Đề kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn Lớp 7 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Đồng Lạc (Có đáp án)

I. Phấn trắc nghiệm (2.0 điểm)

Câu 1 (0.5 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

a. Câu rút gọn là câu:

 A - Chỉ có thể vắng chủ ngữ. B - Chỉ có thể vắng vị ngữ.

 C - Có thể vắng một số thành phần. D -Vắng cả chủ ngữ và vị ngữ.

b. Mục đích của việc rút gọn câu là ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người (lược bỏ chủ ngữ). Điều đó đúng hay sai?

 A. Đúng B. Sai

Câu 2 (0.5 điểm): Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

 Trạng ngữ có thể đứng . . . . . . . . . . . . , cuối câu hoặc . . . . . . . . . . . . .

Câu 3 (1.0 điểm): Điền chữ Đ vào ô có nội dung đúng, chữ S vào ô có nội dung sai trong những câu sau:

A- Thêm trạng ngữ cho câu là một cách mở rộng thành phần của câu.

B- Trạng ngữ thường đứng đầu câu để bổ sung ý nghĩa cho nòng cốt câu.

C- Trạng ngữ là thành phần phụ dùng để nối kết các câu, các đoạn với nhau.

D- Trạng ngữ là thành phần bắt buộc có mặt trong câu.

 

doc4 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 27/04/2023 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn Lớp 7 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Đồng Lạc (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT - HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: NGỮ VĂN 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề này gồm 05 câu, 01 trang)
I. Phấn trắc nghiệm (2.0 điểm)
Câu 1 (0.5 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
a. Câu rút gọn là câu:
 A - Chỉ có thể vắng chủ ngữ. B - Chỉ có thể vắng vị ngữ.
 C - Có thể vắng một số thành phần. D -Vắng cả chủ ngữ và vị ngữ.
b. Mục đích của việc rút gọn câu là ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người (lược bỏ chủ ngữ). Điều đó đúng hay sai? 
 A. Đúng 
 B. Sai
Câu 2 (0.5 điểm): Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:
 	Trạng ngữ có thể đứng . . . . . . . . . . . .. , cuối câu hoặc . . . . . . . . . . . . .. 
Câu 3 (1.0 điểm): Điền chữ Đ vào ô có nội dung đúng, chữ S vào ô có nội dung sai trong những câu sau:
A- Thêm trạng ngữ cho câu là một cách mở rộng thành phần của câu.
B- Trạng ngữ thường đứng đầu câu để bổ sung ý nghĩa cho nòng cốt câu.
C- Trạng ngữ là thành phần phụ dùng để nối kết các câu, các đoạn với nhau.
D- Trạng ngữ là thành phần bắt buộc có mặt trong câu.
II. Phần tự luận (8.0 điểm)
Câu 1 (3.0 điểm): 
Tìm và chỉ rõ tác dụng của những câu đặc biệt trong các trường hợp sau:
a. Mưa và rét! Vắt rừng! Đoàn quân vẫn vượt suối băng rừng tiến lên phía trước. 
b. Mùa xuân! Mỗi khi Hoạ mi tung ra những tiếng hót vang lừng mọi vật như có sự thay đổi.
c.Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu ?
d. Cây tre Việt Nam. Cây tre xanh nhũn nhặn, ngay thẳng, thuỷ chung, can đảm, cây tre mang những đức tính của người hiền là tượng trưng cao quí của người Việt Nam.
Câu 2 (5.0 điểm): 
Viết một đoạn văn (khoảng 7-10 câu) tả một cảnh đẹp ở quê hương em trong đó có sử dụng ít nhất một câu rút gọn, một câu có thành phần trạng ngữ (gạch một gạch dưới câu rút gọn, hai gạch dưới câu có trạng ngữ). 
----------------------Hết---------------------
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC
HƯỚNG DẪN CHẤM 
 BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT TIẾNG VIỆT 7 - HKII
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: NGỮ VĂN 7
(Hướng dẫn gồm 07 câu, 02 trang)
 A. YÊU CẦU CHUNG
Hướng dẫn chấm dưới đây nêu khái quát nội dung cần đạt và biểu điểm mức tối đa. Giám khảo cần phải nắm được nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá chính xác, khách quan, tránh đếm ý cho điểm ; vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, sử dụng nhiều mức điểm hợp lí, khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.
 Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau nhưng nếu đáp ứng được tốt các yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.
 Lưu ý : Điểm bài thi có thể lẻ đến 0.25 và làm tròn đến số thập phân thứ 2
B. YÊU CẦU CỤ THỂ
I. Phấn trắc nghiệm (2.0 điểm).
* Mức tối đa: Học sinh lựa chọn đúng các phương án sau:
Câu
1
2
3
Phương án
a-C
b-A
đầu câu
giữa câu
A-> Đ 
B-> Đ
C-> Đ
D-> S
Điểm đạt
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
b. Mức chưa tối đa:Chưa nêu đầy đủ đáp án trên.
c. Mức không đạt: HS lựa chọn đáp án sai hoặc không làm bài.
II. Phần tự luận (8.0 điểm)
Câu 1: (3.0 điểm) 
a. Mức tối đa: 
*Về phương diện nội dung: (2.75 điểm): Câu trả lời của học sinh đảm bảo đủ những nội dung cơ bản sau: 
Phần
Đáp án
Điểm
a
1.25 điểm
+ Tìm đúng câu đặc biệt: Mưa và rét ! Vắt rừng ! 
+ Tác dụng: Liệt kê thông báo sự tồn tại của sự vật.
1.25 đ
b
0.5 điểm
+ Tìm đúng câu đặc biệt: Mùa xuân !
+ Tác dụng : Xác định thời gian diễn ra sự việc.
0.5 đ
c
0.5 điểm
+ Tìm đúng câu đặc biệt: Than ôi ! 
+ Tác dụng : Bộc lộ cảm xúc. 
0.5 đ
d
0.5 điểm
+ Tìm đúng câu đặc biệt: Cây tre Việt Nam.
+ Tác dụng : Thông báo sự tồn tại của sự vật.
0.5 đ
 * Về phương diện hình thức: (0.25 điểm)
HS trình bày sạch đẹp, chữ viết rõ ràng, không mắc các lỗi chính tả.
b. Mức chưa tối đa: Chưa nêu đầy đủ đáp án trên.
c. Mức không đạt: Trả lời sai hoặc không trả lời.
Câu 2: (5.0 điểm) 
a. Mức tối đa: 
* Về phương diện nội dung (4.0 điểm) 
 Học sinh có thể lựa chọn cách trình bày khác nhau nhưng phải đảm bảo các yêu cầu sau:
Phần
Đáp án
Điểm
Mở đoạn
0.5 điểm
Giới thiệu khái quát đối tượng miêu tả: một cảnh đẹp ở quê hương em.
0.5 đ
Thân đoạn
1.0 điểm
- Tả bao quát cảnh đẹp quê hương.
- Tả cụ thể cảnh.
- Sự gắn bó của em với cảnh.
1.0 đ
Kết đoạn
0.5 điểm
- Khẳng định tình cảm của mình với cảnh. 
- Liên hệ trách nhiệm của bản thân để thể hiện tình yêu đối với quê hương.
0.5 đ
 Lưu ý: Trong nội dung 4.0 điểm khi viết đoạn văn:
- Nội dung đảm bảo như trên: 2.0 điểm
- Có sử dụng câu rút gọn, câu có thành phần trạng ngữ trong đoạn văn và gạch chân .(2.0 điểm) 
*Về phương diện hình thức và các tiêu chí khác:(1.0 điểm)
- Viết đúng một đoạn văn miêu tả theo yêu cầu.
- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu, diễn đạt...
	- Lời văn mạch lạc, trong sáng, từ ngữ giàu hình ảnh, có tính biểu cảm. 
b. Mức chưa tối đa: Chưa đảm bảo yêu cầu về hình thức và nội dung nêu trên.
c. Mức không đạt: Viết không đúng yêu cầu hoặc không làm bài. 
----------------------Hết----------------------
 Ban chuyên môn nhà trường
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC
MA TRẬN 
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TIẾNG VIỆT - HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: NGỮ VĂN 7
(Ma trận gồm 02 chủ đề, 01 trang)
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng 
TN
TL
TN
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1.
Câu rút gọn
Trạng ngữ
- Nhớ khái niệm câu rút gọn, biết mục đích rút gọn câu.
- Biết vị trí, đặc điểm của trạng ngữ.
Viết một đoạn văn tả cảnh đẹp quê hương có sử dụng câu rút gọn, câu có thành phần trạng ngữ.
 Chỉ rõ câu rút gọn, câu có thành phần trạng ngữ
 đã sử dụng.
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %
3
2.0
20%
1
5.0
50%
4
7.0
70%
2.
Câu đặc biệt
Xác định được câu đặc biệt và nêu tác dụng.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
3.0
30%
1
3.0
30%
T.số câu
T.số điểm
Tỉ lệ %
4
5.0
50%
1
5.0
50%
5
10
100%

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_ngu_van_lop_7_nam_hoc_2018_2019_tr.doc
Giáo án liên quan