Giáo án lớp 2 - Tuần 7

I. Mục tiêu

- HS nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Viết được các số từ 0 đến 10.

- Nhận biết thứ tự mỗi số trong dẫy số từ 0 -> 10. Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

II. Đồ dùng:

-GV: Phô tô bài kiểm tra.

III. Hoạt động dạy- học

 

doc20 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1377 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h viết.
- Tập viết bảng.
 Tiết 2
1. Kiểm tra bài cũ 
- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
- Âm “q, qu, gi ”, tiếng, từ “chợ quê, cụ già ”.
2. Luyện tập
* Luyện đọc bảng 
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
- Cá nhân, tập thể.
* Đọc câu 
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
- HSK-G đọc mẫu.
- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
- Luyện đọc các từ. Qua, giỏ,
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
- Cá nhân, tập thể.
* Đọc SGK
- Cho HS luyện đọc SGK.
- Cá nhân, tập thể.
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
* Luyện nói 
- Treo tranh, vẽ gì?
- Mẹ đi chợ về, em bé bế em ra đón mẹ.
- Chủ đề luyện nói? (ghi bảng)
- quà quê
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
+ Tranh vẽ gì?
+ quà quê gồm những thứ gì
+ Em thích quà gì nhất? Ai hay cho em?
Được quà em chia cho ai?...
- Luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.
- HSK-G nói liền mạch từ 3-4 câu.
- Liên hệ thực tế, hiểu biết của mình để nói về các loại quà mà quê em có.
Viết vở
- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
- GV chấm bài và nhận xét bài viết.
- Tập viết vở.
4. Củng cố - dặn dò 
- Chơi tìm tiếng có âm mới học.
- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: ng, ngh
Tiết 3 
Toán ( tăng)
Ôn tập về số 10
I. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức về khái niêm số 10.
- Củng cố kỹ năng đọc, viết số 10, đếm và so sánh các số trong phạm vi 10, vị trí của số 10 trong dãy số tự nhiên.
- Yêu thích học toán 
II. Đồ dùng
- GV: Hệ thống bài tập
III. Hoạt động dạy học:
1. KTBC
- Đếm từ 0 – 10 và ngược lại.
2. Ôn tập và làm bài tập.
Bài 1: Yêu cầu Hs viết các số từ 0 – 10 và ngược lại.
- Gv nx chốt thứ tự số 
Bài 2: Điền: , =
a. 0…6 10…6
 8…10 3…0
 7…7 10…10
b: 3…5…7
 8…9….6
 10…7…5
- Gv chấm 1 số bài nx chốt cách so sánh số 
Bài 3: Điền số: 
 9 < … 8 <…< 10
 10 …> 8
 8 <…. 7 <....< 9
 10 >… 6 >…> 4
- Gv nx sửa sai
Bài 4: “ 
0
2
6
1
4
9
10
7
3
8
4
- Gv nx chốt 
3. Củng cố dặn dò.
- Gv chốt kiến thức, nx giờ học
- Hs viết bảng con và đọc
- Hs làm vở phần a
- Hs KG làm cả phần b và chữa
- HS làm bảng con và chữa
- Hs làm bảng con, chữa
 Thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2010 
Tiết 1, 2: Tiếng việt
Bài 25: ng, ngh
I. Mục tiêu:
- HS nắm được cấu tạo của âm, chữ “ng, ngh”, cách đọc và viết các âm, chữ đó
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa âm mới. (HSTB-Y viết được 1/2 số dòng quy định trong vở Tập viết; HSK-G viết cả bài).
- Luyện nói theo từ 2- 3 câu theo chủ đề: bê, nghé, bé
- HS yêu thích Tiếng Việt
II. Đồ dùng:
- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.
- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bài: qu, gi
- Đọc SGK.
- Viết: chợ quê, cụ già
- Viết bảng con.
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
- Nắm yêu cầu của bài.
b. Dạy âm mới 
- Ghi âm: “ng” và nêu tên âm.
- Theo dõi.
- Nhận diện âm mới học.
- Cài bảng cài.
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
- Cá nhân, tập thể.
- Muốn có tiếng “ngừ” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “ngừ” trong bảng cài.
- Thêm âm “ư”đằng sau và thanh huyền trên âm ư
- Ghép bảng cài.
 - Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng
- Cá nhân, tập thể.
- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
- Cá Ngừ
- Đọc từ mới.
- Cá nhân, tập thể.
- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
- Cá nhân, tập thể.
- Âm “ngh”dạy tương tự.
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
* Đọc từ ứng dụng 
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS đọc tiếng, từ có âm mới.
 HSTB tìm gạch chân.
- Cá nhân, tập thể.
- Giải thích từ nếu cần.
* Viết bảng 
- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
- HSK- G nhận xét về các nét, độ cao…
- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
- Tập viết bảng.
 Tiết 2
1. Kiểm tra bài cũ 
- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
- Âm “ng, ngh”, có trong tiếng,
 “ ngừ, nghệ”.
2. Luyện tập
* Luyện đọc bảng 
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
- Cá nhân, tập thể.
* Đọc câu 
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng.
- HSK-G đọc mẫu.
- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
- Hs tìm gạch chân.
- Luyện đọc các từ: nghỉ, nga.
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
- Cá nhân, tập thể.
* Đọc SGK
- Cho HS luyện đọc SGK.
- Cá nhân, tập thể.
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
* Luyện nói 
- Treo tranh, vẽ gì?
- Bê, nghé, bé
- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
+ Tranh vẽ gì?
+ Ba nhân vật trong tranh có gì chung?
+ Bê là con của con gi? Nó có màu gì?
+ Nghé là con của con gì? Nó có màu gì? 
+ Quê em gọi con bê, nghé có tên gì nữa?
- Bê, nghé, bé
- Luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.
- HSK-G nói liền mạch từ 3-4 câu.
- Liên hệ thực tế, hiểu biết của mình để nói về con bê, nghé
* Viết vở
- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
- GV chấm bài và nhận xét bài viết.
- Tập viết vở.
4. Củng cố - dặn dò 
- Chơi tìm tiếng có âm mới học.
- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài 26: y, tr
Tiết 3: 	 Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu
- Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10; biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10.
- Hăng say học tập môn toán.
II. Đồ dùng:
- GV chuẩn bị nội dung bài.
III. Hoạt động dạy học
1. KTBC:
- Viết và đọc số 10
- Đếm từ 0 dến 10 và ngược lại
2. Giới thiệu bài và nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài. 
3. Hướng dẫn hs làm bài tập:
Bài 1: Gọi hs nêu yêu cầu của bài
- Gv nx chốt 
Bài2: Viết các số từ 0 đến 10
- HS tự nhìn tranh, phát hiện và nêu yêu cầu, nối số
- Hs nối và đọc kết quả
- Hs KG làm và chữa
- GV nx chốt
Bài 3:Yc điền số
- Gv nx chốt thứ tự số.
- Hs quan sát tranh và điền số
- Làm sgk và đọc kq
Bài 4: YC viết số theo thứ tự;
- HS làm bảng con và chữa
- GV nx chốt
Bài 5:Yc xếp hình; HSKG làm
- Yc hs lấy ình trong bộ đồ dùng và ghép theo mẫu.
- Gv nx chốt
4. Cúng cố dặ dò:
- Gv chốt kiến thức nhận xét giờ học.
- Dặn dò hs chuẩn bị bài sau. 	
Tiết 4	 Thủ công
Xé dán hình vuông, hình tròn( tiết 2 ) 
I. Mục tiêu :
- HS biết xé, dán hình vuông, hình tròn
- Xé, dán được hình vuông, hình tròn theo hướng dẫn.(có thể mép xé có răng cưa, dán có thể chưa phẳng). 
- HS biết yêu quý sản phẩm do mình làm ra.
II. Đồ dùng dạy học:
 Bài mẫu, giấy mầu xanh và đỏ, hồ dán.
III.Hoạt động dạy học:
1. KTBC : Kiểm tra sự chuẩn bị của hs
2.Bài mới
* HĐ1: Quan sát - nhận xét:
- GV gắn hình hình vuông, hình tròn, giới thiệu
- Xung quanh ta đồ vật nào có hình dạng giống hình vuông, hình tròn?
*HĐ2: Hướng dẫn xé dán .
- YCh s nhắc lại các bước xé dán hình vuông hình tròn
- GV nhận xét chốt các bước xé dán. 
+ Hình vuông
-GV làm mẫu từng bước,vừa làm vừa nêu cách làm.
+ Hình tròn
- Hướng dẫn tương tự hình vuông.Sau đó lượn 4 góc tạo thành hình tròn
3. HS thực hành
- HD HS xé dán từng bước
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu
- GV – HS nx tuyên dương
- HS quan sát
- Viên gạch hoa, quả bóng….
- 2-3 HSKG nêu.
- HSTB- Y nhắc lại
B1: đếm ô đánh dấu hình vuông 8x8 ô 
B2: Nối tạo hình vuông
B3: Xé từng cạnh của hình.
B4: Dán = hồ, keo ( mịn, bám giấy )
- HS quan sát, Gv làm mẫu
- HS tự xé trên giấy thủ công 
- Em nào xong dán sản phẩm vào vở
*Học sinh K-G khéo tay: xé đúng hình, ít răng cưa, trang trí thêm cho đẹp, dán phẳng. 
- Trưng bày sản phẩm theo cặp.
4. Củng cố, dặn dò.
- GV chốt nội dung bài – nx giờ học
- Dặn dò HS chuẩn bị giờ sau.
CHIều
Tiết 1	 	 Luyện chữ
Viết bài 7: ê, v, bế, vẽ, bế bé
I. Mục tiêu:
- Luyện viết vở các dấu, chữ ê v
- Viết đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ.
- Có thói quen cẩn thận, chính xác khi viết.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng ghi sẵn các chữ
III. Hoạt động dạy học:
1. KTBC : HS viết bảng bẻ, bẹ
2. Bài mới
*Giới thiệu bài, nêu y/c bài học
*Hướng dẫn viết:
- GV treo bảng có ghi chữ mẫu ê, v, ,ẽ,bế bé.
- Yc hs nhận xét số lượng các con chữ trong chữ ; khoảng cách các con chữ ; các nối các con chữ ; vị trí các dấu thanh.
- GV viết mẫu, HD cách viết.
 - GV quan sát, chỉnh sửa.
3. Luyện viết vở:
- Gv nhắc nhở hs tư thế ngồi viết, cách cầm bút, kỹ thuật viết.
- Yêu cầu HS mở vở luyện viết chữ đẹp
- HD cách trình bày: Cách 1 dòng kẻ đậm viết một chữ, cách một dòng kẻ chính viết một dòng.
- GV Theo dõi, uốn nắn HS.
- Chấm bài nhận xét sửa sai.
3- Củng cố dặn dò:
- GV chốt kiến thức bài
- Dặn HS luyện viết thêm cho đẹp.
- HS nắm được yêu cầu
- HS quan sát, đọc chữ trên bảng
Và nêu.
- HS tập viết trên bảng con.
- HS KG nhắc lại.
- Viết lần lượt từng chữ
- HS K- G viết đúng kỹ thuật, dãn đúng khoảng cách
Tiết 2	 Tiếng Việt (tăng)
Đọc viết bài 24: q, qu, gi
I. Mục tiêu:
– HS luyện đọc 1 cách chắc chắn bài 24; q, qu, gi
- HS tìm và luyện đọc được 1 số từ ngữ có q qu, gi.
HS luyện viết qu gi, chợ quê, cụ già, quả thị, qua đò,giỏ cá, giã giò…
- Làm bài tập trong vở bài tập TV.
II. Đồ dùng:
- GV chuẩn bị nd bài.
III. Hoạt động dạy học:
kiểm tra bài cũ kết hợp bài mới:
- Yc hs tìm và viết bảng con âm, tiếng, 
Từ có âm qu, gi ở bài 24. 
- HSTB- Y tìm và viết tiếng
- HSKG tìm và viết từ và đọc
- GV chọn ghi 1 số tiếng, từ hay lên bảng.
- Hs nhẩm đọc
2. Luyện đọc:
- GV chỉ bảng theo thứ tự, không theo thứ tự.
- Hs luyện đọc
- HSTBY có thể đánh vần
- HS K-G đọc trơn
- GV nhận xét, sửa.
- Cả lớp đọc đồng thanh.
Luyện viết
- GV đọc qu, gi, chợ quê, cụ già, gió to, thì giờ,…. 
- Hs nghe viết bài vào vở li.
- HSKG có thể viết thêm câu; chú tư cho bé về quê.
- GV quan sát giúp đỡ hs yếu
- Chấm bài nhận xét sửa lỗi sai.
- Hs viết lại chữ sai vào bảng con.
- GV chấm sửa lỗi sai.
3. GV hướng dẫn hs làm bài tập trong vở bài tập TV
- Hs tự làm và chữa.
4. Củng cố dặn dò.
- Luyện đọc lại bài
- Nhận xét tiết học
Tiết 3	TOáN (Tăng)
Ôn tập
I. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức về khái niệm số từ 0 đến 10
- Củng cố kĩ năng đọc, viết số từ 0 đến 10, đếm và so sánh các số trong phạm vi 10, vị trí của số trong dãy 10 số rự nhiên.
- Yêu th

File đính kèm:

  • doctuan 7.doc