Đề kiểm tra học kỳ I môn Công nghệ Lớp 8 (Có ma trận + đáp án)

Câu 1: (2đ) Bản vẽ chi tiết là gì? Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết.

Câu 2: (2đ) Bản vẽ nhà gồm những hình biểu diễn nào? Chúng thường đặt ở vị trí nào trên bản vẽ?

Câu 3: (2đ) Chi tiết máy là gì? Chi tiết máy được chia làm mấy nhóm? Lấy hai ví dụ cho mỗi nhóm.

Câu 4: (1đ) Tại sao người ta không hàn chiếc quai vào nồi nhôm mà phải tán đinh?

Câu 5: (3đ) Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật thể như hình vẽ :

 

doc3 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 04/05/2023 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I môn Công nghệ Lớp 8 (Có ma trận + đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hä vµ tªn:...................................
Líp: 8......
KIÓm tra häc kú i
M«n: C«ng NghÖ 8
Thêi gian: 45 phót
 §iÓm NhËn xÐt cña gi¸o viªn
ĐỀ BÀI
Câu 1: (2đ) Bản vẽ chi tiết là gì? Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết.
C©u 2: (2đ) Bản vẽ nhà gồm những hình biểu diễn nào? Chúng thường đặt ở vị trí nào trên bản vẽ?
 C©u 3: (2đ) Chi tiết máy là gì? Chi tiết máy được chia làm mấy nhóm? Lấy hai ví dụ cho mỗi nhóm.
Câu 4: (1đ) Tại sao người ta không hàn chiếc quai vào nồi nhôm mà phải tán đinh?
Câu 5: (3đ) Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật thể như hình vẽ :
BÀI LÀM
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
MA TRẬN:
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp thấp
Cấp cao
Hình chiếu
Vẽ được hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể cho trước.
3đ
30%
Câu 5(3đ)
30%
Bản vẽ chi tiết
Trình bày khái niệm bản vẽ chi tiết và trình tự đọc bản vẽ chi tiết.
2đ
20%
Câu 1(2đ)
20%
Bản vẽ nhà
Nhận dạng được các hình biểu diễn của bản vẽ nhà và vị trí của chúng trên bản vẽ KT.
2đ
20%
Câu 2(2đ)
20%
Chi tiết máy và lắp ghép
Trình bày được khái niệm chi tiết máy, phân loại chi tiết máy và lấy được ví dụ cụ thể.
Giải thích được ứng dụng của việc hàn và tán đinh.
3đ
30%
Câu 3(2đ)
20%
Câu 4(1đ)
20%
Tổng
4đ
40%
2đ
20%
 2đ 2đ
 20% 20%
10đ
100%
ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
Câu hỏi
Nội dung
Điểm
Câu 1
- Bản vẽ chi tiết là tài liệu kĩ thuật bao gồm hình biểu diễn và các số liệu cần thiết cho việc chế tạo và kiểm tra chi tiết.
- Trình tự đoc bản vẽ chi tiết.
 B1: Đọc khung tên
 B2: Phân tích hình biểu diễn.
 B3: Phân tích kích thước.
 B4: Đọc yêu cầu kĩ thuật.
 B5: Tổng hợp.
1,0đ
1,0đ
Câu 2
	 - Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn:
 + Mặt bằng
 + Mặt đứng
 + Mặt cắt
- Nêu được vị trí của các hình biểu diễn trên bản vẽ
1,0đ
1,0đ
Câu 3
- Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy.
 - Chi tiết máy chia làm hai nhóm: chi tiết có công dụng chung và chi tiết có công dụng riêng.
+ Chi tiết có công dụng chung được dùng trong nhiều loại máy khác nhau.Ví dụ: bulông, đai ốc, bánh răng, lò xo...
+ Chi tiết có công dụng riêng chỉ dược dùng trong các máy nhất định.Ví dụ: trục khuỷu, kim máy khâu, khung xe đạp...
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu 4
- Vì mối hàn dễ bị nứt, giòn và chịu lực kém nên không thể ứng dụng để hàn chiếc quai vào nồi mà phải tán đinh.
1đ
Câu 5
- Vẽ đúng hình chiếu đứng (1đ) - sai kích thước trừ 0,5đ
- Vẽ đúng hình chiếu bằng (1đ) - sai kích thước trừ 0,5đ
- Vẽ đúng hình chiếu cạnh (1đ) - sai kích thước trừ 0,5đ
1đ
1đ
1đ

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_cong_nghe_lop_8_co_ma_tran_dap_an.doc
Giáo án liên quan