Giáo án lớp 3 - Tuần 12 - Trường Tiểu học Quế Sơn năm học 2013-2014

I. Mục tiêu:- Giúp HS : Rèn luyện kỹ năng thực hiện cách tính nhân, giải toán và thực hiện " gấp ", "giảm" một số lần

II. Các hoạt động dạy học:

A. KTBC : - 2 HS lên bảng làm bài tập 2

B. Bài mới:

a. Bài tập 1:

 

doc16 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 3 - Tuần 12 - Trường Tiểu học Quế Sơn năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
e 
- GV phân tích bài toán và vẽ sơ đồ minh hoạ 
- Vài HS nhắc lại 
 6 cm
 A B 
- HS quan sát 
 C D
 2 cm 
+ Đoạn thẳng Ab dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD ? 
- Dài gấp 3 lần 
+ Em làm thế nào để biết đoạn thẳng AB dài gấp 3 lần đoạn thẳng CD ? 
-> Thực hiện phép tính chia : 6 : 2 = 3 
- GV gọi HS lên giải 
- 1 HS lên giải 
 Baig giải :
 Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn thẳng CD một số lần là :
 6 : 2 = 3 ( lần ) 
 Đáp số : 3 lần 
- GV : Bài toán trên được gọi là bài toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé .
- muốn so sánh gấp mấy lần số bé ta làm thế nào ? 
- Ta lấy số lớn chia cho số bé 
- Nhiều HS nhắc lại 
* Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2 HS nêu yêu cầu BT 
- GV HD HS lam bài 
- HS làm bài vào vở 
 Bài giải 
- GV theo dõi HS làm bài 
a. 6 : 2 = 3 lần 
b. 6 : 3 = 2 lần 
c. 16 : 4 = 4 lần 
- GV nhận xét sửa sai 
* Bài 2 : GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2 HS nêu yêu cầu BT
- Muốn so sánh số 20 gấp mấy lần số 5 ta thực hiện phép tính nào ? 
- Phép tính chia : 20 : 5 = 4 ( lần ) 
- HS giải vào vở + 1 HS lên bảng 
- GV theo dõi HS làm bài 
 Bài giải : 
 Số cây cam gấp số cây cau số lần là :
 20 : 5 = 4 ( lần ) 
 Đáp số : 4 lần 
- GV gọi HS nhận xét 
- GV nhận xét 
* Bài 3 : - GV gọ HS nêu yêu cầu BT 
- 2 HS nêu yêu cầu BT 
- GVHDHS làm bài tương tự như bài tập2 
- HS làm bài vào vở 
 Bài giải : 
 Con lợn cân nặng gấp con ngỗng số lần là :
 42 : 6 = 7 ( lần ) 
- GV theo dõi HS làm 
 Đáp số : 7 lần 
- GV gọi HS nhận xét 
- GV nhận xét sửa sai 
IV. Củng cố dặn dò : 
- Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm thế nào? 
- 2 HS nêu 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
Tự nhiên xã hội 
 Tiết 23: Phòng cháy khi ở nhà 
I. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết .
- xác định được một số vật dễ cháy và giải thích vì sao không được đặt chúng ở phần lửa .
- Nói được những thiệt hại do cháy gây ra .
- Nêu được những việc cần làm để phòng cháy khi đun nấu ở nhà .
- Cất diêm, bật lửa cẩn thận, xa tầm với của trẻ nhỏ .
II. Đồ dùng dạy học :
- Các hình trang 44, 45 
- Sưu tầm những mẩu tin ngắn về hoả hoạn .
III. Các hoạt động dạy học:
1. Hoạt động 1: Làm việc với Sgk và các thông tin sưu tầm được về thiệt hại cho cháy gây ra .
* Mục tiêu : - xác định được một số vật dễ gây cháy và giải thích vì sao không được đặt chúng gần lửa .
- Nói được những thiệt hại do cháy gây ra .
* Tiến hành : 
+ Bước 1 : Làm việc theo cặp 
- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp 
-HS q/ sát H1, 2 (44,45) để hỏi và trả lời 
+ Bước 2: 
- giáo viên Gọi 1 Số học sinh trình bày kết quả 
- 3 –4 HS trình bày kết quả 
- Các nhóm khác bổ sung 
- GV gọi HS rút ra kết luận 
- Vài hS nêu kết luận 
+ Bước 3: GV và HS cùng nhau kể về những thiệt hại do cháy gây ra 
- GV gọi 1 số HS kể 
- 4 –5 HS kể 
- Nêu những nguyên nhân gây ra những vụ hoả hoạn ? 
2. Hoạt động 2: Thảo luận và đóng vai .
* Mục tiêu : 
- Nêu được những việc cần làm để phòng cháy khi đun nấu ở nhà .
- Biết cất diêm, bật lửa cẩn thận, xa tầm với trẻ nhỏ .
* Tiến hành :
+ Bước 1: Động não 
+ GV đặt vấn đề : Cài gì có thể cháy bất ngờ ở nhà em .
- Lần lượt từng HS nêu 
+ Bước 2 : Thảo luận nhóm và đóng vai 
- GV giao cho mỗi nhóm 1 câu hỏi 
- Các nhóm nhận câu hỏi thảo luận và đóngvai 
Thảo luận và đóng vai 
+ Bước 3: Làm việc cả lớp 
- GV gọi HS trình bày 
- Đại diện các nhóm trình bày 
- Các nhóm khác nhận xét 
- GV nhận xét kết luận ( SGV ) 
3. Hoạt động 3: Chơi trò chơi gọi cứu hoả 
* Mục tiêu : HS biết phản ứng đúng khi gặp trường hợp cháy .
* Tiến hành :
+ Bước 1: GV nêu tình huống cháy cụ thể 
+ Bước 2: Thực hnàh báo động cháy - HS phản ứng 
+ Bước 3: GV nhận xét và hướng dẫn 1 số cách thoát hiểm khi gặp cháy .
IV. Củng cố dặn dò:
- Nêu lại ND bài ? ( 1 HS ) 
* Đánh giá tiết học .6
 Chính tả(Nghe -Viết) 
 Tiết23: Chiều trên Sông Hương 
I. Mục tiêu:
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng bài Chiều trên Sông Hương .
- Viết đúng các tiếng có vần khó, dễ lẫn ( oc / ooc ); giải đúng câu đố, viết đúng 1số tiếng có âm đầu dễ lẫn : ch/tr .
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng lớp viét sẵn bài tập 2 
III. Các hoạt động dạy học:
A. KTBC : - GV đọc : trời xanh, dòng sữa, ánh sáng, ( 2 HS viết bảng ) 
B. Bài mới :
a. HD HS chuẩn bị :
- GV đọc toàn bài 1 lượt 
- HS chú ý nghe 
- GV HD nắm ND bài và cách trình bày 
+ Tác giải tả những hình ảnh và âm thanh nào trên Sông Hương ? 
- Khói thả nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước .
+ Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? vì sao? 
- HS nêu 
- GV đọc các tiếng khó : lạ lùng, nghi ngút, tre trúc 
- HS luyện viết vào bảng con 
-GV theo dõi sửa sai cho HS
b. GV đọc bài : 
- HS viết bài vào vở 
- GV theo dõi uốn nắm cho HS 
c. Chấm chữa bài :
- GV đọc lại bài viết 
- HS dùng bút chì và đổi vở soát lỗi 
- GV thu vở chấm điểm 
- GV nhận xét bài viết 
3. HD làm bài tập :
a. Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu BT 
- 2 HS nêu yêu cầu BT 
- HS làm bài vào nháp 
- GV gọi 2 HS lên bảng làm 
- 2 HS lên bảng làm - đọc kết quả 
- cả lớp nhận xét 
- GV nhận xét bài đúng 
Con sóc, quần soóc, cẩu móc hàng, xe rơ - moóc .
b. Bài 3a - GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2 HS nêu yêu cầu BT 
- HS làm việc cá nhân 
- GV gọi HS giải câu đố 
- Vài HS giải câu đố 
- HS nhận xét 
- GV nhận xét 
4. Củng cố dặn dò : 
- Nêu lại ND bài ? 
- 1HS 
* Đánh giá tiết học .
 Âm nhạc 
 Buổi chiều : Thể dục 
 Tiết 23: ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung 
I. Mục tiêu:
- Ôn 6 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụngvà toàn thân của bài thể dục phát triển chung . Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác .
- Chơi trò chơi : " Kết bạn ". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách tương đối chủ động .
II. Địa điểm phương tiện :
- Địa điểm : trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập .
- Phương tiện : còi, kẻ vạch cho trò chơi .
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
 Nội dung 
Định lượng 
 Phương pháp tổ chức 
A. Phần mở đầu:
 5'
ĐHTT:
1. Nhận lớp. 
 x x x x x
- cán sự báo cáo sĩ số 
 x x x x x
- GV nhận lớp, phổ biến ND bài học 
2. Khởi động : 
- ĐHKĐ: như ĐHTT
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và hát . Chạy chậm theo1 hàng dọc .
- Chơi trò chơi : Chẵn lẻ 
22-25'
ĐHTL : 
B. Phần cơ bản : 
 x x x x x
 x x x x x 
1. Ôn 6 động tác : vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chunng 
- GV chia tổ tập luyện 
- GV đến từng tổ quan sát, sửa sai cho HS 
- GV cho HS tập thi, tổ nào tập đúng, đều thì được biểu dương 
- GV chọn 5 - 6 em tập đúng, đẹp lên biểu diễn 
- GV nêu tên trò chơi và cách chơi 
2. Chơi trò chơi: Kết bạn 
- GV cho HS chơi trò chơi 
- GV nhận xét 
 5'
- ĐHXL: 
C. Phần kết thúc: 
- Tập một số động tác hồi tĩnh 
-GV cùng HS hệ thống bài 
-Nhận xét giờ học giao bài tập về nhà .
	Toán (LT)
Ôn tập tiết 57
I,Mục tiêu: - Giúp HS : HS được củng cố về so sánh số lớn gấp mấy lần số bé .
 - GDHS chăm chỉ học 
II, Đồ dùng dạy học : GV: ND ; HS : Vở ô li 
III, Các hoạt động dạy học chủ yếu :
1, HDHS làm bài tập 
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.
 Số đã cho 
8
16
24
Gấp 4 lần 
32
Giảm 4 lần 
4
Bài 2: Năm nay bố 42 tuổi , con 6 tuổi . Hỏi năm nay bố gấp mấy lần tuổi con ?
 A. 36 tuổi B. 48 tuổi C. 7 tuổi D. 8 tuổi 
Bài 3: Việt có 5 quyển truyện, Khuê có 15 quyển truyện . Hỏi số quyển truyện của Khuê gấp mấy lần tuổi của Việt ?
 Đ/S: 3 lần 
Chấm bài – nhận xét 
- Dặn ôn bài , xem trước bài
 Hoạt động ngoài giờ 
 Tiết 12:Em làm kế hoạch nhỏ 
I.Mục tiêu:
-Giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm , thân thiện với môi trường.
-Xây dựng tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau vượt khó vươn lên trong hoạc tập và hoạt động.
Tạo không khí thi đua nhẹ nhàng phấn khởi
-Rèn kĩ năng giao tiếp ra quyết định
II.Phương tiện
-Bao tải, dây buộc, các bài hát về chủ đề thiếu nhi làm kế hoạch nhỏ
III Các hoạt động dạy học chủ yếu
1 Chuẩn bị
-Trang trí phòng học
- Chuẩn bị nội dung và hoa , phần thưởng
- Mời đại biểu
- Phân công người dẫn chương trình
2. tiến hành
-Ca nhạc chào mừng( Chừng 5 phút)
- Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu
- Trưởng ban thi đua lên đọc kết quả thi đua của đợt thi đua chào mừng 20/11
-Tuyên dương khen thưởng
-Cá nhân có thành tích xuất sắc lên báo cáo điển hình
- Phát biểu của đại biểu
- Văn nghệ
3. Tổng kết trao thưởng 
- Đánh giá buổi học
- Hướng dẫn chuẩn bị cho giờ học sau
Thứ tư, ngày13 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
 Tiết24: Cảnh đẹp non sông 
I. Mục tiêu:
- Chú ý các từ ngữ : non sông, Kì Lừa, la đà, quanh quanh, hoạ đồ, Đồng Nai, lóng lánh 
- Ngắt nhịp đúng giữa các dòng thơ lục bát, thơ 7 chữ .
- Giọng đọc biểu lộ niềm tự hoà về cảnh đẹp ở các miền đất nước .
- Biết được các địa danh trong bài qua chú thích .
- Cảm nhận được vẻ đẹp và sự giàu có của các miền trên đất nước ta, từ đó thêm tự hào về quê hương đất nước .
- Học thuộc lòng bài thơ .
II. Đồ dùng dạy học: 
- Tranh , ảnh về cảnh đẹp được nói đến trong câu ca dao .
III. Các hoạt động dạy học:
A. KTBC : - Kể lại chuyện : Nắng phương nam ( 3 HS ) 
B. Bàimới :
a. GV đọc diễn cảm bài thơ 
- HS chú ý nghe 
- GV HD cách đọc 
b. GV HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
3. Tìm hiểu bài :
- Mỗi câu ca dao nói đến 1 vùng . Đó là những vùng nào ? 
- Lạng Sơn. Hà Nội, Nghệ An, Hà n
Tĩnh Long An, Tiền Giang 
GV : 6 câu cao dao về cảnh đẹp của ba miền Bắc, Trung, Nam trên đất nước ta .
- Mỗi vùng có cảnh đẹp gì ? 
- HS tự nêu 
- Theo em ai đã giữ gìn, tô điểm cho non sông ta ngày càng đẹp hơn ? 
- Cha ông ta bao đời nay đã gây dựng 
nên đất nươc này , giữ gìn tô điểm cho non sông ngày càng tươi đẹp hơn 
4. Học thuộc lòng : 
- GV HD cách đọc 
- HS đọc theo dãy, bàn, cá nhân 
- GV gọi HS thi đọc học thuộc lòng 
- HS đọc thuộc lòng 6 câu cao dao (4 - 5 học sinh ) 
- GV nhân xét ghi điểm 
- HS nhận xét , bình chọn bạn đọc hay, thuộc nhất 
5. Củng cố dặn dò : 
- Bài vừa học giúp em hiểu điều gì ? 
- 1 HS 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
* Đánh giá tiết học .
Toán 
 Tiết58 : Luyện tập 
I. Mục tiêu:
- Giúp HS : Rèn luyện kỹ năng thực hàn

File đính kèm:

  • docTUAN 12.doc
Giáo án liên quan