Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học Lớp 6 - Năm học 2012-2013 - Phòng GD&ĐT Châu Thành (Có đáp án)

Câu 1 : ( 4 điểm )

 a) Nhiệm vụ của thực vật học là gì ?

 b) Trên trái đất ở nơi nào có rất ít thực vật sinh sống ? Vì sao ?

Câu 2 : ( 5 điểm )

 a) Rễ gồm mấy miền ? Trong đó miền nào quan trọng nhất ? Vì sao ?

 b) Hãy nêu cấu tạo và chức năng miền quan trọng của rễ ?

Câu 3 : ( 5 điểm )

 a) Lỗ khí có những chức năng gì ? Những đặc điểm nào phù hợp với những chức năng đó ?

 b) Vì sao ở nhiều loại lá, mặt trên có màu sậm hơn mặt dưới ? Hãy tìm ví dụ về vài loại lá có hai mặt lá màu không khác nhau, cách mọc của những lá đó có gì khác với cách mọc của đa số các loại lá ?

Câu 4 : ( 3 điểm )

 a) Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Em hãy kể một vài cây khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa ? Tên của bộ phận đó.

 b) Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô ?

 

doc4 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 10/05/2023 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học Lớp 6 - Năm học 2012-2013 - Phòng GD&ĐT Châu Thành (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
 HUYỆN CHÂU THÀNH NĂM HỌC: 2012- 2013 
 	 MÔN: SINH HỌC - LỚP 6 
 ( Đề chính thức )	 Thời gian làm bài: 120 phút 
 ( Không kể thời gian phát đề )
Câu 1 : ( 4 điểm ) 
 	a) Nhiệm vụ của thực vật học là gì ? 
	b) Trên trái đất ở nơi nào có rất ít thực vật sinh sống ? Vì sao ?
Câu 2 : ( 5 điểm ) 
	a) Rễ gồm mấy miền ? Trong đó miền nào quan trọng nhất ? Vì sao ?
	b) Hãy nêu cấu tạo và chức năng miền quan trọng của rễ ? 
Câu 3 : ( 5 điểm ) 
	a) Lỗ khí có những chức năng gì ? Những đặc điểm nào phù hợp với những chức năng đó ? 
	b) Vì sao ở nhiều loại lá, mặt trên có màu sậm hơn mặt dưới ? Hãy tìm ví dụ về vài loại lá có hai mặt lá màu không khác nhau, cách mọc của những lá đó có gì khác với cách mọc của đa số các loại lá ? 
Câu 4 : ( 3 điểm ) 
	a) Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Em hãy kể một vài cây khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa ? Tên của bộ phận đó.
	b) Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô ? 
Câu 5 : ( 3 điểm ) 
	Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mối quan hệ nào, để cây trở thành một thể thống nhất ? Cho ví dụ. 
---------------------------- HẾT --------------------------
PHÒNG GD-ĐT CHÂU THÀNH 
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN 
NĂM HỌC : 2012 – 2013
MÔN THI : SINH HỌC – KHỐI 6
------------------ O0O ----------------- 
CÂU 
ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM
1
a) Thực vật học là một ngành khoa học có nhiệm vụ: 
- Nghiên cứu tổ chức cơ thể, đặc điểm hình thái, cấu tạo, hoạt động sống của thực vật. 
- Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau.
- Tìm hiểu vai trò của thực vật trong thiên nhiên và đối với con người, từ đó tìm cách sử dụng hợp lý, bảo vệ phát triển và cải tạo chúng. 
( 2,5 điểm )
0,75
0,75
1
b) Trên trái đất nơi có rất ít thực vật sinh sống: sa mạc và Nam cực, Bắc cực.
 Vì ở sa mạc có khí hậu khắc nghiệt, còn ở Nam cực, Bắc cực quanh năm băng giá nhiệt độ quá thấp. Nên thực vật sống ở nơi đó rất ít. 
( 1,5 điểm ) 
0,5
1
2
a) Rễ gồm 4 miền: miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ. 
- Trong đó miền hút quan trọng nhất. 
 Vì miền hút có nhiều lông hút giúp rễ thực hiện chức năng hút nước và muối khoáng.
( 1,5 điểm ) 
0,5
0,5
0,5
b) Cấu tạo và chức năng của miền hút: 
- Miền hút gồm 2 phần chính: 
* Vỏ: + Gồm lớp biểu bì có nhiệm vụ bảo vệ.
 + Thịt vỏ: hút nước và muối khoáng.
* Trụ giữa gồm: 
+ Bó mạch có mạch gỗ chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân và lá, mạch rây chuyển chất hữu cơ nuôi cây.
+ Ruột: chứa chất dự trữ.
( 3,5 điểm)
0,25
0,75
0,75
1
0,75
3
a) Lỗ khí có chức năng trao đổi khí và thoát hơi nước.
- Đặc điểm phù hợp với chức năng: 
+ Một lỗ khí gồm hai tế bào hình hạt đậu có vách tế bào không đều.
+ Tế bào có vách ngoài mỏng hơn vách trong thực hiện sự đóng mở lỗ khí.
( 2,5 điểm ) 
1
0,75
0,75
b) - Nhiều loại lá mặt trên màu sậm hơn mặt dưới là do các tế bào mặt trên chứa nhiều lục lạp (diệp lục) hơn, mặt trên hứng ánh sáng mặt trời để chế tạo chất hữu cơ.
- Vài loại lá có hai mặt không khác nhau: lá lúa, lá sả, lá mía... Các loại lá này mọc thẳng đứng, hai mặt lá đều hứng ánh sáng mặt trời. 
(2,5 điểm ) 
1
1,5
4
a) - Noãn phát triển thành hạt chứa phôi.
 - Bầu phát triển thành quả chứa hạt.
+ Một số ít loài cây, ở quả vẫn còn lại dấu tích của một số bộ phận như đài, vòi nhụy. 
+ Ví dụ: quả hồng, cà chua.
( 2 điểm ) 
0,5
0,5
0,5
0,5
b) Người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô, Vì đây là loại quả khô nẻ rớt hạt ra.
( 1 điểm ) 
1
5
- Lá cây: là nơi chế tạo chất hữu cơ để nuôi cây. Muốn thực hiện được chức năng đó phải nhờ rễ hút nước và muối khoáng, các chất này phải được vận chuyển qua thân lên lá.
- Khi lá hoạt động yếu, thoát hơi nước ít thì sự hút nước của rễ cũng giảm. Sự quang hợp của lá yếu không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thân rễ. Cây sinh trưởng chậm, ảnh hưởng không tốt đến sự ra hoa, kết hạt và tạo quả.
- Nếu ta bón phân đúng, đủ thì rễ cây hoạt động tốt, chuyển nhiều nguyên liệu cho lá, với ánh sáng đầy đủ lá sẽ quang hợp tốt, chế tạo nhiều chất hữu cơ giúp cho cơ quan khác cùng phát triển (thân mập mạp, nhiều quả...) 
( 3 điểm )
1
1
1
ĐỀ THI SINH HỌC 6 TRONG TÀI LIỆU
STT
CÂU 
CÂU/TRANG
TÊN SÁCH
GIẢI TRÌNH
PHỤ CHÚ
01
1.a
Câu 3/ 7
Học tốt sinh học 6
1.b
Câu 1/ 10
- nt - 
Có chỉnh sửa
02
2.a
Câu 2/ 14(bài 7)
- nt -
Có chỉnh sửa
2.b
Câu 1/ 15(bài 8)
- nt - 
03
3.a
Câu 4/ 27
- nt - 
3.b
Câu 5/ 27
- nt - 
04
4.a
Câu 2/38(bài 29)
- nt - 
4.b
Câu 3/39(bài 30)
- nt - 
05
5
Câu 2/ 43
- nt - 

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_mon_sinh_hoc_lop_6_nam_hoc_20.doc