Bài tập hóa 9 (tiếp theo)

Bài 1. Để canxi oxit (vôi sống ) lâu ngày trong không khí sẽ bị kém phẩm chất. Hãy giải thích hiện tượng này và viết PTHH có thể xảy ra.

Bài 2. Làm thế nào để điều chế được canxi hiđrôxit từ canxi oxit ? phương pháp này có thể áp dụng để điều chế đồng (II) hiđrôxit từ đồng (II) oxit được không ? vì sao ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập hóa 9 (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BàI 10 :
Bài 1. Để canxi oxit (vôi sống ) lâu ngày trong không khí sẽ bị kém phẩm chất. Hãy giải thích hiện tượng này và viết PTHH có thể xảy ra. 
Bài 2. Làm thế nào để điều chế được canxi hiđrôxit từ canxi oxit ? phương pháp này có thể áp dụng để điều chế đồng (II) hiđrôxit từ đồng (II) oxit được không ? vì sao ? 
Bài 3. Có 3 lọ đựng chất bột màu trắng : Na2o, MgO, P2O5.Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết ba chất và viết PTPƯ xảy ra. 
Bài 4. Khi cho khí cacbonic vào nước có nhuộm quì tím thì nước chuyển thành màu đỏ. Khi đun nóng thì màu nước lại chuyển thành màu tím. Hãy giảI thích hiện tượng. 
Bài 5. Có 3 chát Mg, Al, Al2O3. Chỉ được dùng một hóa chất làm thuốc thử phân biệt 3 chất trên. Viết phương trình phản ứng. 
Bài 6. Một hỗn hợp bột các kim loại sắt và nhôm. Từ hỗn hợp này , hãy trình bày phương pháp hóa học điều chế duy nhất sắt (III) clorua. Viết PTPƯ. 
Bài 7. Chỉ từ Cu, NaCl và H2O hãy nêu cách điều chế để thu được Cu(OH)2. Viết PTPƯ xảy ra. 
Bài 8. Có những chất : Na2O; H2O; H2SO4; CuO. Từ những chất này hãy viết các phương trình phản ứng điều chế những chất. 
a. NaOH	b. Cu(OH)2
Bài 9. Hãy điều chế muối CaCl2 bằng 3 phản ứng trao đổi khác nhau. 
BàI 10 :
Bài 1. Để canxi oxit (vôi sống ) lâu ngày trong không khí sẽ bị kém phẩm chất. Hãy giải thích hiện tượng này và viết PTHH có thể xảy ra. 
Bài 2. Làm thế nào để điều chế được canxi hiđrôxit từ canxi oxit ? phương pháp này có thể áp dụng để điều chế đồng (II) hiđrôxit từ đồng (II) oxit được không ? vì sao ? 
Bài 3. Có 3 lọ đựng chất bột màu trắng : Na2o, MgO, P2O5.Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết ba chất và viết PTPƯ xảy ra. 
Bài 4. Khi cho khí cacbonic vào nước có nhuộm quì tím thì nước chuyển thành màu đỏ. Khi đun nóng thì màu nước lại chuyển thành màu tím. Hãy giảI thích hiện tượng. 
Bài 5. Có 3 chát Mg, Al, Al2O3. Chỉ được dùng một hóa chất làm thuốc thử phân biệt 3 chất trên. Viết phương trình phản ứng. 
Bài 6. Một hỗn hợp bột các kim loại sắt và nhôm. Từ hỗn hợp này , hãy trình bày phương pháp hóa học điều chế duy nhất sắt (III) clorua. Viết PTPƯ. 
Bài 7. Chỉ từ Cu, NaCl và H2O hãy nêu cách điều chế để thu được Cu(OH)2. Viết PTPƯ xảy ra. 
Bài 8. Có những chất : Na2O; H2O; H2SO4; CuO. Từ những chất này hãy viết các phương trình phản ứng điều chế những chất. 
a. NaOH	b. Cu(OH)2
Bài 9. Hãy điều chế muối CaCl2 bằng 3 phản ứng trao đổi khác nhau. 

File đính kèm:

  • docBai tap 10-01.doc