Giáo án hóa học 12 tiết 30 Bài 22: luyện tập: tính chất của kim loại

I.CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

1.Kiến thức:

 - Củng cố kiến thức về cấu tạo nguyên tử kim loại, đơn chất kim loại và liên kết kim loại.

 - Giải thích được nguyên nhân gây ra các tính chất vật lí chung và tính chất hóa học đặc trưng của kim loại.

2.Kĩ năng:

 Rèn luyện cho HS các kĩ năng:

 - Viết cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố kim loại.

 - Suy diễn: Từ cấu tạo nguyên tử kim loại và đơn chất kim loại suy ra tính chất vật lí và hóa học chung của kim loại.

 - Giải bài tập về kim loại:

 +) Bài tập định tính : Giải thích tính chất kim loại, viết PTHH dạng phân tử, ion rút gọn, nhận biết các mẫu kim loại, tách kim loại ra khỏi hỗn hợp kim loại bằng phương pháp hóa học.

 +) Bài tập định lượng : Xác định tên kim loại , % khối lượng kim loại trong hỗn hợp, nồng độ , lượng chất thnam gia và tạo thành sau phản ứng hóa học về tính chất của kim loại.

 +) Bài tập trắc nghiệm : Các phương pháp suy luận nhanh trong bài tập trắc nghiệm định lượng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2570 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án hóa học 12 tiết 30 Bài 22: luyện tập: tính chất của kim loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 30: Ngày soạn 16 tháng 11 năm 2013
Bài 22: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI
I.CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:
1.Kiến thức:
 - Củng cố kiến thức về cấu tạo nguyên tử kim loại, đơn chất kim loại và liên kết kim loại.
 - Giải thích được nguyên nhân gây ra các tính chất vật lí chung và tính chất hóa học đặc trưng của kim loại.
2.Kĩ năng:
 Rèn luyện cho HS các kĩ năng:
 - Viết cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố kim loại.
 - Suy diễn: Từ cấu tạo nguyên tử kim loại và đơn chất kim loại suy ra tính chất vật lí và hóa học chung của kim loại.
 - Giải bài tập về kim loại:
 +) Bài tập định tính : Giải thích tính chất kim loại, viết PTHH dạng phân tử, ion rút gọn, nhận biết các mẫu kim loại, tách kim loại ra khỏi hỗn hợp kim loại bằng phương pháp hóa học.
 +) Bài tập định lượng : Xác định tên kim loại , % khối lượng kim loại trong hỗn hợp, nồng độ , lượng chất thnam gia và tạo thành sau phản ứng hóa học về tính chất của kim loại.
 +) Bài tập trắc nghiệm : Các phương pháp suy luận nhanh trong bài tập trắc nghiệm định lượng.
II.TRỌNG TÂM:
 Cấu tạo của kim loại và tính chất của kim loại.
III.CHUẨN BỊ:
 Hệ thống câu hỏi, các phiếu học tập.
IV.PHƯƠNG PHÁP:
 Đàm thoại tìm tòi và hoạt đọng theo nhóm.
V.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức :
2.Kiểm tra bài cũ:(trong bài dạy)
3.Nội dung:
Hoạt động của HS và GV
Nội dung cần đạt
Phiếu học tập số 1.
1.Xác định vị trí của các nguyên tố KL Na, Ca, Zn, Sn, Ag trong bảng tuần hoàn.
2.Viết cấu hình e n/c của các KL trên.
3.Nhận xét về vị trí của KL trong bảng tuần hoàn và cấu tạo ng.tử của các KL.
Phiếu học tập số 2.
1.Các thành phần cấu tạo của tinh thể KL và vị trí của chúng trong tinh thể.
2.Dạng liên kết trong mạng tinh thể kim loại và bản chất của dạng liên kết này.
3.Xác định mạng tinh thể của kim loại Na, Zn, Ag và nêu đặc điểm của các dạng mạng tinh thể này.
Phiếu học tập số 3.
1.Tính chất vật lí chung của kim loại? Nguyên nhân gây ra các tính chất vật lí chung của kim loại.
2.Giải thích tính đẫn điện và dãn nhiệt của kim loại ? Vì sao khi nhiệt độ tăng thì tính dẫn điện, dẫn nhiệt của kim loại lại giảm?
3.Vì sao các kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt, tính dẻo , tỉ khối , độ cứng ... khác nhau?
Phiếu học tập số 4.
1.Nêu tính chất hóa học chung của kim loại?Giải thích và viết PTHH minh họa
2.Dãy điện hóa của KL được sắp xếp dựa trên cơ sở nào ?Trình tự các cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa?
3.Dãy điện hóa của KL cho ta biết điều gì?
GV: HDHS làm các bài tập trong sgk.
I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
1.Cấu tạo nguyên tử kim loại.
a. Cấu tạo nguyên tử kim loại.
Nguyên tố
Na
Ca
Ag
Zn
Sn
Ô
Nhóm
Chu kì
Cấu hình e n/c
b.Cấu tạo tinh thể:
c.Liên kết kim loại:
2.Tính chất của kim loại:
a.Tính chất vật lí chung:
b.Tính chất hóa học chung:
c.Dãy điện hóa của kim loại:
II.BÀI TẬP:
4.HDHS về nhà:
- Xem lại toàn bộ kiến thức của chương 5.
- Làm hết các bài tập của các bài trong chương 5.
- Đọc và chuẩn bị bài 19: HỢP KIM
VI.ĐÚC RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docTiết 30.doc