Giáo án hóa học 12 tiết 44 Bài 26: kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (tiết 2)

I.CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

1.Kiến thức :

- Biết được khái niệm về nước cứng ( Tính cưng tạm thời , vĩnh cửu, toàn phần), tác hại của nước cứng; cách làm mềm nước cứng

- Cách nhận biết ion Ca2+ , Mg2+ trong dung dịch

2.Kĩ năng :

Dự đoán , kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm.

3.Thái độ tình cảm: Ý thức được ảnh hưởng của môi trường tới sinh hoạt của con người và tác động của con người tới môi trường.

II.TRỌNG TÂM :

- Các loại độ cứng của nước và cách làm nước mất cứng.

III.CHUẨN BỊ :

Hệ thống câu hỏi, một số bài tập.

IV.PHƯƠNG PHÁP:

 Trực quan , vấn đáp gởi mở, thảo luận nhóm.

V.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1.Ổn định tổ chức lớp:2'

2.Kiểm tra bài cũ :3'

 

doc2 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1878 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án hóa học 12 tiết 44 Bài 26: kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 44: Ngày soạn 17 tháng 1 năm 2011
Bài 26: KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ (Tiết 2)
I.CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:
1.Kiến thức :
- Biết được khái niệm về nước cứng ( Tính cưng tạm thời , vĩnh cửu, toàn phần), tác hại của nước cứng; cách làm mềm nước cứng 
- Cách nhận biết ion Ca2+ , Mg2+ trong dung dịch
2.Kĩ năng :
Dự đoán , kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm.
3.Thái độ tình cảm: Ý thức được ảnh hưởng của môi trường tới sinh hoạt của con người và tác động của con người tới môi trường.
II.TRỌNG TÂM :
- Các loại độ cứng của nước và cách làm nước mất cứng.
III.CHUẨN BỊ : 
Hệ thống câu hỏi, một số bài tập.
IV.PHƯƠNG PHÁP:
 Trực quan , vấn đáp gởi mở, thảo luận nhóm.
V.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức lớp:2'
2.Kiểm tra bài cũ :3'
 Trình bày tính chất hóa học cơ bản của Ca(OH)2 , CaCO3 , CaSO4 ?
3.Bài mới :

File đính kèm:

  • docTiết 44-12.doc
Giáo án liên quan