Đề kiểm tra học kì I môn Tin học Lớp 6 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Hồng Phong (Có đáp án)

I. Lí thuyết(5 điểm)

Câu 1: (1.5 điểm)

a. Hệ điều hành là gì? Nờu những nhiệm vụ chớnh của hệ điều hành máy tính?

b. Phần mềm luyện mười ngón có phải là hệ điều hành không ? Vì sao?

Câu 2(1.5 điểm)

 Trình bày cấu trúc chung của máy tính điện tử?

 

doc6 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 468 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn Tin học Lớp 6 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Hồng Phong (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD & ĐT nam sách
Trường THCS Hồng phong
Đề kiểm tra Học kì I
Năm học 2013- 2014
Môn: tin hoc 6
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)
 Cấp 
 độ
Nội 
dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Máy tính và phần mềm máy tính
- Biết sơ lược về cấu trúc của máy tính điện tử
Số câu : 1
Số điểm:1,5
Tỉ lệ% : 15%
1
 1,5
15%
1
 1,5
15%
Hệ điều hành
- Biết khái niệm hệ điều hành là gì ? Nhiệm vụ chính của hệ điều hành
Số câu : 1
Sốđiểm :1,5
Tỉlệ%: 15%
1
 1,5
15%
1
 1,5
15%
- Tổ chức thông tin trong máy tính
- Hiểu khái niệm tệp, thư mục, đĩa và đường dẫn
- Hiểu cấu trúc cây thư mục
- Thực hiện việc tạo thư mục mới, đổi tên thư mục và xoá thư mục.
- Thực hiện việc đổi tên, xoá, sao chép và di chuyển tệp tin
Số câu : 6
Sốđiểm :7 
Tỉlệ%: 70%
1
 2
20%
5
 5
50%
6
 7
70%
Tổng số câu: 8
Tổng điểm: 10
Tỉlệ% : 100%
2
 3
30%
1
 2
 20%
5
 5
 50%
8
 10
 100%
Phòng GD & ĐT nam sách
Trường THCS Hồng phong
Đề kiểm tra Học kì I
Năm học 2013- 2014
Môn: tin học 6
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. Lí thuyết(5 điểm)
Câu 1: (1.5 điểm)
a. Hệ điều hành là gì? Nờu những nhiệm vụ chớnh của hệ điều hành máy tính?
b. Phần mềm luyện mười ngón có phải là hệ điều hành không ? Vì sao? 
Câu 2(1.5 điểm)
 Trình bày cấu trúc chung của máy tính điện tử?
Câu 3 (2.0 điểm). Quan sát hình dưới đây: 
a. Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa C đến thư mục Bai hat
 b. Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa C đến tệp Hinh.doc 
c. Thư mục mẹ của thư mục Lop 6 là thư mục nào?
 d. Thư mục Mon tin có chứa thư mục con không? Vì sao ?
II. Phần thực hành(5 điểm)
1. Tạo hai thư mục mới với tờn là MonToan và MonVan trong thư mục My Documents.
2. Mở một thư mục khỏc cú chứa ớt nhất một tệp tin. Sao chộp tệp tin đú vào thư mục MonToan 
3. Di chuyển tệp tin từ thư mục MonToan sang thư mục MonVan.	
4. Đổi tờn tệp tin vừa được di chuyển vào thư mục MonVan sau đú xoỏ tệp tin đú.
5. Xúa cả hai thư mục MonToan và MonVan.
-------Hết------
 Phòng GD & ĐT nam sách
 Trường THCS Hồng phong
Đáp án – biểu điểm Đề kiểm tra Học kì i
Năm học 2013- 2014
Môn: tin hoc 6
 Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. Phần lí thuyết
Câu1: (1.5 điểm)
a. - Nêu được khái niệm hệ điều hành: Hệ điều hành là phần mềm máy tính. 
- Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là 
	+ Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.
	+ Cung cấp giao diện cho người dùng.
 + Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính
b. - Xác định được phần mềm tập gõ 10 ngón không phải là hệ điều hành 
- Giải thích "Vì một máy tính nếu không có phần mềm này vẫn hoạt động bình thường” phần mềm tập gõ 10 ngón là phần mềm ứng dụng
0.25 
0.25
0.25
0.25
0,25 
0.25
Câu2 (1.5 điểm): 
Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo VonNeumann gồm: 
- Bộ xử lí trung tâm: + Bộ xử lí trung tâm CPU
	 + Bộ nhớ
Các thiết bị vào ra: 
+ Các thiết bị vào : bàn phím, chuột,
+ Các thiết bị ra : Màn hình, máy in ,.	
0.25 
0.25 
0.5
0.5
Câu3 (2.0 điểm)
C:\ Giai tri \ Bai hat
b. C:\ Hoc tap \ Mon toan \ Lop 7\ Hinh.doc
c. Thư mục mẹ của thư mục lop 6 là thư mục Mon toan
d. Thư mục Mon tin có chứa thư mục con
Vì: bên cạnh biểu tượng của thư mục Mon tin có dấu
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
II. Thực hành(5 điểm)
1. Tạo được 2 mục mới với tờn là MonToan và MonVan trong thư mục My Documents.
2. Sử dụng lệnh sao chộp, sao chộp một tệp tin bất kỡ vào MonToan 
3. Sử dụng lệnh di chuyển di chuyển tệp tin từ thư mục MonToan sang thư mục MonVan.
4. Đổi được tờn tệp tin vừa được di chuyển vào thư mục MonVan sau đú xoỏ tệp tin đú.
5. Xúa cả hai thư mục MonToan và MonVan 
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Phòng GD & ĐT nam sách
Trường THCS Hồng phong
BÀI kiểm tra Học kì I
Năm học 2013- 2014
Môn: tin học 6
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tờn: .Lớp:.
Điểm
Lời phờ
I. Lí thuyết(5 điểm)
Câu 1: (1.5 điểm)
a. Hệ điều hành là gì? Nờu những nhiệm vụ chớnh của hệ điều hành máy tính?
b. Phần mềm luyện mười ngón có phải là hệ điều hành không ? Vì sao? 
Câu 2(1.5 điểm)
 Trình bày cấu trúc chung của máy tính điện tử?
Câu 3 (2.0 điểm). Quan sát hình dưới đây: 
a. Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa C đến thư mục Bai hat
 b. Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa C đến tệp Hinh.doc 
c. Thư mục mẹ của thư mục Lop 6 là thư mục nào?
 d. Thư mục Mon tin có chứa thư mục con không? Vì sao ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
II. Phần thực hành(5 điểm)
1. Tạo hai thư mục mới với tờn là MonToan và MonVan trong thư mục My Documents.
2. Mở một thư mục khỏc cú chứa ớt nhất một tệp tin. Sao chộp tệp tin đú vào thư mục MonToan 
3. Di chuyển tệp tin từ thư mục MonToan sang thư mục MonVan.	
4. Đổi tờn tệp tin vừa được di chuyển vào thư mục MonVan sau đú xoỏ tệp tin đú.
5. Xúa cả hai thư mục MonToan và MonVan.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_tin_hoc_lop_6_nam_hoc_2013_2014_tru.doc