Câu hỏi ôn tập môn Công nghệ lớp 6

Câu 2: Vai trò của đường bột là

A . Tăng cân và chiều cao

B . Chuyển thành chất dinh dưỡng khác

C . Cung cấp năng lượng cho cơ thể

D . B và C

Câu 3:Vai trò của li pít là

A . Cung cấp năng lượng

B . Dự trữ dưới da

C . Hoà tan 1 số vitamin

D . A, B và C

Câu 4: Vitamin A có vai trò gì?

A . Ngừa bệnh quáng gà

B . Ngừa bệnh thiếu máu

C . Ngừa bệnh động kinh

D . Ngừa bệnh phù thũng

Câu 5: Thức ăn có vai trò gì đối với cơ thể chúng ta? Tại sao phải giữ vệ sinh thực phẩm?

Câu 1: Vai trò của đạm là

A . Giúp cơ thể phát triển tốt

B . Tăng chiều cao và cân nặng

C . Tái tạo tế bào chết

D . A và C

Câu 2: Vai trò của đường bột là

A . Tăng cân và chiều cao

B . Chuyển thành chất dinh dưỡng khác

C . Cung cấp năng lượng cho cơ thể

D . B và C

 

doc2 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 732 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Công nghệ lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1: Vai trò của đạm là
A . Giúp cơ thể phát triển tốt
B . Tăng chiều cao và cân nặng
C . Tái tạo tế bào chết
D . A và C
Câu 2: Vai trò của đường bột là
A . Tăng cân và chiều cao
B . Chuyển thành chất dinh dưỡng khác
C . Cung cấp năng lượng cho cơ thể
D . B và C
Câu 3:Vai trò của li pít là
A . Cung cấp năng lượng
B . Dự trữ dưới da
C . Hoà tan 1 số vitamin
D . A, B và C
Câu 4: Vitamin A có vai trò gì?
A . Ngừa bệnh quáng gà
B . Ngừa bệnh thiếu máu
C . Ngừa bệnh động kinh
D . Ngừa bệnh phù thũng
Câu 5: Thức ăn có vai trò gì đối với cơ thể chúng ta? Tại sao phải giữ vệ sinh thực phẩm?
Câu 1: Vai trò của đạm là
A . Giúp cơ thể phát triển tốt
B . Tăng chiều cao và cân nặng
C . Tái tạo tế bào chết
D . A và C
Câu 2: Vai trò của đường bột là
A . Tăng cân và chiều cao
B . Chuyển thành chất dinh dưỡng khác
C . Cung cấp năng lượng cho cơ thể
D . B và C
Câu 3:Vai trò của li pít là
A . Cung cấp năng lượng
B . Dự trữ dưới da
C . Hoà tan 1 số vitamin
D . A, B và C
Câu 4: Vitamin A có vai trò gì?
A . Ngừa bệnh quáng gà
B . Ngừa bệnh thiếu máu
C . Ngừa bệnh động kinh
D . Ngừa bệnh phù thũng
Câu 5: Thức ăn có vai trò gì đối với cơ thể chúng ta? Tại sao phải giữ vệ sinh thực phẩm?
Câu 1: Vai trò của đạm là
A . Giúp cơ thể phát triển tốt
B . Tăng chiều cao và cân nặng
C . Tái tạo tế bào chết
D . A và C
Câu 2: Vai trò của đường bột là
A . Tăng cân và chiều cao
B . Chuyển thành chất dinh dưỡng khác
C . Cung cấp năng lượng cho cơ thể
D . B và C
Câu 3:Vai trò của li pít là
A . Cung cấp năng lượng
B . Dự trữ dưới da
C . Hoà tan 1 số vitamin
D . A, B và C
Câu 4: Vitamin A có vai trò gì?
A . Ngừa bệnh quáng gà
B . Ngừa bệnh thiếu máu
C . Ngừa bệnh động kinh
D . Ngừa bệnh phù thũng
Câu 5: Thức ăn có vai trò gì đối với cơ thể chúng ta? Tại sao phải giữ vệ sinh thực phẩm?
Câu 1: Vai trò của đạm là
A . Giúp cơ thể phát triển tốt
B . Tăng chiều cao và cân nặng
C . Tái tạo tế bào chết
D . A và C
Câu 2: Vai trò của đường bột là
A . Tăng cân và chiều cao
B . Chuyển thành chất dinh dưỡng khác
C . Cung cấp năng lượng cho cơ thể
D . B và C
Câu 3:Vai trò của li pít là
A . Cung cấp năng lượng
B . Dự trữ dưới da
C . Hoà tan 1 số vitamin
D . A, B và C
Câu 4: Vitamin A có vai trò gì?
A . Ngừa bệnh quáng gà
B . Ngừa bệnh thiếu máu
C . Ngừa bệnh động kinh
D . Ngừa bệnh phù thũng
Câu 5: Thức ăn có vai trò gì đối với cơ thể chúng ta? Tại sao phải giữ vệ sinh thực phẩm?

File đính kèm:

  • docÔn tập CN6.doc