Đề kiểm tra chương II môn Số học 6 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Hoàng Tiến

Câu 1 (2,0 điểm).

a) Tìm các số đối của các số: 3; 0; 22; |4|

b) Tìm các ước của 6.

Câu 2 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

a)

b)

 

c)

d)

 

Câu 3 (2,0 điểm). Tìm số nguyên x, biết:

a)

b)

 

Câu 4 (2,0 điểm). Tính tổng các số nguyên x biết: .

Câu 5 (1,0 điểm).

Tìm các số nguyên x biết: .

 

doc2 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 28/04/2023 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chương II môn Số học 6 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Hoàng Tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS HOÀNG TIẾN
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
Môn: Số học 6
Năm học 2013 – 2014
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1 (2,0 điểm). 
Tìm các số đối của các số: -3; 0; 22; |-4|
Tìm các ước của -6.
Câu 2 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):
Câu 3 (2,0 điểm). Tìm số nguyên x, biết: 
Câu 4 (2,0 điểm). Tính tổng các số nguyên x biết: .
Câu 5 (1,0 điểm).
Tìm các số nguyên x biết: .
-------Hết-------
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS HOÀNG TIẾN
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
Môn: Số học 6
Năm học 2013 – 2014
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1 (2,0 điểm). 
Tìm các số đối của các số: -3; 0; 22; |-4|
Tìm các ước của -6.
Câu 2 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):
Câu 3 (2,0 điểm). Tìm số nguyên x, biết: 
Câu 4 (2,0 điểm). Tính tổng các số nguyên x biết: .
Câu 5 (1,0 điểm).
Tìm các số nguyên x biết: .
-------Hết-------

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chuong_ii_mon_so_hoc_6_nam_hoc_2013_2014_truong.doc
Giáo án liên quan