Đề kiểm tra chất lượng định kỳ cuối học kỳ I môn Tin học Lớp 3, 4, 5 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Tân Trường II

PHẦN I: LÝ THUYẾT (3 ĐIỂM)

Hãy lựa chọn phương án đúng trong mỗi câu hỏi sau:

Câu 1: (0,5 điểm)

Bàn phím dùng để ?

a. In ra kết quả b. Điều khiển máy c. Nhập dữ liệu

Câu 2: (0,5 điểm)

Người ta coi bộ phận nào là bộ não của máy tính?

a. Màn hình b. Thân máy c. Chuột

Câu 3: (0,5 điểm)

Màn hình dùng để?

a. Lưu kết quả. b. Điều khiển máy c. Hiện kết quả làm việc của máy

Câu 4: (0,5 điểm)

Chuột dùng để?

a. Hiện lên kết quả làm việc b. Điều khiển máy tính c. Nhập dữ liệu

Câu 5: ( 1 điểm)

Em hãy nêu cấu tạo của chiếc máy tính để bàn?

 .

PHẦN I: THỰC HÀNH ( 7 ĐIỂM)

Câu 1: (6 điểm)

Em hãy vẽ và tô màu hình cây thông theo mẫu ?

 

doc4 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 24/04/2023 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng định kỳ cuối học kỳ I môn Tin học Lớp 3, 4, 5 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Tân Trường II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học tân trường II
kiểm tra cLĐK cuối học kỳ I
Họ và tên HS: .................................
Năm học: 2008 - 2009
Lớp: .............
Môn: Tin học - Lớp 3
(Thời gian làm bài: 40 phút)
đề bài:
Phần I: Lý thuyết (3 điểm)
Hãy lựa chọn phương án đúng trong mỗi câu hỏi sau: 
Câu 1: (0,5 điểm)
Bàn phím dùng để ?
a. In ra kết quả 	b. Điều khiển máy	c. Nhập dữ liệu
Câu 2: (0,5 điểm)
Người ta coi bộ phận nào là bộ não của máy tính?
a. Màn hình	b. Thân máy	c. Chuột
Câu 3: (0,5 điểm)
Màn hình dùng để?
a. Lưu kết quả.	b. Điều khiển máy 	c. Hiện kết quả làm việc của máy
Câu 4: (0,5 điểm)
Chuột dùng để? 
a. Hiện lên kết quả làm việc	 b. Điều khiển máy tính 	 c. Nhập dữ liệu
Câu 5: ( 1 điểm)
Em hãy nêu cấu tạo của chiếc máy tính để bàn?
..
Phần I: Thực hành ( 7 điểm)
Câu 1: (6 điểm)
Em hãy vẽ và tô màu hình cây thông theo mẫu ?
Câu 2: (1 điểm)
Em hãy dùng công cụ chọn đối tượng để di chuyển cây thông đó?
Trường Tiểu học tân trường II
kiểm tra cLĐK cuối học kỳ I
Họ và tên HS: .................................
Năm học: 2008 - 2009
Lớp: .............
Môn: Tin học - Lớp 4
(Thời gian làm bài: 40 phút)
đề bài:
Phần I: Lý thuyết (2,5 điểm)
Hãy lựa chọn phương án đúng trong mỗi câu hỏi sau: 
Câu 1: (0,5 điểm)
Thiết bị nào dùng để lưu dữ liệu?
a. ổ cứng	b. Thiết bị nhớ Flash (USB)	c. ổ đĩa mềm d. Cả 3 ý trên
Câu 2: (0,5 điểm) 
Chương trình máy tính là
a. Một bộ phận được gắn bên trong thân máy tính.
b. Những lệnh do con người viết và được lưu trên các thiết bị lưu trữ.
Câu 3: (0,5 điểm) 
Đĩa cứng được dùng để?
a. Chỉ lưu các chương trình.
b. Chỉ lưu kết quả làm việc của em như văn bản, hình vẽ,
c. Lưu cả chương trình và kết quả làm việc.
Câu 4: (0,5 điểm) 
Máy tính luôn cho kết quả?
a. Nhanh và không chính xác.	 b. Chậm và không chính xác. 
 c. Nhanh và chính xác.
Câu 5: (0,5 điểm)
Máy tính giúp em?
a. Học toán, học vẽ.	b. Liên lạc với bạn bè.	c. Cả 2 phương án trên.
Phần I: Thực hành (7,5 điểm)
Câu 1: (6 điểm)
 Dùng công cụ đường tròn và các công cụ đã học để vẽ con cánh cam theo mẫu ?
Câu 2: (1,5 điểm)
Em hãy tô mầu cho bức vẽ trên sau đó ghi bức tranh đó với tên mình và tên lớp?
Trường Tiểu học tân trường II
kiểm tra cLĐK cuối học kỳ I
Họ và tên HS: .................................
Năm học: 2008 - 2009
Lớp: .............
Môn: Tin học - Lớp 4
Dành cho học sinh khuyết tật
(Thời gian làm bài: 40 phút)
đề bài:
Phần I: Lý thuyết( 2,5 điểm)
Hãy lựa chọn phương án đúng trong mỗi câu hỏi sau: 
Câu 1: (0,5 điểm)
Thiết bị nào dùng để lưu dữ liệu?
a. ổ cứng	b. Thiết bị nhớ Flash (USB)	c. ổ đĩa mềm d. Cả 3 ý trên
Câu 2: (0,5 điểm)
Chương trình máy tính là
a. Một bộ phận được gắn bên trong thân máy tính.
b. Những lệnh do con người viết và được lưu trên các thiết bị lưu trữ.
Câu 3: (0,5 điểm)
Đĩa cứng được dùng để?
a. Chỉ lưu các chương trình.
b. Chỉ lưu kết quả làm việc của em như văn bản, hình vẽ,
c. Lưu cả chương trình và kết quả làm việc.
Câu 4: (0,5 điểm)
Máy tính luôn cho kết quả?
a. Nhanh và không chính xác.	 b. Chậm và không chính xác. 
 c. Nhanh và chính xác.
Câu 5: (0,5 điểm)
Máy tính giúp em?
a. Học toán, học vẽ.	b. Liên lạc với bạn bè.	c. Cả 2 phương án trên.
Phần I: Thực hành (7,5 điểm)
Câu 1: (6 điểm)
Em hãy dùng công cụ vẽ thích hợp để vẽ các hình sau?
Câu 2: (1,5 điểm)
 Em hãy dùng công cụ đổ mầu để tô mầu cho các hình trên
Trường Tiểu học tân trường II
kiểm tra cLĐK cuối học kỳ I
Họ và tên HS: .................................
Năm học: 2008 - 2009
Lớp: .............
Môn: Tin học - Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
đề bài:
Phần I: Lý thuyết(2,5 điểm)
Hãy lựa chọn phương án đúng trong mỗi câu hỏi sau: 
Câu 1: (0,5 điểm)
Các hình vẽ nhỏ xinh hiện trên màn hình được gọi là?
a. Chương trình.	b. Biểu tượng.	c. Trò chơi
Câu 2: (0,5 điểm)
RAM là thiết bị được?
a. Gắn bên trong thân máy tính.
b. Những lệnh do con người viết và được lưu trên các thiết bị lưu trữ.
Câu 3: (0,5 điểm)
Bộ phận nào của máy tính thực hiện các lệnh của chương trình?
a. Bộ xử lý
b. Đĩa cứng.
c. Chuột máy tính.
Câu 4: (0,5 điểm)
Khi sử dụng chương trình Paint để vẽ một bức tranh, em có thể lưu bức tranh đó ở đâu?
a. Chỉ trên đĩa cứng.	 b. Chỉ trên đĩa cứng hoặc đĩa mềm. 
 c. Chỉ lưu trên đĩa mềm.
Câu 5: (0,5 điểm)
Bộ phận nào của máy tính thực hiện các lệnh của chương trình?
a. Đĩa cứng	b. Bộ xử lý	c. Chuột máy tính
Phần I: Thực hành (7,5 điểm)
 Hãy sử dụng những công cụ đã học để vẽ ngôi nhà bên đường theo trí tưởng tượng của em?

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_dinh_ky_cuoi_hoc_ky_i_mon_tin_hoc_lop.doc
Giáo án liên quan