Bài kiểm tra định kỳ học kỳ II môn Lịch sử Lớp 7 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Đồng Lạc (Có đáp án)

A. TRẮC NGHIỆM (2.0 ĐIỂM)

Câu 1(1.0 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

a. “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ” là lời căn dặn các quan trong triều của:

A. Lê Thái Tổ B. Lê Thánh Tông C. Lê Nhân Tông D. Lê Hiển Tông

b. Luật Hồng Đức ra đời trong thời kì nào ở nước ta:

 A. Thời Lý – Trần B. Thời Hồ C. Thời Tiền Lê D. Thời Lê sơ

Câu 2(1.0 điểm): Điền vào chỗ trống (.) những nội dung còn thiếu cho thích hợp:

 a. Quang Trung đột ngột qua đời năm .

 b. Năm .29 vạn quân Thanh ồ ạt sang xâm lược nước ta.

 c. Ông vua cuối cùng của triều Lê là .

 d. Người đứng đầu Viện Sùng chính là .

B. TỰ LUẬN (8.0 ĐIỂM)

Câu 1 (2.0 điểm):

Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?

Câu 2 (4.0 điểm):

Trình bày những chính sách về quốc phòng, an ninh của vua Quang Trung? Những chính sách đó có ý nghĩa như thế nào đối với tình hình đất nước lúc bấy giờ?

 

doc4 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 27/04/2023 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra định kỳ học kỳ II môn Lịch sử Lớp 7 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Đồng Lạc (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. TỰ LUẬN (8.0 ĐIỂM)
Câu 1 (2.0 điểm): 
Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?
Câu 2 (4.0 điểm): 
Trình bày những chính sách về quốc phòng, an ninh của vua Quang Trung? Những chính sách đó có ý nghĩa như thế nào đối với tình hình đất nước lúc bấy giờ?
Câu 3 (2.0 điểm): 
Đánh giá công lao của vua Quang Trung đối với lịch sử dân tộc?
BÀI LÀM
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC
HƯỚNG DẪN CHẤM
 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: LỊCH SỬ 7
( Hướng dẫn gồm 05 câu, 01 trang)
A. TRẮC NGHIỆM (2.0 ĐIỂM)
Câu 1( 1.0 điểm). Mỗi ý đúng 0,5 điểm.
B
D
Câu 2( 1.0 điểm) .Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
 Câu 
a
b
c
d
Ý đúng
1792
1788
Lê Chiêu Thống
Nguyễn Thiếp
B. TỰ LUẬN (8.0 ĐIỂM)
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
( 2.0 điểm)
Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là:
- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm ách đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh....
1.0
- Mở ra thời kì phát triển mới của dân tộc – thời Lê sơ....
1.0
Câu 2
(4.0 điểm)
a. Chính sách quốc phòng, an ninh: 
*Tình hình an ninh: 
- Phía Bắc Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động.
0,25
- Phía Nam Nguyễn Ánh cầu cứu quân Pháp và chiếm lại Gia Định.
0,25
* Chủ trương của Quang Trung: 
- Quân sự: khẩn trương xây dựng quân đội mạnh. Quân đội gồm bộ binh, thuỷ binh, tượng binh. Có chiến thuyền loại lớn .
0,5
- Ngoại giao:
+ Mềm mỏng nhưng cương quyết với nhà Thanh.
0,5
+ Quyết định mở cuộc tấn công vào Gia Định tiêu diệt Nguyễn Ánh, nhưng ngày 16/9/1792 Quang Trung đột ngột qua đời.
0,5
b.Ý nghĩa:
-Xây dựng một lực lượng quân đội mạnh về mọi mặt để tiêu diệt nội phản, sẵn sàng đối phó với các thế lực bên ngoài.
1,0
-Ngoại giao khôn khéo để duy trì hòa bình, ổn định đất nước về mọi mặt.
1,0
Câu 3
(2.0 điểm)
*Công lao của vua Quang Trung:
-Thống nhất đất nước....
0, 5
- Đánh đuổi quân xâm lược Xiêm, Thanh giữ vững độc lập dân tộc.
0, 5
- Củng cố ổn định và phát triển kinh tế - văn hóa – chính trị
0, 5
Công lao to lớn đối với lịch sử dân tộc.
0, 5
 Đồng Lạc, ngày 25 tháng 3 năm 2018
 GV ra đề
 Nguyễn Thị Thủy
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC
MA TRẬN 
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT - HK II
NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: LỊCH SỬ 7
(Ma trận gồm 02 chủ đề, 01 trang)
MA TRẬN ĐỀ 
Chủ đề
Nhận Biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
1. Đại Việt thời Lê sơ
( thế kỷ XV- đầu thế kỷ XVI).
- Biết được câu nói“Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ” là của ai.
 - Biết được luật Hồng Đức ra đời trong thời kì nào ở nước ta.
Hiểu được ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi ng

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_dinh_ky_hoc_ky_ii_mon_lich_su_lop_7_nam_hoc_201.doc
Giáo án liên quan