Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Khối 2 - Bài: Mặt trời - Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Mặt Trời có hình gì?

Mặt Trời ở xa hay gần Trái Đất?

Mặt Trời có nhiệm vụ gì?

 

Mặt Trời tròn, giống như một “quả bóng lửa” khổng lồ.

Mặt Trời ở rất xa Trái Đất

Mặt Trời tròn, giống như một “quả bóng lửa”khổng lồ.

Mặt Trời ở rất xa Trái Đất.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Khối 2 - Bài: Mặt trời - Nguyễn Thị Mỹ Tiên, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO QUÝ THẦY CƠ ĐẾN DỰ GIỜ 
LỚP: HAI 8 
MƠN: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
GVCN: NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 
Tự nhiên và xã hội 
MẶT TRỜI 
Mặt Trời có hình gì? 
Mặt Trời ở xa hay gần Trái Đất? 
Mặt Trời có nhiệm vụ gì? 
Tự nhiên và xã hội 
MẶT TRỜI 
1 
2 
3 
Mặt Trời tròn, giống như một “quả bóng lửa”khổng lồ. 
Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm Trái Đất. 
Mặt Trời ở rất xa Trái Đất. 
Tự nhiên và xã hội 
MẶT TRỜI 
Mặt Trời có hình gì? 
Mặt Trời ở xa hay gần Trái Đất? 
Mặt Trời có nhiệm vụ gì? 
1 
2 
3 
Tự nhiên và xã hội 
MẶT TRỜI 
 Mặt Trời tròn, giống như một “quả bóng lửa” khổng lồ. 
1 
Tự nhiên và xã hội 
MẶT TRỜI 
Tự nhiên và xã hội 
MẶT TRỜI 
1 
2 
3 
Mặt Trời tròn, giống như một “quả bóng lửa”khổng lồ. 
 Mặt Trời ở rất xa Trái Đất 
3 
Tự nhiên và hội 
MẶT TRỜI 
Tự nhiên và hội 
MẶT TRỜI 
1 
2 
3 
Mặt Trời tròn, giống như một “quả bóng lửa”khổng lồ. 
Mặt Trời ở rất xa Trái Đất. 
Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm Trái Đất. 
2 
Tự nhiên và xã hội 
MẶT TRỜI 
Tự nhiên và xã hội 
MẶT TRỜI 
Kết luận: 
- Mặt Trời có hình tròn. 
 Mặt Trời ở rất xa Trái Đất. 
- Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm cho vạn vật trên Trái Đất. 
 Nhờ có ánh sáng của Mặt Trời mà con người, loài vật, cây cỏ sinh tồn và 
 phát triển. 
Tự nhiên và xã hội 
MẶT TRỜI 
Người ta sử dụng ánh nắng mặt trời để làm gì? 
Tự nhiên và xã hội 
MẶT TRỜI 
 Hãy tưởng tượng Mặt Trời lặn rồi không mọc nữa, điều gì sẽ xảy ra? 
 Nếu như Mặt Trời lặn rồi không mọc nữa, thì Trái Đất 
 chỉ có đêm tối, lạnh lẽo và không có sự sống: người, 
 vật, cây cỏ sẽ chết. 
Tự nhiên và hội 
MẶT TRỜI 
 Mặt Trời rất cần thiết cho sự sống trên Trái Đất. 
Tự nhiên và xã hội 
MẶT TRỜI 
 Kết luận: 
Tự nhiên và xã hội 
MẶT TRỜI 
 Nếu như Mặt Trời lặn rồi không mọc nữa, thì 
Trái Đất chỉ có đêm tối, lạnh lẽo và không có sự 
sống: người, vật, cây cỏ sẽ chết. 
 Hãy tưởng tượng Mặt Trời lặn rồi không mọc nữa, điều gì sẽ xảy ra? 
Tự nhiên và xã hội 
 Trò chơi : Ai nhanh hơn? 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
Tự nhiên và xã hội 
Cây cối xanh tươi. 
Đường phố bẩn. 
Hai câu trên đều đúng. 
Câu 1 : Nhờ có ánh sáng Mặt Trời: 
b. 
c. 
a. 
Trò chơi : Ai nhanh hơn? 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
Tự nhiên và xã hội 
 Làm ra điện, làm nước nóng. 
Phơi lúa, làm muối. 
 Hai câu trên đều đúng. 
Câu 2 : Người ta sử dụng ánh sáng Mặt Trời để: 
b. 
c. 
a. 
Trò chơi : Ai nhanh hơn? 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
Tự nhiên và xã hội 
 Hạn hán xảy ra trên Trái Đất. 
Trái đất chỉ có đêm tối, không có sự sống. 
 Động vật, thực vật phát triển tốt. 
Câu 3 : Nếu không có Mặt Trời thì: 
b. 
c. 
a. 
Trò chơi : Ai nhanh hơn? 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_khoi_2_bai_mat_troi_nguyen_thi.ppt
Giáo án liên quan