Bảng mô tả tiết học Tổng ba góc trong tam giác

Bài 1: TỔNG BA GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC

I.Mục tiêu

1) Kiến thức: Biết định lí về tổng ba góc của một tam giác, biết định lí về góc ngoài của tam giác

 2) Kĩ năng: Vận dụng các định lí trên vào việc tính số đo các góc của tam giác

II. Bảng mô tả và câu hỏi

Bảng mô tả tiết học Tổng ba góc trong tam giác

 

doc6 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Lượt xem: 981 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bảng mô tả tiết học Tổng ba góc trong tam giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN VỊ: THCS LỘC AN
 Bài 1: TỔNG BA GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC
I.Mục tiêu 
1) Kiến thức: Biết định lí về tổng ba góc của một tam giác, biết định lí về góc ngoài của tam giác
 2) Kĩ năng: Vận dụng các định lí trên vào việc tính số đo các góc của tam giác
II. Bảng mô tả và câu hỏi
Bảng mô tả tiết học Tổng ba góc trong tam giác
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
1.Tổng ba góc của tam giác
Phát biểu được định lí tổng ba góc của tam giác.
Câu 1.1
Viết được giả thiết, kết luận về tổng ba góc trong một tam giác
Câu 2.1.1
Câu 2.1.2
Vận dụng định lí tổng ba góc để tính được số đo của các góc chưa biết trong tam giác (trường hợp đơn giản) 
Câu 3.1.1
Câu 3.1.2
Câu 3.1.3
Câu 3.1.4
Vận dụng định lí tổng ba góc để tính được số đo của các góc chưa biết trong tam giác (trường hợp khó hơn)
Câu 4.1.1
Câu 4.1.2
Câu 4.1.3
2.Áp dụng vào tam giác vuông
Phát biểu được đinh nghĩa tam giác vuông, định lí áp dụng vào tam giác vuông
Câu 1.2.1
Câu 1.2.2
Vẽ được tam giác vuông, xác định được các cạnh góc vuông, cạnh huyền, góc phụ nhau.
Câu 2.2.1
Câu 2.2.2
Câu 2.2.3
Vận dụng định lí để tính số đo của các góc chưa biết trong tam giác vuông (đơn giản)
Câu 3.2.1
Câu 3.2.2
Vận dụng định lí để tính số đo của các góc chưa biết trong tam giác vuông (phức tạp hơn)
Câu 4.2.1
Câu 4.2.2
Câu 4.2.3
Câu 4.2.4
3.Góc ngoài của tam giác
Phát biểu được định nghĩa góc ngoài của tam giác, định lí góc ngoài của tam giác
Câu 1.3.1
Câu 1.3.2
Xác định được góc ngoài của một số tam giác, so sánh góc ngoài với các góc trong của tam giác.
Câu 2.3.1
Câu 2.3.2
Vận dụng định lí góc ngoài của tam giác để tính số đo của các góc chưa biết( đơn giản)
Câu 3.3.1
Vận dụng định lí góc ngoài của tam giác để tính số đo của các góc chưa biết
( phức tạp)
Câu 4.3.1
Câu 4.3.2
Câu 4.3.3
Hệ thống câu hỏi
Câu 1.1) Phát biểu định lí tổng ba góc trong một tam giác ?
Câu 1.2.1) Phát biểu định nghĩa tam giác vuông ?
Câu 1.2.2) Phát biểu định lí về áp dụng vào tam giác vuông? 
Câu 1.3.1) Nêu định nghĩa góc ngoài của một tam giác ?
Câu 1.3.2) Phát biểu định lí về tính chất góc ngoài của tam giác ?
Câu 2.1.1) Viết giả thiết , kết luận về tổng ba góc của tam giác DEF ?
Câu 2.1.2) Viết giả thiết , kết luận về tổng ba góc của tam giác MNO ?
Câu 2.2.1) Vẽ tam giác DEF có , hãy chỉ ra đâu là cạnh huyền, cạnh góc vuông, hai góc nhọn của tam giác này ?
Câu 2.2.2) Vẽ tam giác MNO có , hãy chỉ ra đâu là cạnh huyền, cạnh góc vuông, hai góc nhọn của tam giác này ?
Câu 2.2.3) Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC( H thuộc BC)
Tìm các góc phụ nhau trong hình vẽ.
Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ.
Câu 2.3.1) cho hình vẽ sau :
 a) Đọc tên các góc ngoài của tam giác ABC ?
 b) Đọc tên các góc trong của tam giác ABC?
c) So sánh góc BAC và góc CAz ?
 So sánh góc ABC và góc ABy ?
Câu 2.3.2) Cho hình sau 
x
y
O
A
B
C
 a) Đọc tên các góc ngoài của tam giác OCA?
 b) So sánh góc OCx với góc OCA ?
 So sánh góc BOA và góc AOC ?
Câu 3.1.1) Tính x trong các tam giác sau :
Câu 3.1.2) Cho tam giác PQR có . Tính góc còn lại của tam giác?
Câu 3.1.3) Cho tam giác ABC có . Tính góc còn lại của tam giác?
Câu 3.1.4) Tính số đo góc còn lại của tam giác HIK, biết ; 
Câu 3.1.5) Tính x trong hình sau
Câu 3.1.6) Tính x trong hình sau
Câu 3.2.1) Cho tam giác ABC vuông tại B, góc A =340. Tính góc C ?
Câu 3.2.2) Cho tam giác DEF vuông tại F, góc E =580. Tính góc D ?
Câu 3.3.1) Tìm x trong hình sau
Câu 4.1.1) cho tam giác có góc B = 700, góc C = 400 . Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Tính , .
Câu 4.1.2) Cho tam giác ABC có . Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Tính , 
Câu 4.1.3) Cho tam giác ABC có góc A = 1000, = 200. Tính góc B và góc C?
Câu 4.2.1)Cho tam giác ABC có , . Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Kẻ AH vuông góc với BC ( H BC).
 a)Tính góc BAC
 b)Tính góc ADH
 c) Tính góc HAD
Câu 4.2.2) Cho hình sau, tìm x,y :
4.2.3) cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ AH vuông góc với BC ( H BC). Tìm góc bằng với góc B.
4.2.4) Cho tam giác ABC vuông góc tại A. Gọi E là một điểm nằm trong tam giác ABC. Chứng minh rằng góc BEC là góc tù.
Câu 4.3.1) cho tam giác ABC có . Tia phân giác của góc Acắt BC ở D. Tính số đo góc .
Câu 4.3.2) Cho hình vẽ sau , biết IK // EF, tìm x.
Câu 4.3.3) Cho hình sau , hãy tìm số đo của x.

File đính kèm:

  • docbang mo ta bai 1 tong 3 goc cap nhat them.doc
Giáo án liên quan