Giáo án Hình học 7 - Tiết 13: Luyện tập - Hà Văn Việt

 Đây là định lý đã được chứng minh ở bài “Hai góc đối đỉnh”. GV cho HS thảo luận theo nhóm.

 Hướng dẫn:

 1, 2 là vì hai góc kề bù

 3, 4 là căn cứ vào 1, 2.

 HS thảo luận theo nhóm và giải thích rõ.

Hoạt động 2: (18’)

 GV cho HS lên bảng vẽ hình theo đề bài.

 Cho HS ghi GT, KL.

 GV treo bảng chuẩn bị trước bài tập 53 lên và lần lượt cho Hs lên bảng điền vào ô trống.

 GV sửa sai và chốt lại.

 HS lên bảng vẽ hình

 Một HS lên bảng ghi GT, KL. Các em khác ghi vào vở, theo dõi và nhận xét bài làm cảu bạn.

 HS lần lượt lên bảng điền vào ô trống, các em khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.

 HS chú ý theo dõi.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 712 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 7 - Tiết 13: Luyện tập - Hà Văn Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 23 – 09 – 2014
Ngày dạy: 30 – 09 – 2014
Tuần: 7
Tiết: 13
LUYỆN TẬP §7
I. Mục Tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Củng cố cho HS về khái niệm định lý.
	2. Kĩ năng:
	- Rèn kĩ năng chuyển một bài toán thành dạng định lý với phần ghi GT, KL.
	3. Thái độ:
	- Tập suy luận trong từng bài toán.
II. Chuẩn Bị:
- GV: Thước thẳng, êke, bảng phụ cho bài tập 52 và 53.
- HS: Thước thẳng, êke, các bài tập về nhà.
III. Phương pháp: Vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề.
IV. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp: (1’)	7A1:......./......... 	7A6:......./.........
	2. Kiểm tra bài cũ: (9’)
 	- Định lý là gì? 
	- Định lý có mấy phần?
	- Hãy làm bài tập 51.
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (12’)
	Đây là định lý đã được chứng minh ở bài “Hai góc đối đỉnh”. GV cho HS thảo luận theo nhóm.
	Hướng dẫn:
	1, 2 là vì hai góc kề bù
	3, 4 là căn cứ vào 1, 2.
	HS thảo luận theo nhóm và giải thích rõ.	
Bài 52: 
GT và là hai góc đối đỉnh
KL 
Chứng minh:
Ta có:	 và là hai góc kề bù
	 (1)
	 và là hai góc kề bù
	 (2)
Từ (1) và (2) ta suy ra: 
Tương tự ta cũng chứng minh được 
Hoạt động 2: (18’)
	GV cho HS lên bảng vẽ hình theo đề bài.
	Cho HS ghi GT, KL.
	GV treo bảng chuẩn bị trước bài tập 53 lên và lần lượt cho Hs lên bảng điền vào ô trống.
	GV sửa sai và chốt lại.
	HS lên bảng vẽ hình	
	Một HS lên bảng ghi GT, KL. Các em khác ghi vào vở, theo dõi và nhận xét bài làm cảu bạn.
	HS lần lượt lên bảng điền vào ô trống, các em khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
	HS chú ý theo dõi.
Bài 53: 
a) 
GT xx’ cắt yy’ tại O, 
KL 
b) 
c)
Ta có: 
 (vì 2 góc này kề bù) (1)
Theo giả thiết thì: 	 (2)
Nên: 	(3)
Suy ra:	
Lại có: (2 góc đối đỉnh) (4)
Kết hợp giả thiết, suy ra: (5)
Tương tự: (2 góc đối đỉnh) (6)
Kết hợp với (3) suy ra: (7)
 	4. Củng Cố:
 	- Xen vào lúc luyện tập.
 	5. Hướng dẫn về nhà: (5’)
 	- Về nhà xem lại các bài tập đã giải.
	- Chuẩn bị các câu hỏi của phần ôn tập chương I.
	6. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 
	.................................................................................................................................................................................................................................................
	.................................................................................................................................................................................................................................................
	.................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docHH7T13.doc
Giáo án liên quan