Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Hóa học Lớp 10 - Năm học 2017-2018 - Trường THPT Quang Bình - Mã đề thi 209 (Có đáp án)

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1: Khi cho axit sunfuric đậm đặc tác dụng với NaCl rắn, khí sinh ra sau phản ứng là

A. SO2. B. H2S. C. HCl. D. Cl2.

Câu 2: Nước clo là hỗn hợp gồm các chất

A. NaCl, NaClO, H2O. B. HCl, HClO, H2O.

C. NaCl, NaClO3, H2O. D. HCl, HClO,Cl2, H2O.

Câu 3:Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào sẽ dịch chuyển theo chiều thuận nếu tăng áp suất ?

A. 2CO2(k) 2CO(k) + O2(k) B. 2NO(k) N2(k) + O2(k)

C. 2H2(k) + O2(k) 2H2O(k). D. 2SO3(k) 2SO2(k) + O2(k)

Câu 4: Dung dịch nào dưới đây không đựng được bằng lọ thủy tinh ?

A. NaCl B. HF. C. H2SO4 đậm đặc. D. HCl.

Câu 5: Có 4 lọ mất nhãn đựng các dung dịch riêng biệt : NaF, NaCl, NaBr, NaI. Hóa chất duy nhất dùng để nhận biết 4 dung dịch trên là

A. CuSO4. B. AgNO3.- C. BaCl2. D. Quỳ tím.

Câu 6: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử lưu huỳnh là

A. 3s23p4. B. 2s22p4. C. 3s23p6. D. 3s13p4.

Câu 7: Nguyên tắc pha loãng dung dịch H2SO4 đặc là

A. đổ nhanh nước vào axit. B. đổ nhanh axit vào nước.

C. đổ từ từ axit vào nước. D. đổ từ từ nước vào axit.

Câu 8: Cho khí Cl2 tác dụng với sắt, sản phẩm sinh ra là

A. Fe2Cl3. B. FeCl2. C. FeCl. D. FeCl3.

Câu 9: Halogen có tính ô xi hóa mạnh nhất là

A. F2. B. Cl2. C. Br2. D. I2.

Câu 10: Clorua vôi là muối của kim loại canxi với 2 loai gốc axit là clorua Cl- và hipoclorit ClO-. Vậy clorua vôi gọi là muối gì?

A. Muối trung hòa. B. Muối của 2 axit. C. Muối kép. D. Muối hỗn tạp.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Hóa học Lớp 10 - Năm học 2017-2018 - Trường THPT Quang Bình - Mã đề thi 209 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GD&ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT QUANG BÌNH
KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: HÓA HỌC - LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 209
Họ, tên thí sinh:...................................................................
Số báo danh: ....................
	Cho biêt nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố: H = 1; S = 32; N =14; O = 16; Fe = 56; Na = 23; K=39; Zn=65; Cu=64.
I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)
Câu 1: Khi cho axit sunfuric đậm đặc tác dụng với NaCl rắn, khí sinh ra sau phản ứng là
A. SO2.	B. H2S.	C. HCl.	D. Cl2.
Câu 2: Nước clo là hỗn hợp gồm các chất
A. NaCl, NaClO, H2O.	B. HCl, HClO, H2O.
C. NaCl, NaClO3, H2O.	D. HCl, HClO,Cl2, H2O.
Câu 3:Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào sẽ dịch chuyển theo chiều thuận nếu tăng áp suất ?
A. 2CO2(k) 2CO(k) + O2(k)	B. 2NO(k) N2(k) + O2(k)
C. 2H2(k) + O2(k) 2H2O(k).	D. 2SO3(k) 2SO2(k) + O2(k)
Câu 4: Dung dịch nào dưới đây không đựng được bằng lọ thủy tinh ?
A. NaCl	B. HF.	C. H2SO4 đậm đặc.	D. HCl.
Câu 5: Có 4 lọ mất nhãn đựng các dung dịch riêng biệt : NaF, NaCl, NaBr, NaI. Hóa chất duy nhất dùng để nhận biết 4 dung dịch trên là
A. CuSO4.	B. AgNO3.-	C. BaCl2.	D. Quỳ tím.
Câu 6: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử lưu huỳnh là
A. 3s23p4.	B. 2s22p4.	C. 3s23p6.	D. 3s13p4.
Câu 7: Nguyên tắc pha loãng dung dịch H2SO4 đặc là
A. đổ nhanh nước vào axit.	B. đổ nhanh axit vào nước.
C. đổ từ từ axit vào nước.	D. đổ từ từ nước vào axit.
Câu 8: Cho khí Cl2 tác dụng với sắt, sản phẩm sinh ra là
A. Fe2Cl3.	B. FeCl2.	C. FeCl.	D. FeCl3.
Câu 9: Halogen có tính ô xi hóa mạnh nhất là
A. F2.	B. Cl2.	C. Br2.	D. I2.
Câu 10: Clorua vôi là muối của kim loại canxi với 2 loai gốc axit là clorua Cl- và hipoclorit ClO-. Vậy clorua vôi gọi là muối gì?
A. Muối trung hòa.	B. Muối của 2 axit.	C. Muối kép.	D. Muối hỗn tạp.
Câu 11: Một chất chứa nguyên tố oxi, dùng để làm sạch nước, chữa sâu răng và còn dùng bảo vệ sinh vật trên trái đất không bị bức xạ cực tím. Chất này là
A. N2O.	B. O3.	C. SO2.	D. O2.
Câu 12: Dùng không khí nén, nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc ( trong sản xuất gang), yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên là
A. nhiệt độ, áp suất.	B. diện tích tiếp xúc.
C. nồng độ.	D. xúc tác.
-----------------------------------------------
II. Phần tự luận (7,0 điểm)
Câu 1(2,0 điểm): Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
a) Cl2 + NaOH 
b) Fe + 2HCl 
c) HCl + MnO2 
d) H2SO4 đ.nóng + Fe 
Câu 2 (2,0 điểm): Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 4 dung dịch đựng trong 4 lọ bị mất nhãn sau: HCl, NaCl, KBr, Na2SO4.
Câu 3 (3,0 điểm): Cho 45 g hỗn hợp Zn và Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 15,68 lít khí SO2 (đktc). 
 a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.
 b) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
 ----------- HẾT ----------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị coi thi không được giải thích gì thêm)
GIÁM THỊ 1
(Ký và ghi rõ họ tên)
GIÁM THỊ 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docde_thi_kiem_tra_chat_luong_hoc_ky_ii_mon_hoa_hoc_lop_10_nam.doc