Bài giảng Tuần 22 : Tiết 43 : Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

a> mục tiêu :

1/ kiến thức :

-hs hiểu thế nào là hợp chất hữu cơ và hoá học hưũ cơ .

-nắm được cách phân loại các hợp chât hữu cơ .

2/ kĩ năng :

- phân biệt được các chất hữu cơ thông thường với các chất vô cơ

b> chuẩn bị :

 tranh màu về các loại thức ăn ,hoa quả, đồ dùng quen thuộc hàng ngày .

 hoá chất làm thí nghiệm : bông , nến, nước vôi trong .

 dụng cụ : cốc thuỷ tinh , ống nghiệm , đũa thuỷ tinh .

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 972 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tuần 22 : Tiết 43 : Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
01/02/10 TUẦN 22 : 
 Tiết 43 : KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ 
 HOÁ HỌC HỮU CƠ 
MỤC TIÊU :
1/ Kiến thức :
-HS hiểu thế nào là hợp chất hữu cơ và hoá học hưũ cơ .
-Nắm được cách phân loại các hợp châùt hữu cơ .
2/ Kĩ năng : 
Phân biệt được các chất hữu cơ thông thường với các chất vô cơ
CHUẨN BỊ :
Tranh màu về các loại thức ăn ,hoa quả, đồ dùng quen thuộc hàng ngày .
Hoá chất làm thí nghiệm : Bông , nến, nước vôi trong .
Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh , ống nghiệm , đũa thuỷ tinh .
LÊN LỚP : 
1/ Oån định :
2/ Bài mới :
Bài ghi
Giáo viên
Học sinh
I)Khái niệm về hợp chất hữu cơ :
1/ Hợp chất hữu cơ có ở đâu ?
Hợp chất hữu cơ có ở xung quang ta, trong cơ thể sinh vật ,trong các đồ dùng ,trong cơ thể người .
2/ Hợp chất hữu cơ là gì ?
Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon ( trừ CO, CO2, H2CO3, các muối cacbonat kim loại ..)
3/ Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào ?
Có hai loại :
+ Hiđrocacbon :
Phân tử chỉ có hai nguyên tố : C và H
Ví dụ : CH4 , C2H6
+ Dẫn xuất của hiđro cacbon :
Ngoài C và H trong phân tử còn có các nguyên tố khác : N, O, .
Ví dụ : C2H5OH, CH3Cl
II) Khái niệm về hoá học hữu cơ :
Là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ .
HOẠT ĐỘNG 1:
-GV dùng tranh : các loại thức ăn, hoa quả ,đồ dùng quen thuộc có chứa hợp chất hữu cơ để giới thiệu cho HS. Hỏi :
+ Số lượng hợp chất hữu cơ nhiều hay ít ?
+ HCHC có tầm quan trọng như thế nào trong đời sống của chúng ta ?
HOẠT ĐỘNG 2 :
-GV: làm thí nghiệm đốt bông như SGK.
-GV yêu cầu HS quan sát nước vôi trong trước và sau khi thí nghiệm ,phát biểu .
-GV cho HS phát biểu à hợp chất hữu cơ .
HOẠT ĐỘNG 3:
-GV : ghi nhanh một số công thức của hiđrocacbon và dẫn xuất hiđrocacbon ,sau đó cho HS nhận xét thành phần phân tử
của các chất à phân loại HCHC.
-GV bổ sung nếu thấy cần thiết , hỏi 
+Dựa vào cơ sở nào để phân loại các HCHC?
HOẠT ĐỘNG 4 :
-GV yêu cầu HS đọc sgk
-GV yêu cầu HS phát biểu khái niệm hoá học hữu cơ .
-HS quan sát tranh nghe GV giới thiệu để nhận biết HCHC có mặt khắp mọi nơi.
-HS trả lời cá nhân 
-HS quan sát GV làm thí nghiệm
-HS ghi nhận hiện tượng, trao đổi nhóm phát biểu khái niệm HCHC.
-HS trao đổi nhóm nhận xét thành phần
phân tử các chất , phân loại HCHC 
-HS trả lời câu hỏi của GV.
-HS đọc sách giáo khoa, phát biểu .
3/ Củng cố : 
 Bài 1 : Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói 
 một chất là vô cơ hay hữu cơ :
 a/ Trạng thái ( rắn ,lỏng, khí ) c/ Độ tan trong nước 
 b/ Màu sắc d/ Thành phần nguyên tố .
 Bài 2 : Chọn câu đúng trong các câu sau :
 a/ HHHC là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên
 b/ HHHC là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.
 c/ HHHC là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ
 d/ HHHC là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất trong cơ thể sống.
4/ Kiểm tra đánh giá : Bài 5 trang 108 sgk
5/ Về nhà : Học thuộc bài ,làm bài tập 3,4,5 trang 108 vào vở bài tập.
 Soạn : Đặc điểm cấu tạo phân tử của hợp chất hữu cơ (tổ 1,2)
 Công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ . (tổ 3,4)
 Thúc Đào 

File đính kèm:

  • doc43.doc
Giáo án liên quan