Bài kiểm tra cuối học kì II môn Tiếng Việt Lớp 2 - Năm học 2010-2011

I KIỂM TRA ĐỌC(10đ)

1 Đọc thành tiếng (6đ)

 Nội dung và hình thức kiểm tra :Giáo viên làm thăm cho học sinh đọc một đoạn trong các bài đã học ở cuối kì 2và trả lời một câu hổi phù hợp với nội dung bài.

2 Đọc thầm và trả lời câu hỏi(4đ)

Bài đọc :KHO BÁU

 Chọn và khoanh vào chữ cái đứng trước ý đúng trong các câu trả lời dưới đây:

1 Hình ảnh nào nói lên sự cần cù chịu khó của hai vợ chồng người nông dân?

a Cày sâu cuốc bẫm

b Ngồi mát ăn bát vàng

c Hai vợ chồng cùng đi làm

2 Vì sao mấy vụ lúa hai người con làm liên tiếp bội thu?

a Vì hai ngườ con bón nhiều phân cho đất

b Vì đất được cày xới kĩ

c Vì có giống lúa tốt

 

docx1 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 21/02/2022 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra cuối học kì II môn Tiếng Việt Lớp 2 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2010-2011
MÔN TIẾNG VIỆT
(Thời gian 60 phút – không kể thời gian đọc thành tiếng)
 I KIỂM TRA ĐỌC(10đ)
1 Đọc thành tiếng (6đ)
 Nội dung và hình thức kiểm tra :Giáo viên làm thăm cho học sinh đọc một đoạn trong các bài đã học ở cuối kì 2và trả lời một câu hổi phù hợp với nội dung bài.
2 Đọc thầm và trả lời câu hỏi(4đ)
Bài đọc :KHO BÁU
 Chọn và khoanh vào chữ cái đứng trước ý đúng trong các câu trả lời dưới đây:
1 Hình ảnh nào nói lên sự cần cù chịu khó của hai vợ chồng người nông dân?
a Cày sâu cuốc bẫm
b Ngồi mát ăn bát vàng 
c Hai vợ chồng cùng đi làm 
2 Vì sao mấy vụ lúa hai người con làm liên tiếp bội thu?
a Vì hai ngườ con bón nhiều phân cho đất 
b Vì đất được cày xới kĩ
c Vì có giống lúa tốt 
3 Trong câu Hai anh em đào đất để tìm kho báu trả lời cho câu hỏi nào?
a Để làm gì ?
b Như thế nào?
c Là gì ?
4 Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau 
đẹp-,nóng- ,ngày-,khen-
II KIỂM TRA VIẾT(10đ)
1 Viết chính tả (nghe viết)5đ
	Bài viết:Đàn bê của anh Hồ Giáo-TV2/2/136
(Đoạn viết:Giống như những đứa trẻ..xung quanh anh)
2 Tập làm văn(5đ)
 Hãy viết từ 3-5 câu nói về em bé của em (hoặc em bé của nhà hàng xóm).

File đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_tieng_viet_lop_2_nam_hoc_201.docx