Đề khảo sát chất lượng giữa học kỳ I môn Toán Lớp 7 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Đồng Lạc (Có đáp án)

Câu 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) ;

b) ;

c) .

Câu 2 (3 điểm) Tìm x, y, z biết:

a) ;

b) ;

c) và .

Câu 3 (3 điểm):

 Cho tam giác ABC có AB = AC, M là trung điểm của BC.

a) Chứng minh: ;

b) Chứng minh: AM vuông góc với BC;

c) Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A. Chứng minh rằng: Az//BC.

 

doc4 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 27/04/2023 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng giữa học kỳ I môn Toán Lớp 7 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Đồng Lạc (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 60 phút
( Đề gồm 04 câu, 01 trang)
Câu 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):
a) ; 
b)  ; 
c) . 
Câu 2 (3 điểm) Tìm x, y, z biết:
a) ; 
b)  ;
c) và . 
Câu 3 (3 điểm):
	Cho tam giác ABC có AB = AC, M là trung điểm của BC.
a) Chứng minh: ;
b) Chứng minh: AM vuông góc với BC;
c) Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A. Chứng minh rằng: Az//BC.
Câu 4 (1 điểm):
	Cho: . Chứng minh rằng: .
----------------------- Hết -----------------------
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC
HƯỠNG DẪN CHẤM BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI
NĂM HỌC: 2017 - 2018
MÔN: TOÁN 7
(Hướng dẫn chấm gồm 3 trang)
Câu
Đáp án
Điểm
1
(3 điểm)
a. (1.0 điểm)
0.5điểm
0.5 điểm
b. (1.0 điểm)
0.5 điểm
0.5 điểm
c. (1.0 điểm)
0.5 điểm
0.5 điểm
2
(3 điểm)
a. (1.0 điểm)
0.5 điểm
0.5 điểm
b. (1.0 điểm) 
 hoặc 
0.25 điểm
+ Nếu + Nếu 
0.5 điểm
Vậy 
0.25 điểm
c. (1.0 điểm) 
Từ 
Từ (1) và (2) suy ra 
0.25 điểm
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau có:
0.25 điểm
Vậy 
0.5 điểm
3
(3 điểm)
Ghi đúng GT và KL 
0.25 điểm
Vẽ đúng hình
0.25 điểm
a. (1 điểm)
- CM đúng 
1.0 điểm
b. (0.75 điểm)
Vì (hai góc tương ứng)
0.25 điểm
Mà 
0.5 điểm
c. (0,75 điểm)
Vì (hai góc tương ứng)
Mà là góc ngoài tại đỉnh A của (1) (T/c góc ngoài tam giác)
0.25 điểm
Lại có: Ax là tia phân giác của (2)
0.25 điểm
Từ (1) và (2) suy ra: mà là hai góc so le trong 
0.25 điểm
4
(1 điểm)
Từ 
0.25 điểm
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
 (1)
0.25 điểm
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
 (2)
0.25 điểm
Từ (1) và (2) suy ra Với.
0.25 điểm
Lưu ý: Học sinh làm đúng theo cách khác vẫn cho điểm tối đa.
= = = = = = = Hết = = = = = = =

File đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_giua_hoc_ky_i_mon_toan_lop_7_nam_hoc.doc
Giáo án liên quan