Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học Khối 8 - Tuần 8, Tiết 16 (Có đáp án)

Câu 1: (3,0 đ) Hãy phát biểu đúng các khái niệm: đơn chất, hợp chất, nguyên tử, phân tử? Mỗi khi niệm cho một ví dụ minh họa?

Câu 2: (3,0 đ)

a/ Dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diển đạt các ý sau: Sáu nguyên tử Canxi, năm phân tử khí Oxi?

b/ Các cách viết sau chỉ ý gì: 3 Fe; 2 Na; 5 H2; 4 H2O?

Câu 3: (2,0 đ) Lập công thức hóa học của các hợp chất sau?

a/ Al (III) và O b/ Fe (II) và O

Câu 4: (2,0 đ) a/ Tính hóa trị của P trong hợp chất P2O5?

 b/ Tính phân tử khối của hợp chất P2O5; H2SO4?

( Cho biết: O = 16 ; P = 31; H = 1; S = 32)

 

doc2 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 10/05/2023 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học Khối 8 - Tuần 8, Tiết 16 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN: HÓA HỌC KHỐI 8
(Tuần 8, Tiết 16)
Câu 1: (3,0 đ) Hãy phát biểu đúng các khái niệm: đơn chất, hợp chất, nguyên tử, phân tử? Mỗi khái niệm cho một ví dụ minh họa?
Câu 2: (3,0 đ) 
a/ Dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diển đạt các ý sau: Sáu nguyên tử Canxi, năm phân tử khí Oxi?
b/ Các cách viết sau chỉ ý gì: 3 Fe; 2 Na; 5 H2; 4 H2O? 
Câu 3: (2,0 đ) Lập công thức hóa học của các hợp chất sau?
a/ Al (III) và O b/ Fe (II) và O
Câu 4: (2,0 đ) a/ Tính hóa trị của P trong hợp chất P2O5?
 b/ Tính phân tử khối của hợp chất P2O5; H2SO4?
( Cho biết: O = 16 ; P = 31; H = 1; S = 32)
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA (HÓA HỌC 8 TUẦN 8, TIẾT 16)
Câu 1: (3,0 đ)
+ Đơn chất: Là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học (0,5 đ)
VD: Ca (canxi) hoặc H2 (khí hiđro) (0,25đ)
+ Hợp chất: Là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên (0,5 đ)
VD: H2O (nước) hoặc NaCl (natri clorua) (0,25đ)
+ Nguyên tử: Là những hạt vô cùng nhỏ bé và trung hòa về điện (0,25 đ).
Nguyên tử gồm hạt nhân và lớp vỏ tạo bởi một hay nhiều lớp electron (0,25đ)
VD: H hoặc Na (0,25đ)
+ Phân tử: Là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất (0,5 đ)
VD: HCl hoặc Na2O (0,25đ)
(Học sinh có thể cho ví dụ khác nếu đúng vẫn đạt điểm)
Câu 2: (3,0 đ) a/ Sáu nguyên tử canxi: 6 Ca (0,5 đ)
 Năm phân tử khí oxi: 5 O2 (0,5 đ)
 b/ 3 Fe: Ba nguyên tử sắt (0,5 đ)
 2 Na: Hai nguyên tử natri (0,5 đ)
 5 H2: Năm phân tử khí hiđro (0,5 đ)
 4 H2O: Bốn phân tử nước (0,5 đ) 
Câu 3: (2,0 đ) 
a/ Học sinh lập theo 4 bước đúng công thức Al2O3 (mỗi bước đúng đạt 0,25 đ)
b/ Học sinh lập theo 4 bước đúng công thức FeO (mỗi bước đúng đạt 0,25 đ)
Câu 4: (2,0 đ) 
a/ Hóa trị của P trong công thức P2O5 là V (1 đ)
b/ Phân tử khối của hợp chất P2O5 = (2.31)+ (5.16) = 142 (0, 5 đ)
 Phân tử khối của hợp chất H2SO4 = (2.1)+ (1.32)+(4.16) = 98 (0, 5 đ)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_mon_hoa_hoc_khoi_8_tuan_8_tiet_16_co_dap.doc