Đề thi thử đại học môn thi : hoá học thời giang làm bài 90 phút

 1. Cho các chất metanol (1), nước (2), etanol (3), axit axetic (4), phenol (5). Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm -OH của phân tử các chất tăng dần theo thứ tự nào sau đây ?

 A. 2, 1, 3, 5, 4. B. 5, 2, 1, 3, 4. C. 1, 2, 3, 4, 5. D. 3, 1, 2, 5, 4.

 2. Hợp chất hữu cơ C4 H7O2Cl khi thuỷ phân trong môi trường kiềm được các phẩm, trong đó có 2 chất có khả năng phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo đúng là:

 A. HCOOCH2-CHCl-CH3 B. HCOOCHCl-CH2-CH3 C. CH3COO-CH2-CH2Cl D. C2 H5COOCH2Cl

 

doc17 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 773 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử đại học môn thi : hoá học thời giang làm bài 90 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • docDE THI THU DH 4 ma de.doc