Bảng phân phối chương trình ngữ văn 9

1,2 Phong cách Hồ Chí Minh

3 Các phương châm hội thoại

4 Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

5 Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

6,7 Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

8 Các phương châm hội thoại (TT)

9 Sử dụng các yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

10 Luyện tập sử dụng các yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

11,12 Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

13 Các phương châm hội thoại (TT)

14,15 Viết bài Tập làm văn số 1

16,17 Chuyện người con gái Nam Xương

18 Xưng hô trong hội thoại

19 Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

20 Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự ( Tự học có hướng dẫn)

21 Hướng dẫn đọc thêm: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

22,23 Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi 14)

24 Sự phát triển của từ vựng

25 Trả bài viết số 01

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 7301 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bảng phân phối chương trình ngữ văn 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔÙP 9
Cả năm 37 tuần (175)
Học kì I 19 tuần (90 tiết)
Thời lượng 18 tuần x 5 tiết/ tuần = 90 tiết
Thực dạy 19 tuần x 5 tiết/tuần = 95 tiết
Học kì II 18 tuần (85 tiết)
Thời lượng 17 tuần x 5 tiết/ tuần = 85 tiết
Thực dạy 18 tuần x 5 tiết/tuần = 90 tiết
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Ghi chú
1
1,2
Phong cách Hồ Chí Minh
3
Các phương châm hội thoại
4
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
5
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
2
6,7
Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
8
Các phương châm hội thoại (TT)
9
Sử dụng các yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
10
Luyện tập sử dụng các yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
3
11,12
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Kt 15p
13
Các phương châm hội thoại (TT)
14,15
Viết bài Tập làm văn số 1
Kt 90p
4
16,17
Chuyện người con gái Nam Xương
18
Xưng hô trong hội thoại
19
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
20
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự ( Tự học có hướng dẫn)
5
21
Hướng dẫn đọc thêm: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
22,23
Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi 14)
24
Sự phát triển của từ vựng
25
Trả bài viết số 01
6
26,*
Truyện Kiều 
27
Chị em Thuý Kiều
28
Sự phát triển của từ vựng (tiếp)
29
Thuật ngữ
7
30
Cảnh ngày xuân
31, *
Kiều ở lầu Ngưng Bích
32
Miêu tả trong văn tự sự
33
Trau dồi vốn từ
8
 34
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
35,36
Viết bài Tập làm văn số 2
Kt 90 p
37, *
Tổng kết từ vựng (Từ đơn, từ phức...Từ đồng nghĩa)
9
38
Chương trình địa phương (phần Văn)
39,40
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
41
Tổng kết từ vựng (Từ trái nghĩa...Sự phát triển của từ vựng)
42
Ôn tập văn học trung đại
10
43
Kiểm tra truyện trung đại
Kt 45p
44
Đồng chí
45
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
46
Trả bài Tập làm văn số 2
47
Tổng kết về từ vựng (Từ mượn, .. Trau dồi vốn từ) 
Kt 15p
11
48,49 
Đoàn thuyền đánh cá
50, *
Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng)
51
Nghị luận trong văn bản tự sự
12
52
Bếp lửa 
53
Tập làm thơ tám chữ
54
Trả bài kiểm tra Văn
55
Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)
56
Hướng dẫn đọc thêm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
13
57
Ánh trăng
58,59
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
60
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
61
Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
14
62
Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại,...Cách dẫn gián tiếp)
63
Kiểm tra Tiếng Việt
Kt 45p
64,65
Làng
66
Người kể chuyện trong văn bạn tự sự ( Tự học có hướng dẫn)
15
67
Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm
68,69
Lặng lẽ Sa Pa
70, 71 
Viết bài Tập làm văn số 3
Kt 90 p
16
72, 73
Chiếc lược ngà
74, 75
Ôn tập về thơ và truyện hiện đại
76
Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại
Kt 45p
17
77,78
Ôn tập Tập làm văn
79
Hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kì
80,81
Kiểm tra học kì I
Kt 90 p
18
19
82,83
Cố hương
84
Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)
85
Trả bài kiểm tra Văn, trả bài kiểm tra Tiếng Việt
86
 Trả bài Tập làm văn số 3
87,88
Tập làm thơ tám chữ (tiếp theo)
89,*
Hướng dẫn đọc thêm: Những đứa trẻ
90
Trả bài kiểm tra học kì
HỌC KÌ II
20
91,92
Bàn về đọc sách
93
Khởi ngữ
94
Phép phân tích và phép tổng hợp
95
Luyện tập phân tích và tổng hợp
21
96,97
Tiếng nói của văn nghệ
98
Các thành phần biệt lập
99
Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
100
Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
22
*
Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
101, 102
Chuẩn bị hành tranh vào thế kỉ mới
103,104
Viết bài Tập làm văn số 5
Kt 90 p
23
105
Các thành phần biệt lập 
106
Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình địa phương phần Tập làm văn (sẽ làm ở nhà)
Kt 15p
107,108
Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La-Phông-ten
109
Nghị luận về một số vấn đề về tư tưởng, đạo lí
24
110
Liên kết câu và liên kết đoạn văn
111
Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn
112
Hướng dẫn đọc thêm: Con cò
113,114
Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí
25
115
Trả bài viết số 5.
116
Mùa xuân nho nhỏ
117
Viếng lăng Bác
118,119
Viết bài số 6
Kt 90p
26
120 
Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
121,*
Cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện(hoặc đoạn trích)
122
Sang thu
123
Nói với con
27
124, *
Luyện tập bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
125
Mây và sóng
126
Nghĩa tường minh và hàm ý
127
Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
28
128, *
Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
129,130
Ôn tập về thơ
131
Nghĩa tường minh và hàm ý
29
132
Kiểm tra Văn (phần thơ)
Kt 45p
133,134
Tổng kết phần văn bản nhật dụng
135,*
Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
30
136
Trả bài Tập làm văn số 6
137
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Kt 15p
138,139
Viết bài Tập làm văn số 7
Kt 90 p
140
Hướng dẫn đọc thêm: Bến quê
31
141
Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
142,143
Những ngôi sao xa xôi
144,145
Ôn tập Tiếng Việt lớp 9
32
146
Biên bản
147
Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
148
Trả bài viết Tập làm văn số 7
149,150
Tổng kết về ngữ pháp (tiếp)
33
151
Luyện tập viết biên bản
152
Tổng kết phần ngữ pháp (tiếp)
153,154
Bố của Xi- mông 
155
Ôn tập về truyện
34
156
Kiểm tra Văn (phần truyện)
Kt 45p
157,158
Con chó Bấc
159
Kiểm tra Tiếng Việt
Kt 45p
160
Tổng kết văn học nước ngoài
35
161
Tổng kết văn học nước ngoài
162,163
Tổng kết Tập làm văn
164,165
Kiểm tra học kì II
Kt 90p
36
166,167
Bắc Sơn
168
Trả bài kiểm tra Văn, trả bài kiểm tra Tiếng Việt
169,170
Tổng kết Văn học
37
171
Hợp đồng
172
Luyện tập viết hợp đồng
173,174
Thư, điện
175
Trả bài kiểm tra học kì II

File đính kèm:

  • docPhân phối CT NV 9.doc
Giáo án liên quan