Giáo án Địa 7 – Năm học : 2013 – 2014 Trường PTDTNT – Vĩnh Linh

I. Mục tiêu :

Sau bài học, HS cần :

1.Kiến thức:

- Dân số và tháp tuổi.

- Tình hình và nguyên nhân của sự gia tăng dân số nhanh trên Thế Giới

- Hậu quả của sự bùng nổ dân số đối với các nước đang phát triển và với môi trường, cách giải quyết.

2. Kĩ năng:

- Hiểu và nhận biết được sự gia tăng dân số và bùng nổ dân số qua các biểu đồ dân số.

- Rèn kĩ năng đọc và khai thác thông tin từ các biểu đồ dân số và tháp tuổi.

- Phân tích mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số nhanh với môi trường

3. Thái độ :

- Ủng hộ các chính sách và các hoạt động nhằm đạt tỉ lệ gia tăng dân số hợp lí.

II. Phương tiện dạy học:

- Biểu đồ gia tăng dân số thế giới từ đầu Công nguyên đến năm 2050.

- Ảnh 2 tháp tuổi.

 - Bảng phụ, phiếu học tập

III. Hoạt động dạy và học:

 * Khởi động : ( Giống phần mở bài trong SGK/ Tr. 3 )

 * Bài mới

 

doc162 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1722 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Địa 7 – Năm học : 2013 – 2014 Trường PTDTNT – Vĩnh Linh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ế xã hội ở châu Phi.
2. Sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người châu Phi.
a. Bùng nổ dân số
- Châu Phi có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất thế giới(2,4%)
- Nạn đói và đại dịch AIDS đang đe doạ người dân châu Phi.
b. Xung đột tộc người 
à Kinh tế - xã hội châu Phi chậm phát triển
3. Đánh giá : (4 phút)
- Giáo viên khái quát lại nội dung bài học
- Söï phaân boá daân cö châu Phi chuû yeáu döïa vaøo yeáu toá töï nhieân XH naøo?
- Nguyeân nhaân XH naøo ñaõ laøm châu Phi daãn tôùi con ñöôøng ngheøo ñoùi , beänh taät ?
- Chọn đáp án đúng nhất : Hậu quả của xung đột tộc người ở châu Phi là
A . Làn sóng di dân tăng nhanh
B . Sản xuất đình trệ, mức sống hạ thấp, cơ sở hạ tầng bị tàn phá
C . Nhiều vấn đề xã hội nảy sinh : thất nghiệp, dịch bệnh, đói nghèo,…
D . Tất cả các ý trên.
4. Hoạt động nối tiếp : (2 phút)
- HS học bài cũ, trả lời các CH trong SGK / tr 92
- Chuẩn bị tiết Ôn tập học kì
- Ôn tập lại nội dung các bài trong giới hạn chương trình ôn thi học kì I : bài 13, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 2
 VI. Rút kinh nghiêm:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ------- Ñ Ë Ð ------- 
 Ngày soạn: 14 / 12 / 2013
 Tiết 32 - Bài 30: KINH TẾCHÂU PHI 
I. Mục tieu bài học: Sau bài học, HS cần :
1. Kiến thức: 
- Đặc điểm nông nghiệp và công nghiệp châu Phi.
- Nắm vững tình hình phát triển nông nghiệp và công nghiệp ở châu Phi.
- Hiểu được các hoạt động nông nghiệp và công nghiệp với kĩ thuật lạc hậu của châu Phi đã có tác động xấu đến môi trường.
2. Kĩ năng:
 - Rèn kĩ năng đọc, phân tích lược đồ để hiểu rõ sự phân bố các ngành nông nghiệp và công nghiệp ở châu Phi.
- Phấn tích mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế của con người với môi trường ở châu Phi.
3. Thái độ; Giáo dục ý thức BVMT
II. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
- Hoạt động nhóm – cá nhân/cặp
 - Kĩ thuật động não, 1 phút,. 3 lần 3
III- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 
1. GV:- Bản đồ nông nghiệp và bản đồ công nghiệp châu Phi hoặc bản đồ kinh tế châu Phi
- Một số hình ảnh về nông nghiệp và công nghiệp ở châu Phi.
2. HS: SGK, vở ghi, tập bản đồ 7
IV. Tiến trình lên lớp :
*1 Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
- Trình bày và giải thích về sự phân bố dân cư ở châu Phi ? Những nguyên nhân nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế- xã hội của châu Phi?
* Khởi động : (Giống phần mở bài trong SGK/ Tr.93)
* 2.Bài mới:
Hoạt động 1: Nhóm (13 phút): 1. Nông nghiệp
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
CH : Kinh tế nông nghiệp bao gồm những hoạt động nào?
HS : Trồng trọt và chăn nuôi
GV treo bản đồ kinh tế châu Phi và hướng dẫn HS quan sát
GV chia lớp làm 4 nhóm thảo luận (5 phút)
CH : Quan sát lược đồ kết hợp nghiên cứu kiến thức sgk, cho biết đặc điểm của ngành trồng trọt ở châu Phi.
GV định hướng cho HS tìm hiểu về các hình thức canh tác phổ biến ở châu Phi
CH : Các hình thức đó khác nhau như thế nào?
HS trả lời, GV giảng giải, dẫn dắt giúp HS nắm được sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi.
GV phân tích : các nước châu phi hình thành 2 khu vực sản xuất nông nghiệp khác nhau :
- Khu vực sản xuất nông nghiệp xuất khẩu theo hướng chuyên môn hóa cây công nghiệp nhiệt đới phần lớn diện tích canh tác do nước ngoài sở hữa các đồn điền, trang trại trên diện tích rộng, đất đai tốt, trang bị kĩ thuật cao
- Khu vực sản xuất nhỏ của người dân địa phương, trình độ sản xuất lạc hậu, phụ thuộc vào tự nhiên
CH : Nêu sự phân bố các loại cây trồng ở châu Phi và giải thích tại sao?
Yêu cầu HS lên xác định các vùng trồng cây công nghiệp và cây lương thực trên lược đồ nông nghiệp châu Phi.
Gọi 1 HS đọc phần b sgk/ Tr.94
CH : Nêu đặc điểm ngành chăn nuôi ở châu Phi ? Vì sao ngành chăn nuôi lại kém phát triển ?
Yêu cầu HS quan sát lược đồ kinh tế châu Phi
CH : Xác định vị trí các quốc gia có ngành chăn nuôi phát triển ở châu Phi và giải thích tại sao ?
HS trả lời, GV nhận xét, kết luận về ngành chăn nuôi ở châu Phi.
 môi trường.
1. Nông nghiệp
a. Ngành trồng trọt
- Cây công nghiệp được chú trọng theo hướng chuyên môn hóa nhằm mục đích xuất khẩu.
- Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ, hình thức canh tác còn lạc hậu.
- Cây ăn quả tập trung chủ yếu trong môi trường địa trung hải.
b. Ngành chăn nuôi.
- Chăn nuôi kém phát triển, phổ biến là hình thức chăn thả gia súc.
*Hoạt động 2: Cả lớp/ Nhóm (15 phút): 2. Công nghiệp	
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
CH : Dựa vào kiến thức đã học cho biết công nghiệp châu Phi có điều kiện gì để phát triển ?
GV treo bản đồ công nghiệp châu Phi hoặc cho HS quan sát H.30.2/ Tr.95 SGK và hướng dẫn HS quan sát.
CH : Cho biết các khoáng sản quan trọng quý hiếm, trữ lượng lớn được phân bố ở đâu ?
CH : Nhận xét sự phân bố các ngành công nghiệp ở châu Phi và giải thích tại sao?
CH : Nhận xét trình độ phát triển xông nghiệp ở châu Phi dựa vào bảng thống kê Tr 96/ SGK?
HS : Phát triển nhất là Nam Phi, An-giê-ri, Ai Cập
CH : Vì sao Cộng hoà Nam Phi là nước có nền công nghiệp phát triển toàn diện nhất?
CH : Nhận xét chung về trình độ phát triển công nghiệp ở châu Phi?
CH : Nguyên nhân nào kìm hãm sự phát triển công nghiệp ở châu Phi?
HS : Thiếu lao động chuyên môn, kĩ thuật, trình độ dân trí thấp, thiếu vốn, cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu…
CH : Với trình độ khoa học-kĩ thuật thấp kém trong nền nông nghiệp, công nghiệp sẽ tác động như thế nào đến môi trường tự nhiên châu Phi ?
HS : Hoạt động nông nghiệp và công nghiệp với kĩ thuật lạc hậu của châu Phi đã có tác động xấu đến tài nguyên
2. Công nghiệp	
- Nguồn khoáng sản phong phú nhưng công nghiệp còn chậm phát triển.
- Cộng hoà Nam Phi là nước có nền công nghiệp phát triển toàn diện nhất.
- Có 3 khu vực có trình độ phát triển công nghiệp khác nhau
3. Đánh giá : (4 phút)
- GV khái quát lại nội dung bài học
- GV hướng dẫn HS làm bài tập 3 SGK/ Tr.96 : Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với Thế giới. 
* Hướng dẫn :Vẽ biểu đồ hình tròn- Hướng dẫn cách tạo góc bằng thước đo độ
- Cách xác định tên biểu đồ 
4. Hoạt động nối tiếp : (2 phút)
- HS học bài cũ và làm bài tập 3 / tr.96 SGK vào vở.
-Xem tiếp bài 31 “ Kinh tế châu Phi (tiếp theo)”
+ Tiếp tục tìm hiểu về ngành dịch vụ ở châu Phi
+ Quá trình đô thị hóa ở châu Phi có đặc điểm gì nổi bật ?
V. Rút kinh nghiêm:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ------- Ñ Ë Ð ------- 
 Ngày soạn: 14/12/2013
Tiết 33 - Bài 31: 	KINH TẾ CHÂU PHI ( tiếp theo)
I. Mục tiêu bài học: Sau bài học, HS cần
1. Kiến thức:
- Nắm vững cấu trúc đơn giản của nền kinh tế các nước châu Phi.
- Hiểu rõ sự đô thị hoá quá nhanh nhưng không tương xứng với trình độ phát triển công nghiệp làm xuất hiện nhiều vấn đề kinh tế- xã hội cần giải quyết.
2. Kĩ năng:
 Rèn kĩ năng phân tích lược đồ kinh tế châu Phi để rút ra đặc điểm ngành dich vụ ở châu Phi.
3. Thái độ; Giáo dục ý thức BVMT
II. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
- Hoạt động nhóm – cá nhân/cặp
 - Kĩ thuật động não, 1 phút,. 3 lần 3
III- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 
1. GV:
- Lược đồ kinh tế châu Phi.
- Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi.
2. HS: SGK, vở ghi, tập bản đồ 7
IV. Tiến trình lên lớp :
*1 Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
- Nêu đặc điểm nền nông nghiệp châu Phi? Sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi có gì khác nhau ?
*2Bài mới:
* Khởi động : (Giống phần mở bài trong SGK/ Tr.93)
*Hoạt động 1: Cả lớp / Nhóm ( 20 phút): 3. Dịch vụ
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
GV yêu cầu HS đọc khái niệm “ngành dịch vụ” SGK/ Tr.186 và khái niệm “khủng hoảng kinh tế” SGK/ Tr.187 
Yêu cầu HS nghiên cứu kiến thức sgk và cho biết ở châu Phi những hoạt động dịch vụ nào phát triển?
HS : Xuất - nhập khẩu, giao thông, du lịch
GV chia lớp làm 6 nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận (3 phút) theo phiếu học tập
* Nhóm 1 & 2: Phiếu học tập số 1
CH : Quan sát lược đồ kinh tế châu Phi kết hợp nghiên cứu kiến thức sgk, cho biết :
- Những mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu chủ yếu ở châu Phi? Giải thích tại sao? 
(- Không chú trọng cây lương thực, các đồn điền chỉ chú trọng cấy công nghiệp để xuất khẩu
- Vì các công ty tư bản nước ngoài nắm giữ ngành khai khoáng, công nghiệp chế biến)
- Xác định trên lược đồ các vùng chuyên canh nông sản xuất khẩu và các vùng khai thác khoáng sản xuất khẩu ở châu Phi?
* Nhóm 3 & 4: Phiếu học tập số 2
CH : Quan sát lược đồ kinh tế châu Phi, xác định và nhận xét vai trò của các tuyến đường sắt quan trọng ở châu Phi và vai trò của kênh đào Xuy-ê đối với hoạt động xuất nhập khẩu của châu Phi ?
* Nhóm 5 & 6: Phiếu học tập số 3:
CH : Vì sao du lịch là hoạt động đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho nhiều nước châu Phi?
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét, nhấn mạnh về hoạt động kinh tế đối ngoại và sự khủng hoảng kinh tế ở châu Phi.
3. Dịch vụ
- Hoạt động kinh tế đối ngoại tương đối đơn giản
+ 90% thu nhập ngoại tệ nhờ Xuất khẩu: sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới và khoáng sản.
+ Nhập khẩu: máy móc, thiết bị , hàng tiêu dùng và lương thực.
- Lệ phí qua kênh đào Xuy-ê và du lịch đem lại nguồn lợi lớn cho các nước ở châu Phi.
*Hoạt động 2: Cá nhân / Nhóm (15 phút): 4. Đô thị hoá
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
Hoạt động 2: Cá nhân / Nhóm (15 phút)
Yêu cầu HS nghiên cứu sgk
CH : Cho biết đặc điểm đô thị hoá ở châu Phi?
GV hướng dẫn HS quan 

File đính kèm:

  • docGiao an 7 ca nam.doc