Đề kiểm tra cuối năm Toán Lớp 2

1. Đọc, viết các số thích hợp ở bảng sau :

Đọc số Viết số

Năm trăm hai mươi bảy .

Sáu trăm mười lăm .

 2. Điền tiếp các số vào chỗ chấm cho thích hợp :

 a) 316 ; 318 ; 320 ; ; .

 b) 610 ; 620 ; 630 ; . ; .

3. Nhìn vào hình vẽ và thực hiện :

a) Tô màu số ô vuông của mỗi hình:

b) Khoanh vào số ngôi sao :

4. Đặt tính rồi tính :

 75 + 25 612 + 235 72 - 27 972 - 430

5. Điền số thích hợp vào ô trống :

a) 4 x 6 +16 =  b) 20 : 4 x 6 = 

d) 16l + 5l – 10l =  l d) 24kg – 13kg + 4kg =  kg

6. Giải toán :

a) Lớp em có 28 bạn, xếp đều thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn ?

Tóm tắt Bài làm

b) Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 6 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm mấy ngày ?

Tóm tắt Bài làm

 

doc3 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 21/02/2022 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối năm Toán Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA CUỐI NĂM 
TOÁN LỚP HAI
Thời gian làm bài : 35 phút
1. Đọc, viết các số thích hợp ở bảng sau : 
Đọc số
Viết số
Năm trăm hai mươi bảy
.
Sáu trăm mười lăm
.
..
555
..
701
2. Điền tiếp các số vào chỗ chấm cho thích hợp :
	a) 316 ; 318 ; 320 ;  ; .
	b) 610 ; 620 ; 630 ; ... ; .
3. Nhìn vào hình vẽ và thực hiện :
Tô màu số ô vuông của mỗi hình:
« « « « « 
« « « « «
« « « « «
Khoanh vào số ngôi sao :
4. Đặt tính rồi tính : 
	75 + 25	612 + 235	72 - 27	972 - 430	
	.	.	.	
	.	.	.	
	.	.	.	
5. Điền số thích hợp vào ô trống :
a) 4 x 6 +16 = c	b) 20 : 4 x 6 = c
d) 16l + 5l – 10l = c l	d) 24kg – 13kg + 4kg = c kg
6. Giải toán : 
a) Lớp em có 28 bạn, xếp đều thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn ?
Tóm tắt	Bài làm 
.........................................	.......................................................................................................
.........................................	.......................................................................................................
........................................	...........................................................................................................
b) Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 6 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm mấy ngày ?
Tóm tắt	Bài làm 
.........................................	.......................................................................................................
.........................................	.......................................................................................................
........................................	...........................................................................................................
7. Nối đồng hồ ứng với cách đọc của nó : 
7 giờ 20 phút
10 giờ 
1 giờ 30 phút
7. Điền số có hai chữ số vào ô trống để được phép tính thích hợp :
+ c = 131
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM
KTĐK CUỐI NĂM – Môn Toán Lớp 2 (2011-2012)
Bài 1 (1đ) : Điền đúng mỗi chỗ chấm 0,25đ
Bài 2 (1đ). Viết đúng mỗi chỗ chấm cho 0,25đ 
Bài 3 (1,25đ). Đúng câu a 0,75đ : tô màu đúng của hình có 3 ô vuông cho 0,25đ, tô màu đúng của hình có 12 ô vuông cho 0,5đ . Đúng câu b 0,5đ
Bài 4 (2đ). Đặt tính và tính đúng kết quả mỗi phép tính 0,5đ
Bài 5 (1đ). Điền đúng mỗi số 0,25đ
Bài 6 (2đ). Mỗi bài toán đúng 1đ (Đúng tóm tắt 0,25đ. Lời giải đúng 0,5đ. Phép tính đúng 0,5đ. Nếu thiếu hoặc sai đáp số trừ 0,25đ; sai tên đơn vị trừ 0,25đ).
Bài 7 (0,75đ). Nối đúng mỗi đồng hồ ứng với cách đọc 0,25đ
Bài 8 (1đ). Điền đúng cả 2 số được phép tính đúng 1 đ.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_nam_toan_lop_2.doc
Giáo án liên quan