Bài giảng Tuần 9 - Tiết 25: Bài thực hành số 2 một số tính chất của amin, aminoaxit và protein

. MỤC TIÊU CỦA BÀI:

- Củng cố kiến thức về một số tính chất của amin aminoaxit và protein.

- Tiếp tục rèn luyện kỉ năng tiến hành thí nghiệm lượng nhỏ trong ống nghiệm, quan sát và giải thích các hiện tượng.

II. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM VÀ HOÁ CHẤT CHO MỘT NHÓM .

 

 

doc1 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 793 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tuần 9 - Tiết 25: Bài thực hành số 2 một số tính chất của amin, aminoaxit và protein, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 9, Tiết 25
NS
ND
BÀI THỰC HÀNH SỐ 2
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA AMIN, AMINOAXIT VÀ PROTEIN.
I. MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Củng cố kiến thức về một số tính chất của amin aminoaxit và protein.
Tiếp tục rèn luyện kỉ năng tiến hành thí nghiệm lượng nhỏ trong ống nghiệm, quan sát và giải thích các hiện tượng.
II. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM VÀ HOÁ CHẤT CHO MỘT NHÓM .
Dụng cụ thí nghiệm
Hoá chất
- Oáng nghiệm 5
- Cốc thuỷ tinh 2
- Bộ giá thí nghiệm thực hành 1
- Oáng hút nhỏ giọt 4
- Giá để ống nghiệm 1
dd anilin bảo hoà
dd CuSO45% và 2%
nước brôm bảo hoà
dd glyxin 2%
dd quì tím hoặc metyl dacam
dd protein ( lòng trắng trứng)
dd NaOH 30%
III. TIẾN HÀNH LÀM THÍ NGHIỆM:
1. Oån định trật tự:
2. Kiểm tra cách tiến hành thí nghiệm.
3. Theo dõi học sinh làm thí nghiệm 
4. Yêu cầu học sinh nhận xét hiện tượng và giải thích hiện tượng 
5. Yêu cầu học sinh viết tường trình.
6. Nhận xét buổi thực hành và cho các em vệ sinh phòng thí nghiệm và nghỉ.
7. Rút kinh nghiệm.

File đính kèm:

  • docthuchanh-2.doc