Giáo án lớp 4 môn Thể dục - Tuần 30 đến tuần 33 trường TH Đại Hải 1

 I. MỤC TIÊU:

 1.Kiến thức:

 - Ôn chuyền cầu (bằng má trong hoặc mu bàn chân) theo nhóm hai người.

 - Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

 2. kỹ năng:

 - Yêu cầu HS bước đầu biết cách thực hiện động tác chuyền cầu (bằng má trong hoặc mu bàn chân) theo nhóm hai người.

 - Biết cách thực hiện nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

 3.Thái độ: Tự quản lý nhóm tập luyện.

 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

 1.Địa điểm: Sân trường.

 2. Phương tiện:

 - Giáo viên chuẩn bị còi, dây nhảy cá nhân.

 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi, quả cầu.

 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:

 

 

doc18 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1491 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 môn Thể dục - Tuần 30 đến tuần 33 trường TH Đại Hải 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số.
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Khởi động xoay các khớp tay chân thân.
- Kiểm tra tâng cầu bằng đùi.
2. Phần cơ bản
- Tâng cầu bằng đùi: 
 Tung cầu lên cao khoảng 0,3-0,5m, cách ngực khoảng 0,2-0,4m, mắt nhìn theo cầu để dự đoán hướng cầu rơi. Di chuyển về phía cầu rơi, co gối chân thuận, dùng đùi tâng cầu lên cao. Tiếp theo, di chuyển theo hướng cầu rơi, để tâng cầu lên cao.
-Tâng cầu bằng đùi (chọn vô địch tổ)
- Chuyền cầu theo nhóm 2 người: Em có cầu tung nhẹ cầu lên cao khoảng 0.2 – 0.3m. khi cầu rơi xuống thì dùng mu bàn chân hoặc má trong bàn chân chuyền cầu sang bạn đối diện. Em đối diện nhanh chống di chuyển nhanh đến về hướng cầu bay đến để chuyền cầu.
- Nhảy dây tập thể:
3. Phần kết thúc:
- Thả lỏng tay, chân, thân.
- Hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện
- Nhận xét, đánh giá:
+ Ý thức tổ chức kỷ luật.
+ Ý thức tổ chức tập luyện.
- Dặn dò: tâng cầu, chuyền cầu.
6-10'
18-22'
 4-6'
- Lớp trưởng tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số cho GV.
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số HS.
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m 
 m m m m m m m m m
 mGV
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- HS cùng hát bài tập thể cùng vỗ tay theo nhịp.
- HS chạy nhàng trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Cán sự lớp điều khiển cả lớp khởi động xoay các khớp.
- HS tập luyện tại địa điểm đã qui định để tập tậng cầu bằng đùi.
- GV đôn đốc HS tập luyện.
- HS tập tâng cầu bằng đùi theo tổ để chọn ra 1 HS có thành tích tốt tham gia thi đua chọn vô địch của lớp.
- GV và HS còn lại quan sát, nhận xét cùng tuyên dương.
- HS tập hợp thành 2 hàng đứng đối diện nhau để học chuyền cầu theo nhóm hai người.
- GV chọn 2HS có kỹ thuật tốt lên thực hiện mẫu cho cả lớp quan sát.
- HS tập luyện chuyền cầu (bằng má trong hoặc mu bàn chân) theo nhóm hai người.
- GV giới thiệu cách nhảy, cách quay dây một cách nhịp nhàng.
- HS tập hợp thành 2 hàng dọc, 2HS cử ra quay dây.
- Lần lượt 2HS lên nhảy, sau đó ra ngoài để cho cặp mới nhảy tiếp, trường hợp cặp nào vướng dây thì ra quay dây
- GV đấn các nhóm quan sát, kiểm tra.
- GV điều khiển thả lỏng tay chân thân
- HS hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện . 
- GV nhận xét đánh giá.
- GV dặn HS về nhà tập luyện
**************
Tuần : 31(Từ ngày 08/04/ - 12/04/2013) 
Tiết 62 
BÀI 62
ĐÁ CẦU - TRÒ CHƠI '' CON SÂU ĐO ''
 I. MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức:
 - Ôn tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm ba người.
	 - Ôn trò chơi: '' Con sâu đo ''.
 2. kỹ năng:
 - Yêu cầu HS biết cách thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm ba người.
 - Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi '' Con sâu đo ''.
 3.Thái độ: tích cực tập luyện.
 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 1.Địa điểm: Sân trường.
 2. Phương tiện: 
	 - Giáo viên chuẩn bị còi.
	 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi, quả cầu.
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu:
- Tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số.
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Khởi động xoay các khớp tay chân thân.
- Kiểm tra tâng cầu bằng đùi.
2. Phần cơ bản
-Tâng cầu bằng đùi:
 Tung cầu lên cao khoảng 0,3-0,5m, cách ngực khoảng 0,2-0,4m, mắt nhìn theo cầu để dự đoán hướng cầu rơi. Di chuyển về phía cầu rơi, co gối chân thuận, dùng đùi tâng cầu lên cao. Tiếp theo, di chuyển theo hướng cầu rơi, để tâng cầu lên cao.
- Chuyền cầu theo nhóm 3 người: 
- Trò chơi: '' Con sâu đo ''.
3. Phần kết thúc:
- Thả lỏng tay, chân, thân.
- Hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện
- Nhận xét, đánh giá:
+ Ý thức tổ chức kỷ luật.
+ Ý thức tổ chức tập luyện.
- Dặn dò: tâng cầu, chuyền cầu.
6-10'
18-22'
4-6'
- Lớp trưởng tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số cho GV.
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số HS.
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m 
 m m m m m m m m m
 mGV
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- HS cùng hát bài tập thể cùng vỗ tay theo nhịp.
- HS chạy nhàng trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Cán sự lớp điều khiển cả lớp khởi động xoay các khớp.
- GV chọn 1HS thực hiện tâng cầu bằng đùi.
- GV nhận xét và điều khiển lớp tập đồng loạt tâng cầu bằng đùi.
- HS tập luyện tại địa điểm đã qui định để tập tậng cầu bằng đùi.
- GV đôn đốc HS tập luyện.
- GV giới thiệu kỹ thuật sau đó chia nhóm tập luyện.
- Lớp được phân thành nhiếu nhóm, mỗi nhóm gồm 3 HS tập luyện chuyền cầu theo nhóm 3 người.
- GV đến các nhóm quan sát, giúp đỡ.
- GV chọn 2 nhóm có kỹ thuật tốt lên thực hiện mẫu cho cả lớp quan sát.
- Cả lớp quan sát, nhận xét.
- Gv nhận xét, chỉ ra yếu lĩnh của động tác và hướng dẫn HS tự tập thêm.
- GV giới thiệu tên trò chơi, thực hiện mẫu cách chơi.
- Lần lượt HS của mỗi tổ lên thực hiện bài tập con sâu đo.
- GV quan sát và hướng dẫn thêm
- Lần lượt từng cặp thi đua.
- GV điều khiển trò chơi, phân công HS làm trọng tài
- GV tổng kết trò chơi.
- GV điều khiển thả lỏng tay chân thân
- HS hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện . 
- GV nhận xét đánh giá.
- GV dặn HS về nhà tập luyện
****************
Tuần : 32(Từ ngày 15/04/ - 19/04/2013) 
Tiết 63 
BÀI 63
ĐÁ CẦU - TRÒ CHƠI '' DẪN BÓNG ''
 I. MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức:
 - Ôn tâng cầu bằng đùi, thi tâng cầu bằng đùi.
	 - Ôn trò chơi: '' Dẫn bóng ''.
 2. kỹ năng:
 - Yêu cầu HS bước đầu biết cách thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi và thi tâng cầu bằng đùi.
 - Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi '' Dẫn bóng ''.
 3.Thái độ: tích cực tập luyện.
 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 1.Địa điểm: Sân trường.
 2. Phương tiện: 
	 - Giáo viên chuẩn bị còi.
	 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi, quả cầu.
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu:
- Tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số.
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Khởi động xoay các khớp tay chân thân.
- Kiểm tra tâng cầu bằng đùi.
2. Phần cơ bản
-Tâng cầu bằng đùi: 
 Tung cầu lên cao khoảng 0,3-0,5m, cách ngực khoảng 0,2-0,4m, mắt nhìn theo cầu để dự đoán hướng cầu rơi. Di chuyển về phía cầu rơi, co gối chân thuận, dùng đùi tâng cầu lên cao. Tiếp theo, di chuyển theo hướng cầu rơi, để tâng cầu lên cao.
- Thi tâng cầu bằng đùi:
- Trò chơi: '' Dẫn bóng ''.
Khi có lệnh xuất phát, em số 1 của mỗi hàng nhanh chống chạy lên lấy bóng, dùng tay dẫn bóng về vạch xuất phát rồi trao bóng cho số 2. Em số 2 vừa chạy vừa dẫn bóng về phía trước rồi đặt bóng vào thùng, sau đó chạy nhanh về vạch xuất phát, chạm tay vào bạn số 3. Số 3 thực hiện như số 1 và cứ lần lượt như vậy cho đến hết, đội nào xong trước, ít lỗi đội đó thắng.
3. Phần kết thúc:
- Thả lỏng tay, chân, thân.
- Hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện
- Nhận xét, đánh giá:
+ Ý thức tổ chức kỷ luật.
+ Ý thức tổ chức tập luyện.
- Dặn dò: tâng cầu.
6-10'
18-22'
4-6'
- Lớp trưởng tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số cho GV.
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số HS.
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m 
 m m m m m m m m m
 mGV
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- HS cùng hát bài tập thể cùng vỗ tay theo nhịp.
- HS chạy nhàng trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Cán sự lớp điều khiển cả lớp khởi động xoay các khớp.
- GV chọn 1HS thực hiện tâng cầu bằng đùi.
- GV nhận xét và điều khiển lớp tập đồng loạt tâng cầu bằng đùi.
- HS tập luyện tại địa điểm đã qui định để tập tâng cầu bằng đùi.
- GV đôn đốc HS tập luyện.
- GV tổ chức cho cả lớp thi đua.
- Từng tổ lên thực hiện thi tâng cầu bằng đùi.
- HS còn lại quan sát, nhận xét
- Cả lớp quan sát, nhận xét.
- GV nhận xét, chỉ ra yếu lĩnh của động tác và hướng dẫn HS tự tập thêm.
- GV tuyên dương tổ vô địch.
- GV giới thiệu tên trò chơi, thực hiện mẫu cách chơi.
- HS tập hợp thành 2 đội, mỗi đội gồm 2 hàng tập hợp tại vị trí đã chuẩn bị.
- GV chọn 2HS lên thực hiện mẫu cách dẫn bóng.
- GV nhận xét, hướng dẫn thêm về cách chơi.
- Cả lớp tập cách dẫn bóng.
- Cả hai đội tham gia trò chơi.
- GV tổng kết trò chơi.
- GV điều khiển thả lỏng tay chân thân
- HS hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện . 
- GV nhận xét đánh giá.
- GV dặn HS về nhà tập luyện
Tuần : 32(Từ ngày 15/04/ - 19/04/2013) 
Tiết 64 
BÀI 64
ĐÁ CẦU - NHẢY DÂY
 I. MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức:
 - Ôn tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu (bằng má trong hoặc mu bàn chân) theo nhóm 2-3 người.
	 - Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
 2. kỹ năng:
 - Yêu cầu HS bước đầu biết cách thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi và chuyền cầu (bằng má trong hoặc mu bàn chân) theo nhóm 2-3 người. 
 - Biết cách thực hiện nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
 3.Thái độ: Tự quản lý nhóm tập luyện.
 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 1.Địa điểm: Sân trường.
 2. Phương tiện: 
	 - Giáo viên chuẩn bị còi, dây nhảy cá nhân.
	 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi, quả cầu.
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu:
- Tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số.
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Khởi động xoay các khớp tay chân thân.
- Kiểm tra tâng cầu bằng đùi.
2. Phần cơ bản
-Tâng cầu bằng đùi:
 Tung cầu lên cao khoảng 0,3-0,5m, cách ngực khoảng 0,2-0,4m, mắt nhìn theo cầu để dự đoán hướng cầu rơi. Di chuyển về phía cầu rơi, co gối chân thuận, dùng đùi tâng cầu lên cao. Tiếp theo, di chuyển theo hướng cầu rơi, để tâng cầu lên cao.
- Chuyền cầu theo nhóm 2 - 3 người: Em có cầu tung nhẹ cầu lên cao khoảng 0.2 – 0.3m. khi cầu rơi xuống thì dùng mu bàn chân hoặc má trong bàn chân chuyền cầu sang bạn đối diện. Em đối diện nhanh chống di chuyển nhanh đến về hướng cầu bay đến để chuyền cầu.
- Nhảy dây kiể

File đính kèm:

  • docTuần30-33 lop4.doc
Giáo án liên quan