Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Tiếng Việt Lớp 2

BÀI 1: (3 điểm )

a.Tìm 3 từ có 2 tiếng mà mỗi tiếng đều bắt đầu bằng l :

b.Tìm 3 từ có 2 tiếng mà mỗi tiếng đều bắt đầu bằng n :

BÀI 2: ( 3 điểm ) : Hoàn chỉnh câu tục ngữ sau :

 Công cha như núi .

 .trong nguồn chảy ra .

Câu tục ngữ trên cho em biết điều gì ?

BÀI 3: Đặt một câu theo mẫu : Ai thế nào ?

* Chuyển câu đó thành 2 câu mới có nội dung tỏ ý khen ngợi .

BÀI 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân :

 Mùa xuân , trăm hoa đua nở .

 

docx2 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 21/02/2022 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Tiếng Việt Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 2
Môn : Tiếng Việt
Họ tên : .................................................................Lớp :..................................................
Bài 1: (3 điểm )
a.Tìm 3 từ có 2 tiếng mà mỗi tiếng đều bắt đầu bằng l :
.....................................................................................................................................
b.Tìm 3 từ có 2 tiếng mà mỗi tiếng đều bắt đầu bằng n :
.....................................................................................................................................
Bài 2: ( 3 điểm ) : Hoàn chỉnh câu tục ngữ sau :
 Công cha như núi ..............................
 ..........................................trong nguồn chảy ra .
Câu tục ngữ trên cho em biết điều gì ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: Đặt một câu theo mẫu : Ai thế nào ?
.....................................................................................................................................
* Chuyển câu đó thành 2 câu mới có nội dung tỏ ý khen ngợi .
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân :
 Mùa xuân , trăm hoa đua nở .
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Bài 5: Tập làm văn ( 8 điểm ) Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 câu) kể về một tấm gương trung thực trong học tập ở lớp em .
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_hoc_sinh_gioi_mon_tieng_viet_lop_2.docx
Giáo án liên quan