Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 - Bài: Ăn uống sạch sẽ - Nguyễn Thị Thu Hà

Hoạt động 1:Phải làm gì để ăn sạch?

Để thực hiện ăn sạch chúng ta cần:

- Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch

 trước khi ăn, sau khi đại, tiểu tiện.

- Rửa sạch hoa quả và gọt vỏ trước khi

 ăn.

- Thức ăn phải đậy cẩn thận, không để

 ruồi, gián, chuột đậu hoặc bò vào.

- Bát, đĩa, và dụng cụ nhà bếp phải sạch

 sẽ.

 

pptx17 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 - Bài: Ăn uống sạch sẽ - Nguyễn Thị Thu Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ 
LỚP: 2/14 
Môn: Tự nhiên và xã hội 
GV : Nguyễn Thị Thu Hà 
 2 . Chúng ta nên ăn, uống như thế nào để cơ thể khỏe mạnh ? 
Kiểm tra bài cũ 
 1 . Kể tên một số thức ăn, nước uống bạn thường dùng hằng ngày . 
KHỞI ĐỘNG 
1.Chú Cò trong bài hát bị bệnh gì? 
2 .Tại sao chú Cò lại bị như vậy? 
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 
Tự nhiên xã hội 
ĂN, UỐNG SẠCH SẼ 
Hoạt động 1 :Phải làm gì để ăn sạch? 
Tranh 2 
Tranh 1 
Tranh 3 
Tranh 5 
Tranh 4 
Hoạt động 1 :Phải làm gì để ăn sạch? 
Tranh 1 
Tranh 2 
 Tranh 3 
Tranh 4 
 Tranh 5 
Hoạt động 1 :Phải làm gì để ăn sạch? 
Tranh 2 
Tranh 1 
Tranh 3 
Tranh 5 
Tranh 4 
Phải rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 
Phải rửa sạch và gọt vỏ hoa quả trước khi ăn. 
Thức ăn phải để trong bát sạch, đậy cẩn thận. 
Dụng cụ nấu,ăn phải được rửa sạch, để nơi khô ráo. 
- Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch 
 trước khi ăn, sau khi đại, tiểu tiện. 
- Rửa sạch hoa quả và gọt vỏ trước khi 
 ăn. 
- Thức ăn phải đậy cẩn thận, không để 
 ruồi, gián, chuột đậu hoặc bò vào. 
- Bát, đĩa, và dụng cụ nhà bếp phải sạch 
 sẽ. 
Để thực hiện ăn sạch chúng ta cần: 
Hoạt động 1 :Phải làm gì để ăn sạch? 
Hoạt động 2 :Phải làm gì để uống sạch? 
	 Kể tên các loại đồ uống mà em thường uống hằng ngày? Theo em, loại đồ uống nào nên uống,loại nào không nên uống? Vì sao? 
TIẾP SỨC 
Hoạt động 2 :Phải làm gì để uống sạch? 
 Chỉ và nói bạn nào uống hợp vệ sinh , bạn nào uống chưa hợp vệ sinh. Vì sao ? 
Tranh 6 
Tranh 7 
Tranh 8 
 
 
Uống nước lấy từ nguồn nước sạch và đun sôi để nguội. 
Uống nước tinh khiết đóng bình,đóng chai hợp vệ sinh. 
Hoạt động 2 :Phải làm gì để uống sạch? 
Để uống sạch, chúng ta cần : 
Hoạt động 3 :Lợi ích của việc ăn, uống sạch? 
Em là phóng viên nhỏ. 
Ăn, uống sạch sẽ giúp chúng ta đề phòng được nhiều bệnh về đường ruột như đau bụng, tiêu chảy, giun sán  
Hoạt động 3 :Lợi ích của việc ăn, uống sạch? 
1 
Khi ăn xong em thường dùng thứ này để lau miệng ? 
K 
H 
¡ 
N 
? 
§©y lµ ®å vËt dïng ®Ó ®Ëy m©m c¬m ? 
Đồ ăn sống trước khi ăn cần làm gì ? 
Lo¹i rau mua vÒ röa thËt s¹ch, ¨n lu«n kh«ng ph¶i nÊu? 
Ở những vùng không có nước sạch, người ta thường làm gì? 
Hoa quả trước khi ăn cần làm gì? 
N ước trước khi uống cần: 
§å dïng ®Ó óp b¸t, ®Üa, th×a sau khi röa s¹ch ? 
Mét sè bÖnh dÔ m¾c ph¶i khi ¨n uèng kh«ng hîp vÖ sinh ? 
2 
l 
å 
n 
g 
? 
B 
µ 
N 
§Ó phßng vµ ch÷a bÖnh chóng ta dïng thø này ? 
3 
N 
Ê 
U 
C 
? 
H 
Ý 
N 
4 
R 
A 
U 
S 
? 
è 
n 
g 
5 
l 
ä 
c 
n 
? 
ư 
í 
c 
6 
g 
ä 
T 
V 
? 
á 
7 
§ 
u 
n 
s 
? 
« 
I 
8 
C 
h 
¹ 
n 
? 
b 
¸ 
t 
9 
t 
I 
£ 
U 
? 
C 
H 
¶ 
y 
10 
T 
H 
u 
è 
? 
c 
Để thực hiện ăn, uống sạch sẽ, chúng ta cần: 
Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi ăn, sau khi đại tiện, tiểu tiện. 
Rửa sạch rau quả và gọt vỏ trước khi ăn. 
Thức ăn phải đậy cẩn thận bằng lồng bàn. 
Bát đĩa và dụng cụ nhà bếp phải sạch sẽ.. 
Lấy nước từ nước máy hoặc nguồn nước sạch,đun sôi 
để nguội,đậy kín trong bình trước khi uống. 
Hoạt động 4 :Củng cố, dặn dò 
-Xem lại bài cũ, xem trước bài Đề phòng bệnh giun. 
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe! 
CHUÙC CAÙC EM HOÏC GIOÛI! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_2_bai_an_uong_sach_se_nguye.pptx