Đề thi sơ tuyển học sinh giỏi môn: hoá học năm học: 2009 – 2010

Câu 1( 2 điểm).

 Lượng cồn trong máu người được xác định bằng cách cho huyết thanh tác dụng với dung dịch kaliđicromat( K2Cr2O7) trong môi trường H2SO4, khi đó cồn bị oxihóa hoàn toàn thành CO2 còn Cr+6 bị khử thành Cr+3.

 a, Hoàn thành phương trình hoá học theo phương pháp thăng bằng electron

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 897 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi sơ tuyển học sinh giỏi môn: hoá học năm học: 2009 – 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD& ĐT YÊN BÁI
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ
ĐỀ THI SƠ TUYỂN HỌC SINH GIỎI
MÔN: HOÁ HỌC
 Năm học: 2009 – 2010
Thời gian làm bài: 180 phút( Đề thi gồm có 02 trang)
I. PHẦN 1: HOÁ HỌC VÔ CƠ( 12 điểm)
Câu 1( 2 điểm).
	Lượng cồn trong máu người được xác định bằng cách cho huyết thanh tác dụng với dung dịch kaliđicromat( K2Cr2O7) trong môi trường H2SO4, khi đó cồn bị oxihóa hoàn toàn thành CO2 còn Cr+6 bị khử thành Cr+3.
	a, Hoàn thành phương trình hoá học theo phương pháp thăng bằng electron.
	b, Khi kiểm tra 28,0 gam huyết thanh của 1 người lái xe thấy phải dùng vừa hết 35,0 ml dung dịch K2Cr2O7 0,06M. Theo em, người lái xe có vi phạm luật không? giải thích, biết rằng theo luật thì hàm lượng cồn không được vượt quá 0,02% theo khối lượng.
Câu 2(2 điểm)
 Dung dịch A có chứa 4 anion và 4 cation trong số các ion sau đây (không kể ion H+):
 Na+, Ag+, Cu2+, Pb2+, Ba2+, Al3+, Fe3+, NH4+, Cl -, CO32 -, S2 -, SO32 -, Br -, NO3 -, SiO32-, SO42 -. Biết rằng dung dịch A có môi trường axit mạnh.
 a, Hãy cho biết những anion và cation nào có mặt trong dung dịch A? giải thích?
 b, Bằng phương pháp hoá học, chứng minh sự có mặt của các cation trong A.
Câu 3(3 điểm)
 	Dung dịch A gồm NaOH 0,20M; Ba(OH)2 0,05M
	Dung dịch B gồm Al2(SO4)3 0,4M; H2SO4 xM
	Trộn 0,1 lít dung dịch B với 1 lít dung dịch A, kết thúc phản ứng thấy có 16,33 gam kết tủa C và dung dịch D.
	a, Viết các phương trình in rút gọn có thể xảy ra và giải thích?
	b, Tính x và nồng độ mol/lit của các ion trong D	
Câu 4(2 điểm)
 Nung hỗn hợp A gồm sắt và lưu huỳnh sau khi kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp rắn B. Cho B tác dụng với HCl dư, thu được V1 lít hỗn hợp khí C. Tỷ khối của C so với hiđro bằng 13. Nếu đốt cháy hoàn toàn B thành Fe2O3 và SO2 cần V2 lít khí oxi.
 a,Tìm giá trị tương quan giữa V1 và V2 (đo ở cùng điều kiện).
 b, Lập biểu thức tính và tính phần trăm khối lượng các chất trong B theo V1 và V2.
Câu 5(3 điểm)
 Hoà tan hoàn toàn m1 gam bột Cu trong 600 ml dung dịch HNO3 1M thu được V lít khí NO (đktc) và dung dịch A. Trung hoà A bằng 400 ml dung dịch KOH vừa đủ rồi đem cô cạn dung dịch tạo thành thu được m2 gam muối khan B. Nung nóng B đến khối lượng không đổi thu được khí K và 29 gam chất rắn C. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí K hấp thụ vào nước thu được 1,0 lít dung dịch D.
 a,Tính V, m1, m2 và nồng độ dung dịch KOH đã dùng.
 b,Tính tỷ khối hơi của K so với oxi, tính pH của dung dịch D.
 c, Nếu cho từ từ dung dịch NH3 2M vào dung dịch A thấy tạo thành 9,8 gam kết tủa. Tính thể tích dung dịch NH3 đã dùng.
II. PHẦN 2: HOÁ HỌC HỮU CƠ( 08 điểm)
Câu 6( 2,5 điểm).
	 Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau và ghi rõ điều kiện phản ứng:
AgNO3/NH3, t0
(7) 
O2, Mn2+
(6)
CuO, t0
(5)
 NaOH
(4)
+ Cl2, askt
(3)
t0, xt
 (2)
 (1)
Propen X1 X2 X3 CH3OH X4 X5 X6 
 (8) +HCl
(10)
 (11)
 (12)
 (9) 
 + NaOH
 X10 X11 Đimetylxeton Khí X8 Khí X7
Câu 7( 3,5 điểm)
 	Cho m gam hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X, Y tác dụng với dd Ba(OH)2 đun nóng, trung hòa Ba(OH)2 dư cần thêm tiếp 100ml dd HCl 0,5M. Sau thí nghiệm, cô cạn dd, thu được hỗn hợp 2 rượu có cùng số mol, hơn kém nhau 1 nguyên tử cácbon trong phân tử và được 23,275 gam hỗn hợp 3 muối khan. Cho toàn bộ lượng rượu trên vào bình đựng Na dư thấy thoát ra 1,68 lít khí H2, khối lượng trong bình đựng Na tăng 7,65g. Hãy tính m và xác định CTCT của X và Y biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
Câu8( 2 điểm).
	Chất X có công thức phân tử C6H9O4Cl. A và B là 2 đồng phân của X thoả mãn điều kiện
 1. Cho 36,1 gam A tác dụng với NaOH dư thì thu được 9,2 gam Etanol + 0,4 mol muối A1+ NaCl
 2. B tác dụng với NaOH dư thu được muối B1 + 2 ancol ( số C bằng nhau) + NaCl.
	Hãy lập luận để tìm công thức cấu tạo của A và B. Viết các phương trình phản ứng?
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:
	C =12	H = 1	O = 16	Al = 27	Ba = 137
	S = 32	Fe = 56	Cu = 64	K = 39	Na = 23
---------------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docDe thi so tuyen hoc sinh gioi lop 12.doc