Giáo án Công nghệ lớp 6 - Tuần 11

3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.

GV: Giới thiệu bài học. ở tiết 8 chúng ta đã được học cách xắp xếp đồ đạc hợp lý trong gia đình. Và nắm được ý nghĩa của nó. Vậy làm thế nào để sắp xếp được đồ đạc hợp lý trong gia đình.

GV: Yêu cầu kiểm tra lại sơ đồ mặt bằng phòng ở. Đồ đạc đã chuẩn bị ở nhà.

HS: Kiểm tra lại đồ đạc.

GV: Quan sát bao quát việc kiểm tra chuẩn bị của học sinh.

GV: Căn cứ vào phòng ở và đồ đạc đã chuẩn bị hướng dẫn học sinh cách bố trí đồ đạc trong nhà.

HS: Làm theo sự hướng dẫn của giáo viên

GV: Với vai trò định hướng uốn nắn cá nhân phân nhóm.

HS: Các nhóm đại diện trình bày ý kiến.

GV: Bao quát chung

GV: Nêu nội dung cần đạt đối chiếu với nội dung lý thuyết.

4.Củng cố:

GV: Bài học trong 2 tiết, tiết 1 chúng ta dừng lại ở phần trình bày ý kiến sắp xếp đồ đạc.

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 428 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ lớp 6 - Tuần 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn
Tuần 11
Tiết 21
Bài 9: th sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở
	I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: GV củng cố những kiến thức về xắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà 	ở.
	- Biết cách xắp xếp đồ đạc chỗ ở của bản thân và gia đình.
	- Giáo dục nề nếp ăn ở gọn gàng, ngăn nắp.
	- Kỹ năng: Rèn luyện tính cẩn thận,sạch sẽ, gọn gàng.
	II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Chuẩn bị một phòng ở và một số đồ đạc
	- Trò: Đọc trước bài 9 SGK cắt bìa làm một số đồ đạc gia đình
	III. Tiến trình dạy học:	
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung ghi bảng
1. ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ:
Em hãy nêu một số nhà ở của người việt nam?
3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.
GV: Giới thiệu bài học. ở tiết 8 chúng ta đã được học cách xắp xếp đồ đạc hợp lý trong gia đình. Và nắm được ý nghĩa của nó. Vậy làm thế nào để sắp xếp được đồ đạc hợp lý trong gia đình.
GV: Yêu cầu kiểm tra lại sơ đồ mặt bằng phòng ở. Đồ đạc đã chuẩn bị ở nhà.
HS: Kiểm tra lại đồ đạc.
GV: Quan sát bao quát việc kiểm tra chuẩn bị của học sinh.
GV: Căn cứ vào phòng ở và đồ đạc đã chuẩn bị hướng dẫn học sinh cách bố trí đồ đạc trong nhà.
HS: Làm theo sự hướng dẫn của giáo viên
GV: Với vai trò định hướng uốn nắn cá nhân phân nhóm.
HS: Các nhóm đại diện trình bày ý kiến.
GV: Bao quát chung
GV: Nêu nội dung cần đạt đối chiếu với nội dung lý thuyết.
4.Củng cố:
GV: Bài học trong 2 tiết, tiết 1 chúng ta dừng lại ở phần trình bày ý kiến sắp xếp đồ đạc.
1/
5/
5/
30/
2/
- Nhà ở nông thôn
- Nhà ở bắc bộ
- Nhà ở đồng bằng sông cửu long
- Nhà ở thành phố, thị trấn
- Nhà ở tập thể
- Căn hộ trung cư
- Nhà ở miền núi.
* Trình bày ý kiến.
- Đồ đạc chuẩn bị: Cắt bìa ( Giường, tủ, bàn ghế, ti vi)
- Các hoạt động cá nhân cơ bản thực hiện.
	5. Hướng dẫn về nhà 2/:
	+ Hướng dẫn học ở nhà:
	- Tập sắp xếp đồ đạc ở nhà.
	+ Chuẩn bị bài sau:
	- GV: Phòng và một số đồ đạc
	- HS: Mô hình một số đồ đạc
Ngày soạn
Tuần 11
Tiết 22
Bài 9: th sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở (t)
	I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: GV củng cố những kiến thức về xắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà 	ở.
	- Biết cách xắp xếp đồ đạc chỗ ở của bản thân và gia đình.
	- Giáo dục nề nếp ăn ở gọn gàng, ngăn nắp.
	- Kỹ năng: Rèn luyện tính cẩn thận,sạch sẽ, gọn gàng.
	II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Chuẩn bị một phòng ở và một số đồ đạc
	- Trò: Đọc trước bài 9 SGK cắt bìa làm một số đồ đạc gia đình
	III. Tiến trình dạy học:	
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung ghi bảng
1. ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Tìm tòi và phát hiện kiến thức mới.
GV: Căn cứ vào sơ đồ SGK và các mô hình đồ đạc hướng dẫn học sinh cách sắp xếp.
HS: Từng nhóm bố trí sắp xếp đồ đạc.
GV: Định hướng, uốn nắn, đề xuất bổ xung các giải pháp cho học sinh thực hiện.
HS: Mỗi nhóm sắp xếp song.
GV: Gọi đại diện nhóm khác bổ xung nhận xét.
GV: Bổ sung góp ý.
GV: Chấm điểm đánh giá kết quả đạt được.
GV: Sử dụng ảnh một số kiểu sắp xếp đồ đạc trong gia đình để học sinh quan sát.
HS: Quan sát tranh phân biệt các loại đồ đạc định hướng để xắp xếp đồ đạc hợp lý.
4.Củng cố:
GV: Nhận xét sự chuẩn bị của các nhóm và quá trình tham gia thực hành của cả lớp.
1/
37/
3/
* Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở.
* GV: Chia lớp:
+ Nhóm 1:
+ Nhóm 2:
+ Nhóm 3:
+ Nhóm 4: 
	5. Hướng dẫn về nhà 4/:
	 + Hướng dẫn học ở nhà:
	- Về nhà tập sắp xếp đồ đạc ở gia đình.
	+ Chuẩn bị bài sau:
	- Thầy: Nghiên cứu hình 2.8 và 2.9.
	- Trò: Đọc và xem trước bài 10.
	- Chuẩn bị ý kiến về nhà sạch sẽ ngăn nắp.
	- Các việc làm để có nhà ở sạch sẽ ngăn nắp.

File đính kèm:

  • docTuan 11.doc
Giáo án liên quan