Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học Khối 8 - Trường THCS Hòa Minh B (Có đáp án)

Câu 1: (2 đ)

 a/ Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng? Viết công thức khối lượng của một phản ứng tổng qut gồm cĩ hai chất tham gia v ba sản phẩm?

 b/ Khi nào phan ứng hóa học xảy ra?

Cu 2: (2 đ)

 a/ Khi chiên mỡ có sự biến đổi như sau: trước hết một phần mỡ bị chảy lỏng và nếu tiếp tục đun quá lửa mỡ sẽ kht. Hy cho biết đâu là hiện tượng vật lí? Đâu là hiện tượng hóa học?

 b/ Dùng đũa thủy tinh thổi hơi thở vào ống nghiệm chứa nước vôi trong thì thấy nước vôi trong xuất hiện màu trắng đục. Hiện tượng trên có phản ứng hóa học xảy ra hay không? Vì sao?

Câu 3: (2 đ) a/ Tính hóa trị cua Cu trong hợp chất CuO?

 b/ Tính hóa trị của Ag trong hợp chất AgNO3. Biết nhĩm NO3 cĩ hĩa trị I?

Câu 4: (2 đ) Lập phương trình hóa học của các phản ứng có sơ đồ sau:

 a/ Na + O2 ---> Na2O

 b/ P2O5 + H2O ---> H3PO4

 c/ Al2O3 + H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + H2O

 d/ Al2(SO4)3 + Ba(NO3)2 ---> BaSO4 + Al(NO3)3

 

doc6 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 10/05/2023 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học Khối 8 - Trường THCS Hòa Minh B (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phòng GD – ĐT Châu Thành ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Trường THCS Hòa Minh B MÔN: HÓA HỌC KHỐI 8 (ĐỀ 2)
Họ Tên:  (Tuần 13, Tiết 25)
Lớp: 	
Điểm:
Lời phê của giáo viên:
Câu 1: (2 đ) 
 a/ Phát biểu khái niệm phân tử?
 b/ Liệt kê những dấu hiệu nhận biết phản ứng hóa học xảy ra? 
Câu 2: (2 đ) Thế nào là hiện tượng vật lí, hiện tượng hĩa học? Hãy cho biết đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hĩa học trong các câu sau? 
 1. Thanh sắt bị gỉ sét 2. Hịa tan muối vào nước 
 3. Cồn để trong khơng khí bị bay hơi 4. Đường bị cháy thành than
Câu 3: (2 đ)
 a/ Tính hóa trị của Zn trong hợp chất ZnSO4. Biết nhĩm SO4 cĩ hĩa trị II 
 b/ Tính hóa trị của Al trong hợp chất Al(NO3)3. Biết nhĩm NO3 cĩ hĩa trị I 
Câu 4: (2 đ) Lập phương trình hóa học của các phản ứng có sơ đồ sau:
 a/ K + O2 ---> K2O 
 b/ P2O5 + H2O ---> H3PO4 
 c/ Al2O3 + H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + H2O 
 d/ Al2(SO4)3 + Ba(NO3)2 ---> BaSO4 + Al(NO3)3 
Câu 5: (2 đ) Đốt cháy hết 15 gam kim loại Canxi (Ca) trong không khí thu được 40 gam hợp chất canxi oxit (CaO). Biết rằng, Canxi cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi(O2) trong không khí.
 a/ Viết phương trình hĩa học của phản ứng trên? 
 b/ Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra?.
 c/ Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng? .
BÀI LÀM
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_mon_hoa_hoc_khoi_8_truong_thcs_hoa_minh.doc