Báo cáo sơ kết tháng 08 kế hoạch tháng 09

I. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ :

Tổ có 07 thành viên đều an tâm công tác, có bản lĩnh tư tưởng chính trị khá vững vàng.

Trong tổ luôn tăng cường mối đoàn kết nội bộ, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau.

Luôn động viên nhau hoàn thành công việc được giao, tuy nhiên vẫn còn một trường hợp vi phạm quy chế và kỉ luật lao động tổ đã tiến hành họp kiểm điểm và nhắc nhỡ.

II. CỘNG TÁC CHUYÊN MÔN :

 - Thực hiện chuyên môn tuần 1 - 2 theo kế hoạch tháng 08 của năm học 2014-2015

 - GV thực hiện việc lên lớp theo TKB . có hồ sơ giáo án đầy đủ.

 - Lên lịch báo giảng đầy đủ và kịp thời đúng quy định.

 - Hoàn thành công tác 2 tuần học đầu tien của năm học.

 - Tổ tiến hành họp tổ triển khai một số đầu việc đầu năm cho các thành viên nắm và thực hiện như : Các GV báo cáo kết quả tập huấn hè 2014 về chương kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện, thống nhất lịch phân công công việc cho TTCM - TPCM - TTCĐ - bầu thư kí., thống nhất các loại HSSS theo quy định, đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn tháng 8, bàn kế hoach chuyên môn tháng 9, thống nhất xây dựng các loại quỹ của tổ.

 - Tham gia các hoạt động chuyên môn của nhà trường tích cực.

 

doc3 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1814 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo sơ kết tháng 08 kế hoạch tháng 09, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRƯỜNG PTDTNT LẠC DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỔ XÃ HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	Lạc Dương, ngày 30 tháng 08 năm 2014
BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 08
 KẾ HOẠCH THÁNG 09
A. BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 08
TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ :
Tổ có 07 thành viên đều an tâm công tác, có bản lĩnh tư tưởng chính trị khá vững vàng.
Trong tổ luôn tăng cường mối đoàn kết nội bộ, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau.
Luôn động viên nhau hoàn thành công việc được giao, tuy nhiên vẫn còn một trường hợp vi phạm quy chế và kỉ luật lao động tổ đã tiến hành họp kiểm điểm và nhắc nhỡ.
CỘNG TÁC CHUYÊN MÔN :
 - Thực hiện chuyên môn tuần 1 - 2 theo kế hoạch tháng 08 của năm học 2014-2015
 	- GV thực hiện việc lên lớp theo TKB . có hồ sơ giáo án đầy đủ.
 	- Lên lịch báo giảng đầy đủ và kịp thời đúng quy định.
 	- Hoàn thành công tác 2 tuần học đầu tien của năm học.
 	- Tổ tiến hành họp tổ triển khai một số đầu việc đầu năm cho các thành viên nắm và thực hiện như : Các GV báo cáo kết quả tập huấn hè 2014 về chương kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện, thống nhất lịch phân công công việc cho TTCM - TPCM - TTCĐ - bầu thư kí..., thống nhất các loại HSSS theo quy định, đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn tháng 8, bàn kế hoach chuyên môn tháng 9, thống nhất xây dựng các loại quỹ của tổ...
 	- Tham gia các hoạt động chuyên môn của nhà trường tích cực.
 	* Kết quả :
	- TTCM phụ trách chung, chịu trách nhiệm quản lí tổ, thanh tra giáo viên, chuyên đề ngoại khóa, lên kế hoạch hàng tháng, báo cáo tổng tháng, năm, chủ trì các cuộc họp tổ, tham gia làm giám khảo các nội dung thi do trường phân công.
 - TPCM chịu trách nhiệm dư giờ thao giảng tổ viên, kiểm tra HSSS các môn trong tổ trừ bộ môn Anh Văn, báo cáo số liệu KTCLĐN - HKI - HKII - CN
 - Bầu thầy CiL Hoh làm thư kí tổ, phụ trách phong trào tổ, cô Hương TTCĐ
 III. CÔNG TÁC NỘI TRÚ :
- Các thành viên được phân công trực quản sinh, trực phòng, trực tự học, trực ngủ đêm đều tham gia khá đầy đủ nhiệt tình.
- Các thành viên luôn quan tâm đến việc ăn, ở, học tập của học sinh.
IV. CÔNG TÁC KHÁC :
- Các thành viên trong tổ tham gia nhiệt tình các phong trào của công đoàn, đoàn, đội tuần 1 - 2 của tháng 8
- Thực hiện nghiêm túc các phong trào và kế hoạch của đoàn đội và công đoàn.
B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09
TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ :
Xác định bản lĩnh tư tưởng chính trị vững vàng.
Tăng cường mối đoàn kết nội bộ, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau.
Thường xuyên động viên nhau hoàn thành công việc được giao.
CỘNG TÁC CHUYÊN MÔN :
 	- Thực hiện chuyên môn theo kế hoạch tháng 09 của năm học 2014-2015 từ tuần 3 -> tuần 6 
	- Các giáo viên có kế hoạch dạy bù chương trình ngày thứ 2 - 3 - 6 do nghĩ lễ quốc khánh và khai giảng năm học.
 	- GV thực hiện việc lên lớp theo TKB . có hồ sơ giáo án đầy đủ.
 	- Lên lịch báo giảng đầy đủ và kịp thời đúng quy định.
 	- Thực hiện phụ đạo các bộ môn Ngữ Văn – Anh văn theo thời khóa biểu.
 	- Tiến hành kiểm tra giáo án đột xuất 
 	- Tham gia các hoạt động chuyên môn của nhà trường tích cực.
 - Phân công ra đề thi, coi thi, chấm thi KTCLĐN cho tất cả các môn theo lịch phân công.
 - Các thành viên trong tổ báo cáo kết quả về chất lượng chính xác đúng quy định.
	- Tham gia dự lễ khai giảng năm học mới, tết trung thu...
 III. CÔNG TÁC NỘI TRÚ :
- Các thành viên được phân công trực quản sinh, trực phòng, trực tự học, trực ngủ đêm đều tham gia đầy đủ, nhiệt tình.
- Các thành viên luôn quan tâm đến việc ăn, ở, học tập của học sinh.
IV. CÔNG TÁC KHÁC :
- Các thành viên trong tổ tham gia nhiệt tình các phong trào của công đoàn, đoàn, đội theo kế hoạch tháng 9
- Tham gia đóng góp quỷ tình thương trong tổ mỗi tháng 400.000 và đóng góp xây dựng quỷ tổ mỗi tháng 50.000 thực hiện bắt đầu từ tháng 9
- Thực hiện nghiêm túc các phong trào và kế hoạch của đoàn đội và công đoàn.
DUYỆT CỦA BGH TỔ TRƯỞNG
 Trương Văn Định

File đính kèm:

  • docBAO CAO THANG 8 KE HOACH THANG 9 TO XA HOI.doc