Bài giảng Tuần 1 - Bài 1 : Tính chất hoá học của oxit – khái quát về sự phân loại oxit

A. Mục tiêu :

- Học sinh biết được những tính chất hoá học của oxit bazơ và oxit axit và dẫn ra được những phương trình hoá học tương ứng với mỗi tính chất .

- Học sinh hiểu được cơ sở để phân loại oxit axit và oxit bazơ là dựa vào những tính chất hoá học của chúng .

- Vận dụng được những hiểu biết về tính chất hoá học của oxit để giải các bài tập định tính, định lượng

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 951 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tuần 1 - Bài 1 : Tính chất hoá học của oxit – khái quát về sự phân loại oxit, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 2 Chương I : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ 
Tuần 1 
 Bài 1 : TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT –
 KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT
- Ngày soạn :
- Ngày dạy :
- Dạy lớp :
A. Mục tiêu :
- Học sinh biết được những tính chất hoá học của oxit bazơ và oxit axit và dẫn ra được những phương trình hoá học tương ứng với mỗi tính chất .
- Học sinh hiểu được cơ sở để phân loại oxit axit và oxit bazơ là dựa vào những tính chất hoá học của chúng .
- Vận dụng được những hiểu biết về tính chất hoá học của oxit để giải các bài tập định tính, định lượng 
B. Đồ dùng dạy học :
- Dụng cụ :
 3 ống nghiệm, 1 giá ống nghiệm, 1 ống nhỏ giọt, 1 ống dẫn khí 
- Hoá chất :
 1lọ CaO, 1 lọ CuO, 1 lọ HCl, 1 lọ Ca(OH)2. 1 cốc nước 
C. Tiến trình bài giảng :
1. Mở bài : 5’
- Oxit là gì ? Được chia làm mấy loại ? Nêu cách gọi tên ? ( Gọi 1 học sinh trả lời - Nhận xét )
- Vậy oxit có những tính chất nào ? Ta cùng tìm hiểu bài 1
2. Phát triển bài : 30’
Tg
Nội dung
Hoạt động GV
Hoạt động HS
25’
5’
I. Tính chất hoá học của oxit :
1. Oxit bazơ có những tính chất hoá học nào ?
a. Tác dụng với nước :
Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ ( còn được gọi là chất kiềm )
Ví dụ :
CaO + H2O à Ca(OH)2
b. Tác dụng với axit :
Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước 
Ví dụ :
CuO + 2HCl à CaCl2 H2O
c. Tác dụng với oxit axit :
Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối 
Ví dụ :
CaO + CO2 à CaCO3
2. Oxit axit có những tính chất hoá học nào ?
a. Tác dụng với nước :
Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit 
Ví dụ :
P2O5 + 3H2O à 2H3PO4
b. Tác dụng với dung dịch bazơ :
Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước 
Ví dụ :
CO2 + Ca(OH)2 à CaCO3 + H2O
 c. Tác dụng với oxit bazơ :
Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối .
Ví dụ :
CO2 + CaO à CaCO3
II. Khái quát về sự phân loại oxit :
Dựa vào tính chất hoá học oxit được phân làm 4 loại :
1. Oxit bazơ : Là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước 
2. Oxit axit : Là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước . 
3. Oxit lưỡng tính 
4. Oxit trung tính 
 - Yêu cầu các nhóm tiến hành 2 thí nghiệm :
1.Cho nước vào ống nghiệm đựng CaO, lắc đều, để yên . Sau đó cho quì tím vào 
2. Cho 1 ít HCl vào ống nghiệm đựng CuO, lắc nhẹ .
- Quan sát và nêu hiện tượng 2 thí nghiệm trên ?
- Sửa chữa, bổ sung và giới thiệu những sản phẩm tạo thành .
- Qua 2 thí nghiệm trên em rút ra được kết luận gì về tính chất hoá học của oxit bazơ ?
 - Giớí thiệu và giải thích tiếp hiện tượng để vôi sống ngoài không khí lâu ngày bị hoá đá 
- Hãy nêu tính chất hoá học của oxit bazơ mà em đã biết ? Viết các phương trình hoá học biểu diễn ?
 - Gọi 3 nhóm cùng lên bảng viết 3 phương trình minh hoạ cho 3 tính chất 
- Nhận xét - sửa chữa 
 - Mô tả lại thí nghiệm khi cho nước vào lọ có chứa P2O5 (ở lớp 8 )?
- Bổ sung - sửa chữa 
- Yêu cầu 1 học sinh thổi CO2 vào cốc nước vôi trong. Nêu hiện tượng ?
- Vậy oxit axit thể hiện được mấy tính chất hoá học ?
- Gọi đại diện 3 nhóm lên bảng viết 3 phương trình hoá học cho mỗi tính chất 
- Sửa chữa - kết luận 
 - Yêu cầu học sinh nghiên cứu phần II SGK
- Hỏi :
Dựa vào đâu để phân loại oxit ? Oxit được phân làm mấy loại ?
 + Thế nào là oxit axit ?
 + Thế nào là oxit bazơ ?
- Sửa chữa và kết luận 
- Thông báo 2 loại oxit lưỡng tính và oxit trung tính sẽ học sau ( Bậc THPT )
 - Các nhóm tiến hành 2 thí nghiệm . Cùng quan sát và ghi nhận hiện tượng .
 - Kết luận :
+ Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ 
+ Tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước 
- Nêu được 3 tính chất hoá học 
- Các nhóm cùng trao đổi và viết phương trình hoá học 
- Học sinh mô tả lại thí nghiệm và nêu hiện tượng : quì tím hoá đỏ 
- Nêu được hiện tuợng cốc nước vôi bị đục 
- Cả lớp cùng trao đổi, bổ sung ( Nêu được 3 tính chất )
- Đọc SGK
 - Các nhóm cùng trao đổi trả lời câu hỏi 
3. Củng cố : 4’
- Gọi 3 học sinh lên bảng viết 3 phương trình hoá học minh hoạ cho tính chất hoá học của oxit bazơ ?
- Gọi tiếp 3 học sinh lên bảng viết 3 phương trình hoá học minh hoạ cho 3 tính chất hoá học của oxit axit ?
4. Kiểm tra, đánh giá : 5’
Có 2 oxit sau : Na2O và SO3 . Oxit nào tác dụng được với H2SO4 và Ba(OH)2 . Viết các phương trình hoá học 
5. Dặn dò : 1’
- Xem trước bài 2 ( Mang theo 1 ít vôi đá )
- Bài tập về nhà : 2,3,4,5,6 SGK

File đính kèm:

  • docTiết 2 Chương I.doc