Bồi dưỡng chuyên môn hóa 9

 

 Hòa tan hoàn toàn 5,2g hỗn hợp gồm Mg và Fe bằng dung dịch axit HCl 1M ,, thì thu được 3,36 lít khí Hidro (đktc)

1, Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

2, Tính thể tích dung dịch axit HCl đã dùng.

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 976 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bồi dưỡng chuyên môn hóa 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Hòa tan hoàn toàn 5,2g hỗn hợp gồm Mg và Fe bằng dung dịch axit HCl 1M ,, thì thu được 3,36 lít khí Hidro (đktc)
1, Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
2, Tính thể tích dung dịch axit HCl đã dùng.
GIẢI
 Cách giải.
1, Gọi x , y lần lượt là số mol của Mg và Fe đã dùng.
Số mol hidro thu được là :
 n= = 0,15mol
Phương trình phản ứng:
 Mg + 2HCl MgCl2 + H2 (1)
 1mol 2mol 1mol
 x(mol) 2x(mol) x(mol) 
 Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2)
 1mol 2mol 1mol
 y(mol) 2y(mol) y(mol) 
Từ (1) và (2) ta có :
Tổng số mol khí thoát ra :
x + y = 0,15 (mol) (*)
Phương trình khối lượng của hỗn hợp kim loại : 
24x + 56y = 5,2 (gam) (**)
Giải hệ phương trình (*) và (**) 
 x + y = 0,15
 24x + 56y = 5,2
Cách bấm máy.
Ấn Mode , Mode ,Mode màn hình hiển thị : EQN MAT VCT
 1 2 3
Ấn số 1 màn hình hiển thị : UNKNOWNS?
3
Ấn số 2
 màn hình hiển thị a1? Nhập số 1 sau đó ấn dấu =
 màn hình hiển thị b1? Nhập số 1 sau đó ấn dấu =
 màn hình hiển thị c1? Nhập số 0,15 sau đó ấn dấu =
 màn hình hiển thị a2? Nhập số 24 sau đó ấn dấu =
 màn hình hiển thị b2? Nhập số 56 sau đó ấn dấu =
 màn hình hiển thị c2? Nhập số 5,2 sau đó ấn dấu =
Màn hình hiển thị x = 0,1.sau đó ấn dấu = 
Màn hình hiển thị y = 0,05.
Kết quả.
Vậy ta có : x= 0,1 ; y = 0,05.
Với x = 0,1 nMg = 0.1 mol mMg = 0,1.24 = 2,4g
Với y = 0,05 nFe = 0,05 mol mFe = 0,05.56 = 2,8g
%Mg = = 46,15%a
% Fe = 100 - 46,15 = 53,85%.
2, Từ (1) và (2) tổng số mol axit đã dùng :
NHCl = 2x + 2y = (0,1.2) + (0,05.2) = 0,3mol
VHCl = = 0,3 (lít)
Vậy thể tích dung dịch HCl đã dùng là 0,3 lít.

File đính kèm:

  • docBDCM T11.doc
Giáo án liên quan