Bài giảng Tuần 11 - Tiết 32: Kim loại và hợp kim

/Mục tiêu bài học

KT : Biết vị trí và cấu tạo của kim loại

 Hiểu được những tính chất vật lí và hóa học của kim loại

 Biết được khái niệm, tính chất và ứng dụng của hợp kim

KN : Viết đúng phương trình phản ứng hóa học thể hiện tính chất của kim loại

II/ Phương pháp

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 918 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tuần 11 - Tiết 32: Kim loại và hợp kim, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 11 Tiết 32
NS
ND
KIM LOẠI VÀ HỢP KIM
I/Mục tiêu bài học
KT : Biết vị trí và cấu tạo của kim loại
 Hiểu được những tính chất vật lí và hóa học của kim loại
 Biết được khái niệm, tính chất và ứng dụng của hợp kim
KN : Viết đúng phương trình phản ứng hóa học thể hiện tính chất của kim loại
II/ Phương pháp
 Củng cố, đặc vấn đề , đàm thoại ,vấn đáp
III/Tổ chức hoạt động
 1/Oån định lớp
 2/ Kiểm tra miệng
 3/ Giảng bài mới
Hoạt động
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí của kim loại trong bảng hệ thống tuần hoàn
Phát vấn
 Xem bảng hệ thống tuần hoàn và cho iết vị trí của kim loại 
Trả lời
A.KIM LOẠI
I-VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
 Có trong:
 + Nhóm IA, IIA, IIIA
 + Một phần trong nhóm IVA, VA, VIA
 + Nhóm IB à VIIIB
 + Họ lantan, Actini
 *Chú ý:
 -Trong cùng một chu kì nguyên tố kim loại luôn có bán kính lớn hơn bán kính các phi kim
Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất vật lí chung của kim loại
1.Kim loại ao gồm những tính tính chất vật líchung nào?
2.Hãy giải thích tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim của kim loại
3.Nêu một số kim loại tiêu biểu cho tính dẻo tính dẫn điện, dẫn nhiệt
4.nhìn chung tính chất vật lí chung của kim loại là do yếu tố nào quyết định
Tính dẻo, tính dẫn điện , dẫn nhiệt và tính ánh kim
-Kim loại có tính dẻo là do cac cation tong mạng có thể trược lên nhau và không tách rời nhau nhờ lực hút tĩnh điện của các e tự do với các cation kim loại
 - Các kim loại có tính dẻo cao là: Au, Ag,Al, Cu,Sn..
 Tính chất vật lí chung của kim loại chủ yếu là do các e tự do trong kim loại gây ra
II-TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI
 1/ Tính chất chung : Tính dẻo, tính dẫn điện , dẫn nhiệt và tính ánh kim
 a)Tính dẻo
 -Kim loại có tính dẻo là do cac cation tong mạng có thể trược lên nhau và không tách rời nhau nhờ lực hút tĩnh điện của các e tự do với các cation kim loại
 - Các kim loại có tính dẻo cao là: Au, Ag,Al, Cu,Sn..
 b) Tính dẫn điện
 -Kim loại dẫn điện được là do trong kim oại có các e tự do chuyển động
 - Các kim loại dẫn điện tốt như : Ag, Cu, Au, Al, Fe
 c) Tính dẫn nhiệt
 -Các e trong kim loại khi bị đốt nóng có đọng năng lớn di chuyển sang vùng có nhiệt thấp và truyền nhiệt cho vùng này
 - Các kim loại truyền nhiệt tốt : Ag, Cu, Al, Fe
 d) Aùnh kim
 -Vẻ sáng của kim loại gọi là ánh kim
 -Kim loại có ánh kim là do các e trong kim loại phản xạ tố ánh sáng mà mắt ta nhìn thấy được
* KẾT LUẬN
 Tính chất vật lí chung của kim loại chủ yếu là do các e tự do trong kim loại gây ra
Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất vật lí riêng của kim loại
1/Nêu tính chất vật lí riêng của kim loại
2/ Tính chất vật lí riêng của kim loại được chi phối bởi yếu tố nào
 * cung cấp một số thông tin về kim loại : Hg(độ độc), Ag(tính sát khuẩn ), Sn(bệnh dịch thiết)
Khối lượng riêng
Nhiệt độ nóng chảy
Tính cứng
Tính chất vật li riêng của kim loại phụ thuộc vào độ bền liên kết của kim loại, nguyên tử khối và kiểu mạng tinh thể
2/Tính chất vật lí riêng
 a)Khối lượng riêng
 Kh: d(g/em3)
 + d<5 : kim loại nhẹ
 + d>5 : kim loại nặng
 b)Nhiệt độ nóng chảy
 c) Tính cứng
* KẾT LUẬN
 Tính chất vật li riêng của kim loại phụ thuộc vào độ bền liên kết của kim loại, nguyên tử khối và kiểu mạng tinh thể
4/Củng cố
 Chọn đáp án đúng nhất
 1-So với nguyên tử phi kim cùng chu kì, nguyên tử kim loại
 A.thường có bán kính nguyên tử nhỏ hơn	B.Có năng lượng ion hóa nhỏ hơn
 C. thường dễ nhận e trong các phản ứng hóa học	C.có nhiều e ở lớp ngoài cùng
1-Cấu hình enào sau đây là của kim loại
 A.1s22s22p63s23p4	B. 1s22s22p63s23p5	C. 1s22s22p63s1	D. 1s22s22p6
5/Dặn dò
 Xem phần hóa tính của kim loại
Tuần 16 Tiết 32
NS
ND
KIM LOẠI VÀ HỢP KIM
I/Mục tiêu bài học
KT : Biết vị trí và cấu tạo của kim loại
 Hiểu được những tính chất vật lí và hóa học của kim loại
 Biết được khái niệm, tính chất và ứng dụng của hợp kim
KN : Viết đúng phương trình phản ứng hóa học thể hiện tính chất của kim loại
II/ Phương pháp
 Củng cố, đặc vấn đề , đàm thoại ,vấn đáp
III/Tổ chức hoạt động
 1/Oån định lớp
 2/ Kiểm tra miệng
 3/ Giảng bài mới

File đính kèm:

  • dockim loai- hop kim.doc