Giáo án Đại số Giải tích 11 tiết 7: Hàm số lượng giác cơ bản (2/3)

Tiết PPCT: 07

Ngày dạy: ___/__/_____

§2. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN (2/3)

1. Mục tiêu: (như tiết 06)

2. Chuẩn bị:

2.1 Giáo viên:

- Giáo án, đồ dùng dạy học.

2.2 Học sinh:

- Sách giáo khoa, vở nháp, vở ghi và đồ dùng học tập.

- Kiến thức cũ về giá trị lượng giác ở lớp 10.

3. Phương pháp dạy học:

 Sử dụng các PPDH cơ bản sau một cách linh hoạt nhằm giúp HS tìm tòi, phát hiện, chiếm lĩnh tri thức:

 - Gợi mở, vấn đáp.

 - Phát hiện và giải quyết vấn đề.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số Giải tích 11 tiết 7: Hàm số lượng giác cơ bản (2/3), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT: 07
Ngày dạy: ___/__/_____
§2. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN (2/3)
1. Mục tiêu: (như tiết 06)
2. Chuẩn bị:
2.1 Giáo viên:
- Giáo án, đồ dùng dạy học.
2.2 Học sinh:
- Sách giáo khoa, vở nháp, vở ghi và đồ dùng học tập.
- Kiến thức cũ về giá trị lượng giác ở lớp 10.
3. Phương pháp dạy học:
	Sử dụng các PPDH cơ bản sau một cách linh hoạt nhằm giúp HS tìm tòi, phát hiện, chiếm lĩnh tri thức:
	- Gợi mở, vấn đáp.
	- Phát hiện và giải quyết vấn đề.
4. Tiến trình :
4.1 Ổn định tổ chức: Kiểm diện, ổn định lớp.
4.2 Kiểm tra bài cũ: 
Câu hỏi:
1. Trình bày cách giải phương trình lượng giác sinx=a? (4đ)
	2. Giải phương trình lượng giác: (6đ)
4.3 Giảng bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
Hoạt động: Phương trình cosx = a 
GV: Nêu các câu hỏi :
+ Nêu tập giá trị của hàm số y = cosx
+ Có giá trị nào của x mà cosx = -3 hay 
cosx = 5 không?. Nêu nhận xét ?
HS: 
+Hàm số y = cosx nhận giá trị trong đoạn 
[ -1;1 ].
+ Không có giá trị nào của x để cosx = -3; cosx = 5
Khi giá trị tuyệt đối của vế phải lớn hơn 1 thì không tìm được giá trị của x.
GV: 
* Xét phương trình cosx = a
+ Nếu thì phương trình cosx = a có nghiệm không ?
HS: TL 
GV: + Nếu Dựa vào hình 15 GV diễn giảng.
Hướng dẫn HS lấy điểm H trên trục cosin sao cho = a . Cho HS vẽ đường vuông góc với trục cosin cắt đường tròn tại M , M’ 
 + cosin của sđ của các cung lượng giác , là bao nhiêu ? 
 + sđ của các cung lượng giác ,có là nghiệm không ?
 + Nếu là số đo của 1 cung lượng giác thì sđ là gì ?
+ Các em nhận xét gì về nghiệm của pt cosx = a 
GV: Nêu các chú ý trong sách giáo khoa 
+ Tìm nghệm của phương trình cosx = 1; cosx = -1 ; cosx = 0
+ Gv có thể dùng đường tròn lượng giác để minh hoạ nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản đặc biệt vừa nêu trên.
GV: yêu cầu học sinh giải các pt sau 
a) cosx = cos
b) cos3x = 
c) 
d) cos( x + 600 ) = 
HS: TL
2. Phương trình cosx = a 
* Xét phương trình cosx = a
+ Khi thì phương trình cosx = a vô nghiệm.
+ Khi thì phương trình cosx = a có nghiệm là : 
	 với 
* Nếu số thực a thoả mãn điều kiện thì ta viết a = arccos a ( đọc là ac – cos - a , nghĩa là cung có cos bằng a). khi đó nghiệm của phương trình cosx = a là 
	 với 
Chú ý :
a) cosx = cosa Û x = a + k2p 
 hoặc x = - a + k2p, 
hay cosx = a Û x = arccosa + k2p 
 hoặc x = - arccosa + k2p, 
b) Nếu cosx = cosa0 Û x = a 0+ k3600 
 hoặc x = - a0 + k3600, 
c) * cosx = 1 Û x = k2p, 
 * cosx = - 1 Û x = p + k2p, 
 * cosx = 0 Û x = + kp, 
4.4 Củng cố và luyện tập:	
- Hãy trình bày: Cách giải phương trình .
4.5 Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
- Xem lại bài.
- Chuẩn bị:
	+ Giải BT: 2à4/29. HD: Xem lại các ví dụ.
+ Xem tiếp phần còn lại của bài
5. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

File đính kèm:

  • docDS11_Tiet 07-Ham so luong giac co ban.doc