Đề kiểm tra học kì I môn Toán Lớp 7 - Năm học 2015-2016 (Có đáp án)

Câu 3 (1.0 điểm).

Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 6, 8, 9. Tính số tiền vốn góp của mỗi đơn vị, biết rằng đơn vị thứ nhất góp vốn ít hơn đơn vị thứ hai là 60 triệu đồng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn Toán Lớp 7 - Năm học 2015-2016 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN - LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề bài gồm 01 trang)
Câu 1 (2.0 điểm). Tính: 
	1) 	 2) 3) 4) 
Câu 2 (3.0 điểm).
 1) Tìm x, biết: 
	a) b) c) d) 
 2) Tìm x, y biết: và 
Câu 3 (1.0 điểm). 
Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 6, 8, 9. Tính số tiền vốn góp của mỗi đơn vị, biết rằng đơn vị thứ nhất góp vốn ít hơn đơn vị thứ hai là 60 triệu đồng. 
Câu 4 (3.0 điểm). 
 1) Cho tam giác ABC, , . Không cần vẽ hình, hãy tính số đo của góc B và góc C.
 2) Vẽ lại hình sau và chứng minh:
 a) .
 b) HB = HC.
Câu 5 (1.0 điểm). Cho . Tìm để A có giá trị nguyên.
Họ tên học sinh:Số báo danh:...
Chữ kí giám thị 1:  Chữ kí giám thị 2:
ĐỀ CHÍNH THỨC
HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN - LỚP 7
 (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)
Bài
Nội dung - Đáp án
Điểm
Câu 1
(2 điểm)
 (mỗi bước đúng cho 0,25 đ) 
0,5
2) (có thể bỏ qua: ) 
0,5
3) 
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 2 
(3 điểm)
1) a) hoặc x = - 1,6 (mỗi kết quả của x cho 0,25 đ) 
0,5
b) 
0,25
 (có thể bỏ qua quy đồng: ) 
0,25
c) 
0,25
 (có thể bỏ qua: ) 
0,25
d) 
0,25
0,25
2) và
0,5
0,5
Câu 3 
(1 điểm)
2) Gọi số tiền vốn của đơn vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là x, y, z (triệu đồng). 
Do x, y, z tỉ lệ với các số 6 ; 8 ; 9 và đơn vị thứ nhất góp vốn ít hơn đơn vị thứ hai là 60 triệu đồng, nên và y - x = 60
0,25
0,25
; y = 8. 30 = 240; z = 9. 30 = 270.
0,25
Vậy số tiền vốn của đơn vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là 180 triệu đồng, 240 triệu đồng, 270 triệu đồng.
0,25
Câu 4 
(3 điểm)
1) Trong tam giác ABC ta có 
0,25
Do , nên 
0,25
0,25
0,25
2) Vẽ lại hình (nếu không vẽ hình chỉ mất 0,25, vẫn chấm điểm a, b, )
0,25
a) Xét và có: AB = AC, BD = CD, cạnh AD chung
0,5
0,25
b) Theo a) 
0,25
Xét và có: AB = AC, (CMT), AH chung
0,25
0,25
0,25
Câu 5 
(1 điểm)
ĐK: . có giá trị nguyên khi Ư(5) 
0,25
0,25
0,25
do
0,25
* Chú ý : Học sinh làm cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2015_2016_co_dap.doc
Giáo án liên quan