hát
- Tự làm sau đó thực hiện ở bảng lớp
 -Đọc yêu cầu bài
- Nêu miệng
-1 HS đọc.
-1 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở bài tập.
-
Thứ ba ngày tháng năm 2013
 TOÁN
 LUYỆN TẬP 
I.MỤC TIÊU:
 - Thực hiện được phép trừ 2 phân số , trừ một số tự nhiên cho một phân số, trừ một phân số cho một số tự nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
 - 	Các hình minh họa như phần bài học trong SGKvẽ trên bìa hoặc trên bảng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU	
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
HTĐB
1.Ổn định
2.KTBC
3.Bài mới
HĐ: Thực hành
Bài 1:
-GV cho HS tự làm bài, sau đó chữa bài trước lớp.
-Nhắc HS rút gọn tới phân số tối giản mới dừng lại
-GV nhận xét bài làm của HS. 
== ; ==;==
== ; ==;==
 Bài 2:
- Phát phiếu cho 3 hs làm bài
 -GV chữa bài và cho điểm HS. 
Đáp án đúng là: ; ; 
Bài 3: tương tự như bài 3
-GV nhận xét 
Đáp án đúng là:
Bài 4 : Hướng dẫn hs làm bài
- Nhận xét, ghi điểm
a) b) c) =
Bài 5:
-GV nhận xét 
a) S b) Đ
4.Củng cố-Dặn dò
-GV tổng kết giờ học, dặn dò chuẩn bị bài sau. 
- Hát tập thể
-4HS lên bảng làm bài , cả lớp làm bài vào vở bài tập 
- Đọc yêu cầu bài
-Thực hiện yêu cầu 
 .- Lớp làm VBT
- Tự làm sau đó thực hiện ở bảng lớp
2 hs hiện bảng lớp làm VBT
Thứ tư ngày tháng năm 2013
 TOÁN
 QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ
I.MỤC TIÊU:
 Bước đầu biếtcách quy đồng mẫu số hai phân số trường hợp đơn giản 
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Các hình minh họa như phần bài học SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU	
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
HTĐB
1.Ổn định.
2.KTBC.
3.bài mới Gt bài -ghi tựa
HĐ: Thực hành
Bài 1:
-GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
-GV yêu cầu HS tự làm bài.
-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.
-KL : Từ nay mẫu số chung chúng ta viết tắt MSC 
a) Ta có : == ; ==
Vậy: Quy đồng mẫu số của và được và 
b) Ta có: ==; ==
Vậy: Quy đồng mẫu số của và được và 
c) Ta có : ==; ==
Vậy: Quy đồng mẫu số của và được và 
 Bài 2: Hướng dẫn hs làm bài
= = ; giữ nguyên 
Vậy: Quy đồng mẫu số của và được và 
- Nhận xét , ghi điểm
4.Củng cố-Dặn dò
-GV tổng kết giờ học, dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
Hát tập thể.
-3 HS lên bảng, lớp làm bài vào VBT 
-1HS thực hiện ở bảng lớp
HD hs làm BT
Thứ năm ngày tháng năm 2013
 TOÁN
 QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (tiếp theo)
I.MỤC TIÊU:
	- Biết quy đồng mẫu số của hai phân số, 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
HTĐB
1.Ổn định 
2.KTBC.
3.Bài mới:GT bài -ghi tựa.
HĐ : Thực hành
Bài 1 
-GV yêu cầu HS tự làm bài.
-GV chữa bài, ghi điểm
a) Ta có : == ; giữ nguyên 
Vậy : Quy đồng mẫu của và được và 
b) Ta có : = =;giữ nguyên 
Vậy : Quy đồng mẫu của và được và 
c) Ta có: == ; giữ nguyên 
Vậy : Quy đồng mẫu của và được và 
d) Ta có: = =; giữ nguyên 
Vậy : Quy đồng mẫu của và được và 
 Bài 2
Ta có : == ; ==
Vậy: Quy đồng mẫu số của và được và 
Ta có: ==; ==
Vậy: Quy đồng mẫu số của và được và 
- Nhận xét, ghi điểm
4.Củng cố-Dặn dò
-GV tổng kết giờ học, dặn dò HS chuẩn bị bài sau. 
Hát tập thể.
-4 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở bài tập.
-HS làm bài.
- Nêu yêu cầu
- 2 hs thực hiện lớp làm VBT
Nhắc lại kiến thức cũ
Thứ sáu ngày tháng năm 2011
 TOÁN
 LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU:
-Thực hiện được quy đồng mẫu số hai phân số. 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
HTĐB
1ổn định.
2.KTBC.
3.Bài mới:Gt bài- ghi tựa.
4.Củng cố-Dặn dò
Bài 1:
-GV yêu cầu HS tự làm bài.
-Cho HS nhận xét, sau đó nhận xét và cho điểm HS.
a) Ta có: ==; ==
Vậy: Quy đồng mẫu số của và được và 
 b) Ta có: ==; giữ nguyên 
Vậy: Quy đồng mẫu số của và được và 
Ta có : == ; ==
Vậy: Quy đồng mẫu số của và được và 
Ta có: ==; giữ nguyên 
Vậy: Quy đồng mẫu số của và được và 
 Bài 2
-GV gọi HS đọc yêu cầu phần a.
-GV chữa bài và cho điểm HS.
a) Ta có: == ; ==;==
Vậy: Quy đồng mẫu số của và ; được ;;
b) Ta có: ==;==
 ==
Vậy: Quy đồng mẫu số của ;; được ;;
 Bài 3
a) = = 
b) ==
c) ==
- Nhận xét, ghi điểm
-GV tổng kết giờ học , dặn HS chuẩn bị bài sau.
Hát tập thể.
-4 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở bài tập.
-HS thực hiện.
-
-2 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở bài tập.
- 3 hs thực hiện bảng lớp
- Lớp làm VBT

File đính kèm:

  • docTOAN tuan 21.doc
Giáo án liên quan