Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Trãi môn Sinh học - Năm học 2015-2016 - Sở GD&ĐT Hải Dương (Có đáp án)

Câu 1 (1,5 điểm)

a. Quan niệm của Menđen về sự di truyền các tính trạng khác với quan niệm đương thời của ông như thế nào?

b. Ở đậu Hà Lan, xét sự di truyền tính trạng màu sắc hạt và tính trạng hình dạng hạt, mỗi tính trạng do một gen qui định, các gen phân ly độc lập. Đem gieo các hạt màu vàng, vỏ trơn thu được các cây P. Cho các cây P tự thụ phấn nghiêm ngặt, thế hệ con thu được 97% hạt vàng, vỏ trơn : 2% hạt vàng, vỏ nhăn : 1% hạt xanh, vỏ trơn. Giả sử không có đột biến xảy ra; tính trạng màu sắc và hình dạng hạt không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Hãy xác định tỉ lệ các loại kiểu gen ở P.

Câu 2 (1,5 điểm)

a. Phân biệt nhiễm sắc thể kép và cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

b. Xét một tế bào có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6, kí hiệu là AaBbXY. Khi phân bào bình thường, tế bào này có thể ở những kì nào trong trường hợp tế bào có các nhiễm sắc thể như sau: AAaaBBbbXXYY.

c. Giả sử có hai loài cây, kí hiệu là A và B, cùng hình thức sinh sản hữu tính nhưng loài A luôn tạo nhiều biến dị tổ hợp hơn loài B. Đặc điểm khác nhau nào về bộ nhiễm sắc thể của hai loài là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng trên? Giải thích.

Câu 3 (1,0 điểm)

a. Vì sao ADN thường bền vững hơn so với ARN?

b. Một phân tử ADN có tỉ lệ (A+T) : (G+X) = 3 : 7. Hãy xác định tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit trong phân tử ADN.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 28/04/2023 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Trãi môn Sinh học - Năm học 2015-2016 - Sở GD&ĐT Hải Dương (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
HẢI DƯƠNG
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn thi: SINH HỌC 
Thời gian làm bài: 150 phút.
Ngày thi: 10 tháng 06 năm 2015 
Đề thi gồm: 02 trang
Câu 1 (1,5 điểm)
a. Quan niệm của Menđen về sự di truyền các tính trạng khác với quan niệm đương thời của ông như thế nào? 
b. Ở đậu Hà Lan, xét sự di truyền tính trạng màu sắc hạt và tính trạng hình dạng hạt, mỗi tính trạng do một gen qui định, các gen phân ly độc lập. Đem gieo các hạt màu vàng, vỏ trơn thu được các cây P. Cho các cây P tự thụ phấn nghiêm ngặt, thế hệ con thu được 97% hạt vàng, vỏ trơn : 2% hạt vàng, vỏ nhăn : 1% hạt xanh, vỏ trơn. Giả sử không có đột biến xảy ra; tính trạng màu sắc và hình dạng hạt không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Hãy xác định tỉ lệ các loại kiểu gen ở P.
Câu 2 (1,5 điểm)
a. Phân biệt nhiễm sắc thể kép và cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
b. Xét một tế bào có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6, kí hiệu là AaBbXY. Khi phân bào bình thường, tế bào này có thể ở những kì nào trong trường hợp tế bào có các nhiễm sắc thể như sau: AAaaBBbbXXYY.
c. Giả sử có hai loài cây, kí hiệu là A và B, cùng hình thức sinh sản hữu tính nhưng loài A luôn tạo nhiều biến dị tổ hợp hơn loài B. Đặc điểm khác nhau nào về bộ nhiễm sắc thể của hai loài là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng trên? Giải thích.
Câu 3 (1,0 điểm)
a. Vì sao ADN thường bền vững hơn so với ARN?
b. Một phân tử ADN có tỉ lệ (A+T) : (G+X) = 3 : 7. Hãy xác định tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit trong phân tử ADN.
Câu 4 (1,0 điểm).
Khi quan sát tiêu bản nhiễm sắc thể số 2 của ruồi giấm trên 4 tiêu bản khác nhau, người ta kí hiệu trình tự phân bố các gen trên 4 tiêu bản như sau: 
Tiêu bản thứ nhất: A B F E D C G H I K
Tiêu bản thứ hai: A B C D E F G H I K
Tiêu bản thứ ba: A B F E H G I D C K
Tiêu bản thứ tư: A B F E H G C D I K
Giả sử các tiêu bản được quan sát là các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể được phát sinh lần lượt, kế tiếp nhau từ dạng ban đầu là dạng cấu trúc trong tiêu bản thứ ba. Hãy cho biết dạng đột biến ở 3 tiêu bản kia và trật tự phát sinh của chúng.
Câu 5 (2,0 điểm)
a. Ở một bệnh viện phụ sản, do sơ suất người hộ lí đã nhầm lẫn hai bé trai của hai cặp bố mẹ. Một cặp bố mẹ có nhóm máu O và A, cặp bố mẹ khác có nhóm máu A và AB. Hai bé trai có nhóm máu O và A. Em hãy giúp họ xác định đứa con trai nào là của cặp bố mẹ nào và chỉ rõ kiểu gen qui định nhóm máu của hai cặp bố mẹ.
b. Gen qui định nhóm máu nằm trên nhiễm sắc thể số 9 của người. Bố mẹ bình thường, người bố có nhóm máu AB, người mẹ có nhóm máu O. Người con có 3 nhiễm sắc thể số 9 và có nhóm máu A. Hãy xác định kiểu gen ở người con và giải thích.
Câu 6 (1,5 điểm)
Bệnh máu khó đông là một bệnh di truyền gây nên bởi alen lặn (h) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Một người bị bệnh máu khó đông có người em sinh đôi là nam và bị bệnh. Biết không có đột biến. Xác định kiểu gen của bố mẹ sinh ra cặp sinh đôi trên.
Câu 7 (1,5 điểm)
a. Thế nào là độ đa dạng, độ nhiều của quần xã sinh vật? So sánh chỉ số độ đa dạng
và độ nhiều của quần xã rừng mưa nhiệt đới với quần xã rừng vùng ôn đới.
b. Khi nghiên cứu về một loài bọ cánh cứng trên một quần xã đồng ruộng, người ta đếm được 12 cá thể trên diện tích 4m2. Sau đó khảo sát ở 40 địa điểm trong khu vực của quần xã thì thấy có 24 địa điểm có loài bọ cánh cứng này. Hãy xác định độ nhiều, độ thường gặp của loài bọ cánh cứng này trong quần xã.
---------------------------Hết---------------------------
Họ và tên thí sinh:...........................................................Số báo danh:..................................
Chữ kí của giám thị 1:..................................Chữ kí của giám thị 2:.....................................	

File đính kèm:

  • docde_thi_tuyen_sinh_lop_10_thpt_chuyen_nguyen_trai_mon_sinh_ho.doc
  • docĐÁP ÁN chuyên15-16 Sinh.doc