Bài kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán, Tiếng Việt Lớp 3 - Năm học 2016-2017

A. KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)

I. Đọc thành tiếng( 4 điểm):

 Đọc thành tiếng(3 điểm) .

 Trả lời câu hỏi (1điểm) .

II.Đọc thầm và làm bài tập ( 6 điểm) : Thời gian làm bài 35 phút

 * Đọc thầm bài:

 Ngày như thế nào là đẹp?

 Châu Chấu nhảy lên gò đất, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giũa đôi càng:

 - Một ngày tuyệt đẹp!

 - Thật khó chịu! - Giun Đất thốt lên, cố rúc đầu sau thêm vào lớp đất khô.

 - Thế là thế nào? - Châu Chấu nhảy lên. - Trên trời không một gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng.

 - Không! Mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp! - Giun đất cãi lại.

 Châu Chấu không đồng ý với Giun Đất. Chúng quyết định đi hỏi.

 Vừa hay lúc đó, Kiến tha nhành lá thông đi qua, đõ lại nghỉ.

 Châu Chấu hỏi kiến:

 - Bác Kiến ơi, hôn nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét?

 Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

 Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau khi mặt trời lặn nhé!

 Mặt tròi lặn chúng đi đến tổ kiến.

 - Hôm nay là ngày thế nào hả bác Kiến đáng kính?

 - Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái .

 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

 

doc7 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 08/05/2023 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán, Tiếng Việt Lớp 3 - Năm học 2016-2017, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ CHÍ LINH
 TRƯỜNG TIỂU HỌC 
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2016 – 2017
GV coi : ....................
GVchm :...................
MÔN : TOÁN - LỚP 3
Họ và tên học sinh ....................................................Lớp 
GV coi : ..............................
GV chấm : ...........................
Câu 1, Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn 
nhất là: .
Câu 2.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
 Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là: 
A. 4660 B. 4760 C. 4860 D 4960 
Câu 3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là: 
A. 6 cm B. 9cm C. 9 cm D 12cm 
Câu 4: Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là: 
A. 35 000 đồng B. 40 000 đồng C. 45 000 đồng D. 50 000 đồng 
Câu 5: Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ: 
A. Thứ sáu B. Thứ bảy C. Chủ nhật D. Thứ hai 
Câu 6: Đặt tính rồi tính: 
14 754 + 23 680 15 840 – 8795 12 936 x 3 45678 : 3 
.
Câu 7 Một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao 
nhiêu ki - lô - mét? 
..
Câu 8: Tìm x: 
X : 8 = 3721 24 860 : x = 5 
Câu 9 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Diện tích của thửa ruộng đó là.. 
 Câu 10:Tìm thương của số chẵn lớn nhất có bốn chữ số và số chẵn nhỏ nhất khác 0
.
PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ CHÍ LINH
 TRƯỜNG TIỂU HỌC 
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2016 – 2017
GV coi : ....................
GVchm :...................
MÔN : TIẾNG VIỆT - LỚP 3
Điểm đọc :
Điểm viết : 
Điểm chung:
GV coi : ..............................
GV chấm : ...........................
 Họ và tên học sinh ....................................................
 Lớp 
A. KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)
I. Đọc thành tiếng( 4 điểm): 
 Đọc thành tiếng(3 điểm) ..
 Trả lời câu hỏi (1điểm)..
II.Đọc thầm và làm bài tập ( 6 điểm) : Thời gian làm bài 35 phút 
 * Đọc thầm bài: 
 Ngày như thế nào là đẹp?
 	Châu Chấu nhảy lên gò đất, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giũa đôi càng:
 - Một ngày tuyệt đẹp!
 - Thật khó chịu! - Giun Đất thốt lên, cố rúc đầu sau thêm vào lớp đất khô.
 - Thế là thế nào? - Châu Chấu nhảy lên. - Trên trời không một gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng.
 - Không! Mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp! - Giun đất cãi lại.
 Châu Chấu không đồng ý với Giun Đất. Chúng quyết định đi hỏi.
 Vừa hay lúc đó, Kiến tha nhành lá thông đi qua, đõ lại nghỉ.
 Châu Chấu hỏi kiến:
 - Bác Kiến ơi, hôn nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét?
 Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
 Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau khi mặt trời lặn nhé!
 Mặt tròi lặn chúng đi đến tổ kiến.
 - Hôm nay là ngày thế nào hả bác Kiến đáng kính?
 - Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái .
 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1 :Châu chấu và Giun Đất tranh cãi nhau về điều gì? ( 0,5 điểm)
Thời tiết như thế nào sẽ làm việc được tốt
Ngày như thế nào là đẹp?
cảnh vật như thế nào là đẹp.
Câu 2: Châu Chấu cho rằng một ngày như thế nào là đẹp?(0,5 điểm)
Ngày trời râm mát, không bị nắng nóng.
Ngày có mưa bụi và những vũng nước mưa đục
Ngày mà trên trời không có một gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng.
Câu 3.. Giun Đất cho rằng một ngày như thế nào là đẹp? (0,5 điểm)
a. Ngày trời nắng nóng ít mây.
 b. Ngày có mưa bụi và những vũng nước mưa đục.
c. Ngày có mưa rào và ngập hết lối đi.
Câu 4.Câu trả lời nào của bác Kiến giúp Giun Đất và Châu Chấu hiểu ra một ngày như thế nào là đẹp?(0,5 điểm)
	 a. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau khi mặt trời lặn nhé.
	 b. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp.
	c. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.	
Câu 5: trong hai câu đầu bài : Châu chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giữa đôi càng.” Có mấy từ chỉ hoạt động?(0,5điểm)
2 từ B.3 từ C,4 từ
Câu 6: Bác kiến trả lời châu chấu và giun đất rằng: Hôn nay, là một ngày tuyệt đẹp! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái? Em hiểu câu nói ấy như thế nào?( 1 điểm)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: Các con vật trong câu chuyện được nhân hóa bằng cách nào? ( 0,5 điểm)
Gọi bằng từ dùng để chỉ người, tả bằng các từ dùng từ dùng để tả người
Gọi bằng từ dùng để chỉ người, nói thân mặt như nới với người.
tả bằng các từ dùng từ dùng để tả người,nói thân mặt như nới với người
Câu 8: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào từng ô trống trong đoạn văn sau cho thích hợp. ( 1 điểm)
 Một hôm £ (1) châu chấu và guin đất tranh luận với nhau về ngày như thế nào là đẹp £ (2) Mỗi người một ý £(3) không ai chịu ai £ (4) Vì thế £(5) chúng quyết định đi hỏi bác kiến £(6) Nhờ bác kiến£ (7) châu chấu và guin đất hiểu ra rằng một ngày đẹp là ngày ta đã sống có ích vì biết chăm chỉ làm việc £ (8)
Câu 9: Gạch dưới các chữ viết sai l/n rồi chép lại câu tục ngữ cho đúng chính tả 
( 1điểm)
 Con ơi muốn lên thân người
 Nắng tai nghe nấy những nời mẹ cha.
 B. KiÓm tra viÕt:
I. chính tả: nghe - viết ( thời gian 15 phót) 
 Bài: Con cò
II. Tập làm văn( thời gian làm bài 25 phút )
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn kể về một trận thi đấu thể thao mà em thích
- Bài viết: Quà của đồng nội (Tiếng Việt 3)
Con cò
Một con cò trắng đang bay chầm chậm bên chân trời. Vũ trụ như của riêng nó, khiến con người ta vốn không cất nổi chân khỏi đất, cảm thấy bực dọc vì cái nặng nề của mình. Con cò bay là là rồi nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất, dẽ dãi, tự nhiên như mọi hoạt động của tạo hóa. Nó thong dong đi trên doi đất.
Các bài kiểm tra đọc
Hình thức kiểm tra bốc thăm.
Bài: Cuộc chạy đua trong rừng – Tài liệu HDH TV 3 tập 2B trang4. ( đọc đoạn 1,2 
Câu hỏi: Ngựa cha khuyên nhủ con điều gì?
TL : Ngựa Cha thấy con chỉ mải ngắm vuốt, khuyên con: phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng. Nó cần thiết cho cuộc đua hơn là bộ đồ đẹp. 
Bài: Buổi học thể dục – Tài liệu HDH TV 3 tập 2B trang 18. ( đọc đoạn 2 và 3)
Câu hỏi: Nhiệm vụ của bài tập thể dục là gì?
TL : Mỗi học sinh phải leo lên đến trên cùng của một cái cột cao rồi đứng thẳng người trên chiếc xà ngang
Bài: Một mái nhà chung (cả bài): Tài liệu HDH TV 3 tập 2B trang 41
Câu hỏi: Mái nhà chung của muôn vật là gì?
TL : Là bầu trời xanh, xanh đến vô cùng
Bài: Bác sĩ Y-éc- xanh: Tài liệu HDH TV 3 tập 2B trang47 ( đọc đoạn 1và 2)
Câu hỏi: Vì sao bà khách ước ao được gặp bác sĩ Y- éc - xanh ?
TL : Vì ngưỡng mộ, vì tò mò muốn biết vì sao bác sĩ Y- éc- xanh chọn cuộc sống nơi góc biển chân trời để nghiên cứu bệnh nhiệt đới.
Bài: Người đi săn và con vượn Tài liệu HDH TV 3 tập 2B trang 61 - Đọc doạn 3 và 4: Câu hỏi: Những chi tiết nào cho thấy cái chết của vượn mẹ rất thương tâm? 
TL : Vượn mẹ vơ nắm bùi nhùi gối đầu cho con, hái cái lá to,vắt sữa vào và đặt lên miệng con. Sau đó, nghiến răng, giật phắt mũi tên ra, hét lên thật to rồi ngã xuống.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 4 điểm
II. Kiểm tra đọc thầm và làm bài tập: 6 điểm
	Câu 1: 0, 5 điểm (ý b)
	Câu 2: 0, 5 điểm (ý c)
	Câu 3: 0,5 điểm (ý b)
	Câu 4: 0,5 điểm (ý c)
	Câu 5: 0,5 điểm ( ý c)
 Câu 6: 1 điểm 
	Câu 7: 0,5 điểm ( ý a)
 Câu 8: 1 điểm 1, 3, 5, 6, 7 - dấu phẩy
 4, 8 - dấu chấm 
	Câu 9: 1 điểm Con ơi muốn nên thân người
 Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha
B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1. Chính tả (4 điểm):
Mỗi lỗi trong viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng qui định) trừ 0, 5 điểm.
Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn... trừ 1 điểm toàn bài.
2. Tập làm văn (5 điểm):
	GV đánh giá cho điểm dựa vào yêu cầu và hình thức trình bày, diễn đạt của bài TLV cụ thể (có thể cho theo mức điểm 0, 5; 1; 1, 5... đến 6 điểm. Chú ý cách dùng từ, diễn đạt, câu văn.)

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_tieng_viet_lop.doc
Giáo án liên quan