Giáo án Hình học 7 - Tiết 4: Luyện tập

A/Mục tiêu: -Giải thích được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau

 -biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm O cho trước và đt a cho trước.

 -Biết vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng

 -Sử dụng thành thạo êke ,thước

 -Bước đầu biết suy luận.

 B/ Chuẩn bị:GV: thước, êke,giấy rời bảng phụ.

 HS: ê ke ,giấy,thước

 C/ Tiến trình lên lớp:

 1/ Kiểm tra: 5

1/ thế nào là hai đường thẳng vuông góc. Cho đường thẳng x xvàO hãy vẽ đường thẳng yyđi qua O và vuông góc với x x

 2/ Thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng. Cho AB=4cm ,hãy vẽ đường trung trực của AB

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Lượt xem: 1291 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 7 - Tiết 4: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 LUYỆN TẬP
Tuần 2
Tiết 4 
Ngày soạn : 
Ngày giảng: 
 A/Mục tiêu: -Giải thích được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau
 -biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm O cho trước và đt a cho trước.
 -Biết vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng
 -Sử dụng thành thạo êke ,thước
 -Bước đầu biết suy luận.
 B/ Chuẩn bị:GV: thước, êke,giấy rời bảng phụ.
 HS: ê ke ,giấy,thước
 C/ Tiến trình lên lớp:
 1/ Kiểm tra: 5’
1/ thế nào là hai đường thẳng vuông góc. Cho đường thẳng x x’vàO hãy vẽ đường thẳng yy’đi qua O và vuông góc với x x’ 
 2/ Thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng. Cho AB=4cm ,hãy vẽ đường trung trực của AB
 2/ bài mới:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
10’
Hoạt động 1: Luyện tập
-Cho HS cả lớp làm bt15
-Gv đưa bảng phụ bài17/87
Gọi lần lượt ba Hs lên bảng kiểm tra
-Cho Hs đọc BT 18/87.GV tóm tắt đề
-GV theo dõi và hướng dẫn hs thao tác cho đúng.
-BT 20/87
Em hãy cho biết vị trí của 3 điểmA,B,C
-Muốn vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ta làm ntn?
-Trường hợp 1 ,Gv có thể đưa ra hình vẽ sau
 d d’
 C B
 A
Trong hai trường hợp trên có nhận xét gì về vị trí của d và d’
GV: Trường hợp A,B,C thẳng hàng dvà d’không có điểm chung
 -Trường hợp A,B,C không thẳng hàng d và d’ 
cắt nhau
Hoạt động 3:Củng cố
Đn hai đường thẳng vuông góc với nhau
-Phát biểu t/c đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với đt cho trước.
-Nêu cách vẽ đường trung trực của đoạn thẳng
-Bài tập trắc nghiệm(bảng phụ)
1/Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB làđường trung trực củaAB
2/Đường thẳng vuông góc với AB là trung trực củAB
3/Đường thẳng đi qua trung điểm của AB và vuông góc với đoạn AB là đường trung trực của AB
4/ hai mút của đoạn thẳng đối xứng với nhau qua đường trung trực của nó. 
Hoạt động 4
-HS gấp giấy rồi nhận xét:
Nếp gấp zt vuông góc với đường thẳng xy tại O.Có 4 góc vuông 
-Cả lớp kiểm tra trên sgk
Kết quả:
 a
 a a
 a’ a’
 a’ 	 
-1 Hs lên bảng .Hs cả lớp cùng làm 
-Hs đọc đề
-Cho 2 hs lên bảng vẽ .mỗi Hs 1 trường hợp 
-Hs nêu nhận xét
-Hs lần lượt trả lời.
_Hs chọn câu trả lời đúng
I/ Sửa bài tập:
BT 18/87 sgk
 d2 
 x
 C 
 A y
 O 
 B d1
II/Bàitậpmới 
BT20/87 sgk
-Trường hợp 3 điểm A,B,C không thẳng hàng 
 A B C 
 d d’ 
d là đường trung trực của AB
d’ là đường trung trực của BC
-Trường hợp 3 điểm A,B,C không thẳng hàng
 d d’
 C
 A B
d là đường trung trực của BC
d’ là đường trung trực của AB
HDVN: Xem lại các bài tập đã sửa
 -Làm BT19/87 sgk ,Bt11, 12,14,15SBT
Xem trước bài:Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

File đính kèm:

  • docHH-04.DOC
Giáo án liên quan