Giáo án lớp 4 môn Thể dục - Tuần 5

I/ Mục tiêu :

 - Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác : tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi thường phải, trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi thường phải, trái, đứng lại cơ bản đúng.

 - Trò chơi : “ Bịt mắt bắt dê”. Yêu cầu rèn luyện nâng cao khả năng tập trung chú ý, khẳng định hướng, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.

II/ Địa điểm, phương tiện :

 - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.

 - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi.

III/ Nội dung và phương pháp lên lớp :

 

doc3 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1807 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 môn Thể dục - Tuần 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI SOẠN Tuần : 5 Số : 09
Thời gian : 35 phút
Ngày dạy : 19/09/20143 - 5
TÊN BÀI DẠY : TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ”
----AAA----
I/ Mục tiêu :
 - Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác : tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi thường phải, trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi thường phải, trái, đứng lại cơ bản đúng.
 - Trò chơi : “ Bịt mắt bắt dê”. Yêu cầu rèn luyện nâng cao khả năng tập trung chú ý, khẳng định hướng, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II/ Địa điểm, phương tiện :
 - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
 - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp :
PHẦN & NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ Phần mở đầu :
 - Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện.
 - xoay các khớp. theo đội hình vòng tròn
 - Trò chơi “ Tìm người chỉ huy “.
3p-5p
 €€€€€€
 €€€€€€€
rGv
 chuyển lớp thành vòng tròn
2/ Phần cơ bản : 
1/Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng,điểm số, quay phải, trái, đi thường, vòng phải, vòng trái, đứng lại,:
 - Giáo viên cho lớp tập hợp hàng (do Giáo viên điều khiển )có nhận xét sửa sai.
-Chia tổ tập luyện, 
- Tập hợp trình diển các tổ ,GV cùng học sinh quan sát sửa sai.
2/Trò chơi” Bịt mắt bắt dê” 
- Giáo viên phổ biến cách chơi và luật chơi.
- Cho học sinh chơi thử.
- Cho học sinh chơi thật (có biễu dương )
22p-25p
 1-2L
1T/1L
2-5L
- Lớp chuyển thành hàng ngang từ vòng tròn,sau đó chuển hang dọc
 GV 
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 Œ  Ž 
- Lớp tập hợp hang ngang
 €€€€€€
 GV€€€€€€
 €€€€
- Chuyễn HN thành vòng tròn 
 €
 € €
 € €€ €GV
 € €
 €
3/ Phần kết thúc :
 - Giáo viên cho HS thực hiện các động tác thả lỏng.
 - Giáo viên cùng HS hệ thống bài.
 - Giáo viên nhận xét giờ học.
 - Giáo viên đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà.
3p-5p
 €€€€€€
 €€€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
rGv 
BÀI SOẠN Tuần :5 Số : 10
Thời gian : 35 phút
Ngày dạy : 20/09/2014 - 2015
TÊN BÀI DẠY : QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, ĐI THƯỜNG 
VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, 
TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN”
----AAA----
I/ Mục tiêu :
 - Củng cố và nâng cao kỹ thuật : quay sau, đi thường phải, trái. Yêu cầu biết cách đi thường phải, trái đúng hướng và đứng lại
 - Trò chơi : “ Bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi, nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II/ Địa điểm, phương tiện :
 - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
 - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp :
PHẦN & NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ Phần mở đầu :
 - Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện.
 - Chạy chậm một vòng xung quanh sân tập 200-300m.
 - Trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh “.
3p-5p
 €€€€€€
 €€€€€€€
rGv 
chuyển lớp thành vòng tròn
2/ Phần cơ bản : 
* Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng,điểm số, quay phải, trái, đi thường, vòng phải, vòng trái, đứng lại,:
1/Ôn quay phải, quay trái, đi thường vòng phải traí đứng laị 
-Giáo viên điều khiển cho cả lớp tập ,có sửa sai động tác.
- Chia nhóm tập luyện , theo đội hình 1 hàng dọc cán sự điều khiển ,( giáo viên quan sát sửa sai.)
- Cho cả lớp tập, từng tổ thi đua trính diển đội hình 2-4 hàng dọc,GV-HS quan sát, nhận xét ( cán sự điều khiển)
2/Trò chơi”Bỏ khăn”:
- Giáo viên nhắc lại cách chơi.
- Chơi thử
-Chơi thật (giáo viên điều khiển)
-Biểu dương 
22p-25p
1-2L
1-2L
1-2L
3-6L 
- Lớp tập hợp hang ngang
 GV 
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 Œ  Ž
 €€€€€€
 GV€€€€€€
 €€€€
-Chuyễn HN thành vòng tròn 
 € â
 € €
 € € € 
 € €GV
 €.
3/ Phần kết thúc :
 - Giáo viên cho HS thực hiện các động tác thả lỏng.
 - Giáo viên cùng HS hệ thống bài.
 - Giáo viên nhận xét giờ học.
 - Giáo viên đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà.
3p-5p
€€€€€€€
€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€€
rGv 

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD KHOI 4 TUAN 5.doc