Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số - Nguyễn Lệ Hằng

Nhân một số có bốn chữ số với số có một chữ số ta nhân lần lượt thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất (từ phải sang trái).Nếu tích là số có hai chữ số thì ghi chữ số hàng đơn vị còn hàng chục cộng vào lượt nhân tiếp theo.

 

pptx14 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số - Nguyễn Lệ Hằng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
NGƯỜI DẠY : NGUYỄN LỆ HẰNG 
LỚP : BA 5 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Đặt tính rồi tính 
1092 X 3 =? 
1208 X 5 =? 
Đặt tính rồi tính 
1092 
X 
 3 
3276 
1208 
X 
5 
6040 
Các em hãy nêu quy tắc nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số? 
Nhân một số có bốn chữ số với số có một chữ số ta nhân lần lượt thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất (từ phải sang trái).Nếu tích là số có hai chữ số thì ghi chữ số hàng đơn vị còn hàng chục cộng vào lượt nhân tiếp theo. 
NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ 
VỚI 
 SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
toán 
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018 
Bài mới 
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số 
* Đặt tính rồi tính và nêu thứ tự thực hiện phép tính: 
14273 x 3 = ? 
14273 
 X 
 3 
42819 
1423 x 3 = 42819 
◆ 3 nhân 3 bằng 9,viết 9. 
◆ 3 nhân 7 bằng 21,viết 1 nhớ 2. 
◆ 3 nhân 2 bằng 6,thêm 2 bằng 8,viết 8. 
◆ 3 nhân 4 bằng 12,viết 2 nhớ 1. 
◆ 3 nhân 1 bằng 3,thêm 1 bằng 4,viết 4. 
Em nào có thể rút ra quy tắc nhân số có năm chữ số với số có một chữ số? 
Quy tắc nhân số có năm chữ số với số có một chữ số : 
Bước 1: Đặt tính theo cột dọc thừa số thứ hai thẳng hàng với hàng đơn vị của thừa số thứ nhất 
Bước 2: Nhân lần lượt thừa số thứ hai cho thừa số thứ nhất từ phải sang trái. Nếu tích là số có hai chữ s ố thì ghi chữ số hàng đơn vị còn hàng chục cộng vào lượt nhân tiếp theo. 
BÀI TẬP 
BÀI 1: Tính 
 21526 
X 
 3 
 40729 
X 
 2 
 17092 
X 
 4 
 15180 
X 
 5 
64578 
81458 
68368 
75900 
BÀI 2: THẢO LUẬN NHÓM 
4 VÀ GHI KẾT QUẢ VÀO PHIẾU HỌC TẬP. 
Thừa số 
19091 
13070 
10709 
Thừa số 
5 
6 
7 
Tích 
 95455 
78420 
74963 
BÀI 3 : Lần đầu người ta chuyển 27150kg thóc vào kho,lần sau chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu ki-lô-gam thóc? 
Tóm tắt: 
Lần đầu chuyển:27150kg thóc 
Lần sau chuyển:gấp đôi lần đầu 
Hỏi:cả hai lần chuyển...kg thóc 
Giải 
Số kg thóc lần sau chuyển được là: 
27150 x 2 = 54300 (kg thóc) 
Số kg thóc cả hai lần chuyển được là: 
27150+54300=81350 (kgthóc ) 
Đáp số: 81350 kg thóc 
C 
Ủ 
N 
G 
C 
Ố 
& 
DẶN DÒ 
TRÒ CHƠI 
TÍNH NHANH CHỌN ĐÚNG 
LUẬT CHƠI 
Giáo viên đưa ra một số bài toán cho học sinh chọn đáp án làm dưới hình thức cá nhân và ghi kết quả vào bảng con lưu ý mỗi câu hỏi chỉ có thời gian 30 giây gồm 3câu hỏi.Sau khi kết thúc trò chơi em nào trả lời sai hoặc chưa có câu trả lời ở 2 câuthì các em đó sẽ là người thua cuộc và phải thể hiện một năng khiếu mà mình có như hát, mua,kể chuyện,... tất nhiên các em còn lại sẽ được cô thưởng một phần quà nho nhỏ. 
TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU 
Câu 1: Tích của phép tính: 32526 X 3 
A . 96578 
B. 97578 
D . 97588 
C . 97568 
Câu 2: Tích của phép tính: 23151 X 4 
A . 82604 
B. 92404 
C . 92604 
D . 92605 
Câu 3: Tìm số thích hợp điền vào ô trống: 
24...26 X 2 = 48852 
A . 1 
B. 2 
C . 3 
D . 4 
Các em nhớ về nhà học thuộc quy tắc «Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số». 
DẶN DÒ 
 
 
 
Làm bài tập trong vở bài tập. 
Xem trước bài luyện tập trang 
162. 
Tiết học của chúng 
Ta đến đây là kết thúc 
Cảm ơn các em 
đã tích cực 
 tham gia học tập 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_3_bai_nhan_so_co_nam_chu_so_voi_so_co_mot.pptx
Giáo án liên quan