Giáo án lớp 3 - Tuần 16, thứ sáu

I/ Mục tiêu:

N3: - Viết đúng chữ hoa M (1 dòng), T,B (1 dòng),viết đúng tên riêng Mạc Thị Bưởi (1dòng) và câu ứng dụng Một cây . hòn núi cao. (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

N4: Biết thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số (chia hết, chia có dư)

 * HSKT làm được bài tập 1.

II/ Chuẩn bị:

N3: Vở tập viết tập 1, bảng phụ viết sẵn tên riêng và câu ứng dụng.

N4: SGK, vở bài tập

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc5 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1276 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 3 - Tuần 16, thứ sáu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010
TẬP VIẾT 3: ÔN CHỮ HOA : M
TOÁN 4: CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( TT)
I/ Mục tiêu:
N3: - Viết đúng chữ hoa M (1 dòng), T,B (1 dòng),viết đúng tên riêng Mạc Thị Bưởi (1dòng) và câu ứng dụng Một cây ...... hòn núi cao. (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. 
N4: Biết thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số (chia hết, chia có dư)
 * HSKT làm được bài tập 1.
II/ Chuẩn bị:
N3: Vở tập viết tập 1, bảng phụ viết sẵn tên riêng và câu ứng dụng.
N4: SGK, vở bài tập
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
TG
Nhóm 4
1/ KTBC:
2/ Bài mới:
HS:- chuẩn bị bài mới
GV:- Giới thiệu bài mới ghi đề.
 - HD viết mẫu cho các em quan sát chữ H và nêu các nét viết chữ M hoa. Gọi HS lên bảng tập viết chữ hoa M.
HS:- Lên bảng viết theo yêu cầu.
GV:- Nhận xét và HD các em viết bài vào vở tập viết.
HS:- Viết bài tập viết.
GV: - Thu vở chấm chữa bài và HD thêm giúp các em về nhà tập viết đúng theo yêu cầu bài viết.
3/ Củng cố, dặn dò: Về nhà tập viết bài và chuẩn bị bài mới:Ôn chữ hoa N
GV: Ghi VD1 lên bảng
 41535 : 195=? 
 - Hướng dẫn cách chia cho số có 3 chữ số
HS: Theo dõi, nhắc lại cách chia
GV: Ghi VD2 lên bảng
 80120 : 245=? 
HS lên bảng thực hành chia, các em còn lại làm vào vở.
GV: Hướng dẫn nhận xét
HS: Nêu lại các bước chia
 GV: HD Bài tập Luyện tập
BT1: đặt tính rồi tính
Cả lớp làm trên bảng con
GV: Nhận xét, sửa sai
BT2: Củng cố cách tìm thành phần chưa biết của phép tính
1hs làm trên PBT, các em còn lại làm vào vở.
GV: Chấm, chữa bài
*BT3: Giải toán
GV: Đính đề bài lên bảng
HS; Phân tích và giải
GV: Nhận xét
 - Nhận xét tiết học
TOÁN: LUYỆN TẬP
LT&C: CÂU KỂ	
I/ mục tiêu:
N3: - Biết tính giá trị của biểu thức các dạng: chỉ có phép cộng, phép trừ; chỉ có phép nhân, phép chia; có các phép cộng, trừ, nhân, chia. 
 - Làm được các bài tập 1,2,3.
 * HSY: làm được bài tập 1
N4:- Hiểu thế nào là câu kể , tác dụng của câu kể (ND ghi hớ)
 -Nhận biết được câu kể trong đoạn văn (BT1-mục III) ; biết đặt một vài câu kể để kể, tả, trình bày ý kiến.(BT2)
II/ Chuẩn bị:
N3: - SGK, vở bài tập.
N4: - Viết sẵn bài tập 1 lên bảng lớp.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
TG
Nhóm 4
1/ KTBC: Gọi 2 HS lên bảng đọc bảng nhân 9, chia 9 và làm bài tập sau:
 81 : 9 = 72 : 8 =
- Nhân xét ghi điểm.
2/ Bài mới: 
HS:- Chuẩn bài mới.
GV:- Giới thiệu bài –ghi đề
 - HD các em biết tính giá trị của biểu thức các dạng: chỉ có phép cộng, phép trừ; chỉ có phép nhân, phép chia; có các phép cộng, trừ, nhân, chia. 
 - HD các em làm bài tập 1,2,3. Gọi HS lên bảng làm bài tập 1.
HS:- Lên bảng làm bài tập 1,2 lớp làm bài vào vở tập. Lớp nhân xét bài làm của bạn.
GV:- HD bài tập 3 và cho các em làm bài vào vở tập.
HS: - Luyện đọc và làm bài tập theo yêu cầu.
GV:- Thu vở chấm bài và nhận xét bài làm của học sinh.
HS: - Sửa lại bài tập sai.
3/ Củng cố, dặn dò: Về nhà làm bài và chuẩn bị bài mới: Tính giá trị của biểu thức(TT).
GV: GT và nêu MĐ yc của tiết học
 - Nhận xét
 - Y/c cả lớp đọc thầm đoạn văn và trả lời câu hỏi trong SGK.
 - Cả lớp nhận xét.
HS: Đọc lần lượt các câu trong BT2, và cho biết các câu đó dùng để làm gì?
 - Suy nghĩ, phát biểu
 - dán tờ giấy ghi kết quả đúng lên bảng
 - KL: Đó là câu kể
 - Đọc đề, phát biểu ý kiến BT3
GV: Nhận xét HD BT Luyện tập
 - Phát PBT1 ghi sẵn các câu văn
HS: Trao đổi và ghi kết quả vào PBT
GV:- Gọi hs tiếp nối nhau trình bày
 -Cả lớp nhận xét
 - Chốt lại ý đúng
BT3: 1hs làm mẫu 
HS làm trên bảng, các em còn lại làm trong PBT
GV: Chấm, hướng dẫn hs chữa bài
 - 2hs nhắc lại ghi nhớ
GV: Nhận xét tiết học
T.L.V 3: N - K: KÉO CÂY LÚA LÊN. NÓI VỀ THÀNH THỊ NÔNG THÔN.
ĐẠO ĐỨC: YÊU LAO ĐỘNG
I/ Mục tiêu:
N3:- Nghe và kể lại được câu chuyện Kéo cây lúa lên (BT1)
 - Bước đầu biết kể về thành thị, nông thôn dựa theo gợi ý (BT2). 
N4:- Nêu được ích lợi của lao động.
 -Tích cực tham gia các hoạt động lao động ở lớp, ở trường, ở nhà phù hợp với bản thân
II/ Chuẩn bị:
N3:- Vở bài tập.
N4:- Vở bài tập, SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
TG
Nhóm 4
1/ KTBC:
2/ Bài mới:
GV:- Giới thiệu bài ghi đề.
 - Kể chuyện: Kéo cây lúa lên cho lớp nghe.
HS:- Nghe kể chuyện.
GV:- HD các em tập kể theo gợi ý. 
HS: Tập kể theo gợi ý.
GV: - HD HS tập kể về thành thị, nông thôn.
HS:- Kể theo yêu cầu.
GV giúp h/s kể
HS kể
GV:- Nhận xét và tuyên dương các em.
3/ Củng cố:
HS:- Kể về thành thị, nông thôn.
4/ Dặn dò: Về nhà chuẩn bị bài mới: Viết về thành thị nông thôn
HS: Chuẩn bị bài mới
GV: GTB HD Tìm hiểu truyện
HS: Đọc truyện “ Một ngày của Pê-chi-a”
 - 1hs đọc, cả lớp đọc thầm
 - thảo luận và trả lời cau hỏi trong SGK
 - Cả lớp nhận xét, bổ sung
 - Nêu ghi nhớ trong SGK
BT1 (SGK)
GV: Giao việc
HS: làm việc theo nhóm
 - Đại diện nhóm trình bày
GV: kết luận HD Đóng vai
 - Giao việc
HS; Tập đóng vai
 - Từng nhóm lên đóng vai
 - Cả lớp và gv nhận xét
HS: Nêu lại ghi nhớ
GV: Nhận xét tiết học
MĨ THUẬT: VẼ TRANG TRÍ: VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN
MĨ THUẬT:TẬP NẶN TẠO DÁNG: NẶN TẠO DÁNG HOẶC XÉ DÁN CON VẬT
I/ Mục tiêu:
N3:- Hiểu thêm về tranh dân gian Việt Nam.
 - Biết cách chọn màu, tô màu phù hợp.
 - Tô được màu vào hình vẽ sẵn. 
N4:- Hiểu cách tạo dáng con vật
 -Biết cáh tạo dáng con vật
 -Tạo dáng được con vật
II/ Chuẩn bị:
N3: - Tranh vẽ mẫu
N4: - Tranh vẽ mẫu .
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
TG
Nhóm 4
1/ Ổn đinh: Hát
2/ KTBC:
3/ Bài mới:
HS:- chuẩn bị bài mới.
GV:- Giới thiệu bài mới, ghi đề.
 - Cho các em quan sát mẫu.
 - HD giúp các em hiểu quy trình vẽ.
 - Biết cách chọn màu, tô màu phù hợp.
HS:- Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi gợi ý để giúp các em hiểu cách vẽ theo quy trình.
GV: - Nêu câu hỏi cho các em trả lời. Giảng giải thêm giúp các em hiểu được cách vẽ.
HS:- Thực hiện vẽ trang trí: vẽ màu vào hình có sẵn.
GV giúp đỡ h/s yếu
HS làm bài
GV:- Nhận xét quá trình vẽ của các em, tuyên dương những em thực hiện đúng đẹp.
4/ Củng cố dặn dò:
 Về nhà chuẩn bị bài: Vẽ tranh đề tài: Chú bộ đội
 . 
KT: NT kiểm tra sự chuẩn bị của hs
GV: GTB ghi đề cho các em Quan sát, nhận xét
 - Giới thiệu mẫu
HS: Quan sát, nhận xét
GV:Hướng dẫn cách nặn tạo dáng. Làm mẫu
HS: Theo dõi
 - 1hs lên nặn theo hướng dẫn của gv
GV: HD Thực hành
HS: Nêu con vật mình định nặn
 - Thực hành theo nhóm
GV: Theo dõi, đánh giá thành phẩm
HS: Trưng bày sản phẩm
GV và hs bình chọn
GV: Nhận xét tiết học
SINH HOẠT LỚP
I/ MỤC TIÊU
- Tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả học tập tuần qua, phổ biến công việc tuần đến.
- Sinh hoạt hoạt tạo không khí vui vẻ thoải mái.
II/ Nội dung sinh hoạt:
 1. (10)Tổng kết , đánh giá kết quả học tập tuần qua.
- Yêu cầu các tổ, lớp trưởng báo cáo kết quả học tập của lớp.
- GV nhận xét đánh giá chung.
- Tuyên dương tổ, cá nhân đạt kết quả tốt.
- GV phổ biến công việc tuần đến.
- Tiếp tục vệ sinh trường lớp sạch sẽ, thực hiện tốt việc học tốt đã đạt nhiều HĐ tốt.
- Đi học đề và đúng giờ, ăn mặc sạch sẽ.
- Thực hiện tốt các TC, bài hát dân gian
2/ Sinh hoạt(15)
- Tổ chức cho HS đọc câu chuyện nói về Quân đội.
- Nhận xét tuyên dương.
- Liên hệ giáo dục học sinh.
3/ nhận xét tiết học.(5)
- Về thực hiện việc tuần đến. 
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng nhận xét, đánh giá chung.
- Phát biểu ý kiến.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe
- Đọc, lớp theo dõi nhận xét tuyên dương.
- Lắng nghe.

File đính kèm:

  • docTHƯ SÁU.doc
Giáo án liên quan